Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Čo skúmame

Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)
Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ (2021)
Prírodopisný dokumentárny film o korytnačke písmenkovej ako predátorovi nášho pôvodného druhu korytnačky močiarnej

Vedec skúmal gény zodpovedné za nové štruktúry v evolúcii stavovcov. Vyšiel mu článok v Nature.
Mgr. Dávid Jandzík PhD. (2020)

Zoológ skúmal pytliactvo v Pakistane
Rafaqat Masroor, Muhammad Khisroon, Daniel Jablonski (2020)

Zoológovia z našej katedry objavili nový druh hada
Mgr. Daniel Jablonski PhD. a Mgr. David Jandzík, PhD.

Rozhovor s M. Kúdelom na Rádiu Regina (obnova dunajských luhov)
Mgr. Matúš Kúdela PhD. Katedra zoológie

Rozhovor s P. Vďačným na Rádiu Regina (trypanozómy)
doc. Mgr. Peter Vďačný Dr.rer.nat. Katedra zoológie

Vedci v štúdii porovnali funkcie vývinových génov stavovcov s rozdielnou stavbou tela mihule morskej (zástupca bezčeľustnatých kruhoústnic) a žaby pazúrnatky vodnej (zástupca čeľustnatcov). To im umožnilo rekonštruovať mechanizmy, ktorých modifikácie umožnili evolučný vznik či zmenu bunkového typu, tkaniva, orgánu či celej časti tela.