RNDr. Peter Degma, CSc.

 

Katedra zoológie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina B1

842 15 Bratislava

 

Telefón: +421-2-9014-9492

E-mail: peter.degmauniba.sk

Pracovisko: Katedra zoológie

Miestnosť: B1-460

 

ORCID: 0000-0003-3303-6344

Researchgate: RG/Peter-Degma

Oblasť výskumu:

Venujem sa faunistike, zoogeografii a taxonómii limno-terestrických  pomaliek (Tardigrada) celého sveta. Popri tom priebežne editujem svetový zoznam pomaliek, ktorý spolu s talianskym kolegom sprístupňujeme na internete.

Výskumné projekty:

APVV-19-0076

Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov 

Pedagogická činnosť:

Prednášky:

 • Aplikovaná štatistika
 • Bioštatistika
 • Úvod do ekológie živočíchov

Cvičenia:    

 • Aplikovaná štatistika
 • Bioštatistika
 • Terénne práce zo zoológie

Témy záverečných prác:

 • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) z Parc national du Mercantour (JV Francúzsko) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Fauna pomaliek Francúzska nie je dostatočne známa keď uvážime, že v ostatnom prehľade Séméria (1994) uvádza 61 limno-terestrických druhov pomaliek z celého územia Francúzska kým zo Slovenska poznáme viac ako 100 druhov pomaliek. V roku 2009 boli v rámci medzinárodného projektu “All Taxa Biodiversity Inventories+Monitoring” vzorkované machy v Parc national du Mercantour (JV Francúzsko). Väčšina zozbieraných vzoriek nebola doposiaľ analyzovaná a preto cieľom bakalárskej práce je analyzovať tieto vzorky štandardným postupom a získané druhové spektrum porovnať s tým, ktoré je snáme z územia celého kontinentálneho Francúzska.

 • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) Vysokých Tatier (Slovensko) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Limno-terestrické pomalky Vysokých Tatier boli na slovenskej strane študované len sporadicky v prvých desaťročiach 20. storočia a Bartoš (1939) uvádza z tohoto územia len okolo 40 druhov. Naproti tomu systematický výskum poľskej strany Tatier priniesol nálezy 54 druhov (Dastych 1980) a výskum ďalej pokračuje. Dá sa preto predpokladať, že druhové spektrum pomaliek na slovenskej strane Tatier bude vyššie ako ho poznáme dnes. Cieľom diplomovej práce je analyzovať sériu machových vzoriek získaných z územia Vysokých Tatier v rokoch 2007 a 2008 a zistené druhové spektrum porovnať so spektrom zisteným vo zvyšku Tatranského národného parku.

 • Limno-terestrické pomalky (Tardigrada) z Parco Naturale delle Alpi Marittime (SZ Taliansko) (Bakalárska práca)
  Anotácia: V roku 2009 boli v rámci medzinárodného projektu “All Taxa Biodiversity Inventories+Monitoring” vzorkované machy a lišajníky v Parco Naturale delle Alpi Marittime (SZ Taliansko). Z materiálu získaného kolegom z Univerzity v Štuttgarte bol opísaný nový druh pomalky Echiniscus pardalis. Ostávajúce nespracované vzorky z tohoto územia môžu potenciálne obsahovať ďalší faunisticky aj taxonomicky zaujímavý materiál a preto cieľom bakalárskej práce je analyzovať vzorky machov a lišajníkov štandardným postupom a získané druhové spektrum porovnať s tým, ktoré získal kolega z Nemecka ako aj s celkovým známym druhovým spektrom pomaliek z Talianska.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Gąsiorek P., Degma P. & Michalczyk Ł. 2024. Hiding in the Arctic and in mountains: a (dis)entangled classification of Claxtonia (Heterotardigrada: Echiniscidae). Zoological Journal of the Linnean Society 200: 60-86. doi.org/10.1093/zoolinnean/zlad029

Degma P. & Gábrišová N. 2023 Limno-Terrestrial Tardigrada of Sub-Antarctic Islands—An Annotated Review. Diversity 15: 1109. doi.org/10.3390/d1511110

Degma P., Meyer H.A., Hinton J.G. 2021. Claxtonia goni, a new species of Tardigrada (Heterotardigrada, Echiniscidae) from the island of Maui (Hawaiian Islands, U.S.A., North Pacific Ocean), with notes to the genus Claxtonia Gąsiorek & Michalczyk, 2019. Zootaxa, 4933: 527–542. doi.org/10.11646/zootaxa.4933.4.4

Gąsiorek P., Vončina K., Degma P., Michalczyk Ł. 2020. Small is beautiful: the first phylogenetic analysis of Bryodelphax Thulin, 1928 (Heterotardigrada, Echiniscidae). Zoosystematics and Evolution, 96: 217–236. doi.org/10.3897/zse.96.50821

Gąsiorek P., Degma P. 2018. Three Echiniscidae species (Tardigrada: Heterotardigrada) new to the Polish fauna, with the description of a new gonochoristic Bryodelphax Thulin, 1928. Zootaxa, 4410: 77–96. doi.org/10.11646/zootaxa.4410.1.4

Degma P. 2018. Field and laboratory methods. In: R. O. Schill (ed.), Water Bears: The Biology of Tardigrades, Zoological Monographs 2. Springer Nature: 349–369. LINK

Degma P., Guidetti R. 2018. Tardigrade taxa. In: R. O. Schill (ed.), Water Bears: The Biology of Tardigrades, Zoological Monographs 2. Springer Nature: 371–409. LINK

Degma P., Schill R.O. 2015. Echiniscus pardalis n. sp., a new species of Tardigrada (Heterotardigrada, Echiniscidae, arctomys group) from the Parco Naturale delle Alpi Marittime (NW Italy). Zoosystema, 37: 239–249. doi.org/10.5252/z2015n1a12

Degma P., Katina S., Sabatovičová L. 2011.Horizontal distribution of moisture and Tardigrada in a single moss cushion. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 49, Suppl. 1: 71–77. doi.org/10.1111/j.1439-0469.2010.00602.x

Degma P., Bertolani R., Guidetti R. 2009-2023. Actual checklist of Tardigrada species. Modena, Universita di Modena, 67 pp. LINK

Degma P., Michalczyk Ł., Kaczmarek Ł. 2008. Macrobiotus derkai, a new species of Tardigrada (Eutardigrada, Macrobiotidae, huziori group) from the Colombian Andes (South America). Zootaxa, 1731: 1–23. doi.org/10.11646/zootaxa.1731.1.1

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Degma P. 2007. Description of a new tardigrade, Macrobiotus barbarae (Eutardigrada : Macrobiotidae) from the Dominican Republic. Annales Zoologici, 57: 363–369. LINK

Degma P., Guidetti R. 2007. Notes to the current checklist of Tardigrada. Zootaxa, 1579: 41–53. LINK

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Degma P. 2005. A new species of Tardigrada Bryodelphax brevidentatus sp nov (Heterotardigrada : Echiniscidae) from China (Asia). Zootaxa, 1080: 33–38. doi.org/10.11646/zootaxa.1080.1.3