Databáza zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Attila Balogh

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent

RNDr. Peter Degma, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9492
B1-460

doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
docent
+421 2 9014 2074
B1-423

Mgr. Katarína Goffová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
výskumný pracovník (LIFE17NAT/SK/000621)
+421 2 9014 2065
B1-418

Mgr. Daniel Gruľa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
výskumný pracovník (LIFE19NAT/AT/000733)
+421 2 9014 9251
B1-420

Mgr. Róbert Harinek

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
1.dZOL

prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
profesor
+421 2 9014 9605
B1-409

RNDr. Veronika Hrabovcová Sládkovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2058
B1-413
[1] 2 3 4 5 6