Katedrový seminár

Aktuálne témy

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z odbornej aj laickej verejnosti na seminár Katedry zoológie, ktorý sa uskutoční v utorok 21.5.2024 o 16:00 v miestnosti CPS+. Tentokrát u nás privítame docentku Andreu Bardůnek Valigurovú, ktorá sa v rámci svojho dlhodobého výskumu venuje ultraštruktúre, diverzite a motilite u bazálnych skupín výtrusovcov. 

Teší sa na Vás,

Tím organizátorov

Uskutočnilo sa

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z odbornej aj laickej verejnosti na seminár Katedry zoológie, ktorý sa uskutoční v pondelok 30.4.2024 o 16:00 v miestnosti B1-433. Tentokrát nám tím Katedry zoológie Univerzity Komenského predstaví svoje zážitky z ich cesty do Strednej Ameriky

Teší sa na Vás,

Tím organizátorov

 


 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z odbornej aj laickej verejnosti na seminár Katedry zoológie, ktorý sa uskutoční v utorok 26.3.2024 o 16:00 v miestnosti CPS. Hosťom bude Dr. Ruben Evens z Univerzity v Antverpách, ktorý prednesie zaujímavú prednášku o histórii, súčasnosti a perspektívach výskumu lelkov. 

Teší sa na Vás,

Tím organizátorov