Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Attila Balogh

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
1.dZOL

Mgr. Michal Benovics, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Monika Cepková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
4.dZOL

Mgr. Ivana Czocherová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Peter Degma, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9492
B1-460

Mgr. Aneta Dušeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL

doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2074
B1-423

Mgr. Daniel Gruľa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9251
B1-420

Jan Hinkelman

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
4.dZOL_UZO
[1] 2 3 4 5 6