Mgr. Daniel Gruľa, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-9014-9251; E-mail: daniel.grula@uniba.sk ; Miestnosť: B1-421

 

Oblasť/zameranie výskumu:
Ichtyológia, ekológia rýb, vek a rast

 

Súčasne riešené výskumné projekty:
LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy

Pedagogická činnosť

Cvičenia:

  • Zoológia
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Gruľa D., Balážová M., Copp G.H., Kováč V. 2012. Age and growth of invasive round goby Neogobius melanostomus from the middle Danube. Central European Journal of Biology, 7: 448-459. DOI:10.2478/s11535-012-0024-5

Gruľa D., Chládok J. 2014. Age and growth of the racer goby Neogobius gymnotrachelus from the middle Danube, Biologia, v procese posudzovania.

Gruľa D., Katina S., Kováč V. 2011. Age and growth of native and invasive populations of round goby (Neogobius melanostomus) from the river Danube, Book of abstracts, 2nd World Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning „Biolief 2011“, 21.- 24. November, GrIETA, Mar del Plata (Argentína), p. 43.

Gruľa D., Katina S., Kováč V. 2011. Is there a difference in age and growth parameters between non-native and native populations of round goby (Neogobius melanostomus)? Book of abstracts, 1st International Conference on Fish Diversity of Carpathians, 22.-23. september, Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 17-18.

Tokoš J., Gruľa D., Kováč V. 2010. Ovplyvňuje načasovanie odberu vzoriek rýb indexy FIS a EFI + hodnotiace ekologický stav vôd podľa rýb v zmysle Rámcovej smernice o vodách? Zoologické dny Praha 11. - 12. 2. 2010, p. 171, ISBN 978-80-87189-07-8.