Zoológovia z našej katedry objavili nový druh hada

Daniel Jablonski a David Jandzík

Hady patria medzi najmýtizovanejšie živočíchy a priťahujú veľkú pozornosť laikov i milovníkov prírody. Osvedčili sa tiež ako vynikajúci model pre štúdium biologických procesov od evolúcie ich telesného plánu až po historické formovanie biodiverzity. V našom výskume sa sústredíme práve na štúdium evolučných procesov, ktoré vytvorili súčasnú genetickú a taxonomickú diverzitu. V najnovšom článku, ktorý vznikol v širokej medzinárodnej spolupráci a bol publikovaný v open access časopise PeerJ, sme analyzovali genetickú aj fenotypovú variabilitu užovky sarmatskej (Elaphe sauromates), hada, ktorý patrí do známeho a veľmi populárneho rodu robustných užoviek rozšírených v Ázii a Európe. Rekonštruovali sme fylogenetické vzťahy medzi rôznymi populáciami a tiež sme analyzovali morfológiu identifikovaných evolučných línií. S prekvapením sme zistili, že užovka sarmatská v skutočnosti nie je jedným druhom, ale dvomi, ktorých posledný spoločný predok žil pred 5-7 miliónmi rokov (podobne ako posledný spoločný predok človeka a šimpanza). Keďže podľa pravidiel zoologickej nomenklatúry nový druh nemal vhodné meno, mali sme česť druh aj pomenovať. Rozhodli sme sa mu dať meno užovka urartská (Elaphe urartica) podľa enigmatického kráľovstva Urartu, ktoré sa v 9.-6. storočí p.n.l. rozprestieralo v okolí jazera Van na Arménskej vysočine, teda na rovnakom území, na ktorom sa vyskytuje novo opísaný druh. Meno sme zvolili z úcty aj ako náprotivok mena užovky sarmatskej, ktorú slávny pruský zoológ Peter Simon Pallas v roku 1814 nazval podľa Sarmatov, kočovníkov obývajúcich medzi 5. storočím p.n.l. a 4. storočím n.l. východoukrajinské stepi severne od Čierneho mora. Užovka urartská je tzv. kryptickým druhom, ktorý sa svojimi vonkajšími znakmi od svojho sesterského druhu odlišuje len veľmi slabo, avšak miera genetickej diferenciácie naznačuje, že oba druhy majú za sebou pomerne dlhú nezávislú evolučnú históriu. Náš výskum je priamym pokračovaním objavovania fauny západného Palearktu, ktoré trvá už niekoľko storočí. Jeho výsledky ukazujú, že evolučná história aj tak dobre prebádanej oblasti ako je západná Eurázia, je pomerne komplikovaná, i keď sleduje spoločné či podobné trendy naprieč rôznymi skupinami organizmov. Objav nového druhu má vždy vážny dosah aj na ochranársku politiku, keďže ochrana druhovej diverzity je jednou z jej hlavných priorít.

 

Originálny článok v časopise PeerJ je voľne prístupný tu:

https://peerj.com/articles/6944/

Vybrané mediálne výstupy je možné nájsť tu:

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/65033-noviny-tv-joj [približne od 14 min. 10s]

https://www.ta3.com/clanok/1156881/studio-ta3-d-jablonski-a-d-jandzik-o-novom-druhu-hada.html

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11376/1143562

novataxa.blogspot.com/2019/05/elaphe-urartica.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190528120339.htm

Ďalšie informácie o autoroch a ich výskumných aktivitách sú tu:

https://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka-sekcia/kzo/zoznam-pracovnikov-a-doktorandov/mgr-daniel-jablonski-phd/

https://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka-sekcia/kzo/zoznam-pracovnikov-a-doktorandov/mgr-david-jandzik-phd/

www.danieljablonski.com

Facebook: Herpetológia & Katedra zoológie PriF UK

 

 

 

Novoopísaný druh užovka urartská (Elaphe urartica) z Arménska. Foto Boris Tuniyev.

 

 

Užovka štvorpása (Elaphe quatuorlineata), s ktorou tvorila užovka urartská v minulosti jeden samostatný druh. Foto Daniel Jablonski.

 

 

Mapa rozšírenia užovky sarmatskej (Elaphe sauromates) a užovky urartskej (Elaphe urartica) podľa údajov ziskaných zo sekvencií mtDNA.

 

 

Rekonštrukcia príbuzenských vzťahov troch blízko príbuzných druhov užoviek rodu Elaphe, ktorá ilustruje evolučnú odlišnosť užovky urartskej od užovky sarmatskej a užovky štvorpásej.