Krásy Slovenska (Korytnačí rébus)

Premiéra na STV2: Nedeľa 4.04.2021

Prírodopisný dokumentárny film o problematike vypúšťania nepôvodných korytnačiek do voľnej prírody.

Na výrobe filmu sa v koprodukcii s RTVS podieľali aj Daniel Gruľa a Daniel Jablonski z katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Daniel Jablonski je popredný slovenský herpetológ pôsobiaci na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje evolúcii a ekológii obojživelníkov a plazov. Precestoval za nimi viac ako 50 krajín sveta a pritom sa mu podarilo objaviť aj niekoľko vede doposiaľ neznámych druhov. Teraz si stanovil náročnú úlohu – potvrdiť, alebo vyvrátiť rozmnožovanie nepôvodnej korytnačky písmenkovej v našej prírode. Chce tým apelovať na zodpovedné správanie chovateľov exotických korytnačiek, ktoré vytláčajú našu pôvodnú korytnačku močiarnu.

Okrem nádherných záberov z prírody a života týchto pozoruhodných plazov budete môcť prostredníctvom dokumentárneho filmu nahliadnuť aj do priestorov našej Prírodovedeckej fakulty.

Prajeme príjemný filmový zážitok.

Premiéra dokumentárneho filmu sa uskutoční v nedeľu 04.04.2021 o 10:35 na STV2

Repríza bude odvysielaná následne v utorok 06.04.2021 o 09:35 na STV2
a v nedeľu 18.04.2021 o 17:45 na STV2

Zábery z natáčania