Čo skúmame

Prečítajte si viac o našich zaujímavých výskumoch

Vedec odhaľuje pôvod jedného z najobľúbenejších jašterov sveta
Daniel Jablonski, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (2022)

Vedci pomenovali najdlhšieho beznohého jaštera sveta
Daniel Jablonski, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (2021)
Vedci opísali nový poddruh jaštera z Blízkeho východu.

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)
Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ (2021)
Prírodopisný dokumentárny film o korytnačke písmenkovej ako predátorovi nášho pôvodného druhu korytnačky močiarnej

Vedec skúmal gény zodpovedné za nové štruktúry v evolúcii stavovcov. Vyšiel mu článok v Nature.
Mgr. Dávid Jandzík PhD. (2020)

Zoológ skúmal pytliactvo v Pakistane
Rafaqat Masroor, Muhammad Khisroon, Daniel Jablonski (2020)

Zoológovia z našej katedry objavili nový druh hada
Mgr. Daniel Jablonski PhD. a Mgr. David Jandzík, PhD.

Rozhovor s M. Kúdelom na Rádiu Regina (obnova dunajských luhov)
Mgr. Matúš Kúdela PhD. Katedra zoológie

Rozhovor s P. Vďačným na Rádiu Regina (trypanozómy)
doc. Mgr. Peter Vďačný Dr.rer.nat. Katedra zoológie

Chcete byť súčasťou našich vedeckých tímov? 

Pracovníci Katedry zoológie a Ústavu zoológie SAV hľadajú záujemcov na vypracovanie nasledovných tém bakalárskych a diplomových prác. Práce tematicky nadväzujú na naše výskumné aktivity a projekty, 

Témy bakalárskych prác a bližšie informácie nájdete TU:

Témy diplomových prác a bližšie informácie nájdete TU:

Témy dizertačných prác a bližšie informácie nájdete TU:

Pokiaľ sa zaujímate o skupinu organizmov, ktorú ste tu nenašli, alebo máte inú požiadavku, kontaktujte Mgr. Jana Christophoryová, PhD., christophoryovagmail.com, B1-421