Mgr. Jana Christophoryová, PhD.

Oblasť výskumu:

Venujem sa, spolu so skupinou študentov, hlavne štúdiu diverzity, distribúcie, genetiky, ekológie, morfometrie a morfológie šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones). Okrajovo sa venujem aj iným radom pavúkovcov, ako sú Schizomida a Palpigradi. Výskum šťúrikov sa zameriava najmä na Európu, Áziu a Južnú Ameriku. Vzorky získavame vlastnými terénnymi exkurziami a spoluprácou s viacerými odborníkmi po celom svete. Spolupráca viedla aj k opisom nových druhov šťúrikov pre vedu. 

Výskumné projekty:

APVV-19-0076 
Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov

Pedagogická činnosť:

Prednášky:

  • Arachnológia
  • Fylogenéza a systém bezchordátov 2
  • Základy arachnológie
  • Zoológia
  • Zoológia 1

Cvičenia: 

  • Fylogenéza a systém bezchordátov 2
  • Zoológia, časť Bezchordáty

Témy záverečných prác:

 • Checklist šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Balkánskeho polostrova (Bakalárska práca)
  Anotácia: Práca prinesie poznanie druhového zloženia šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Balkánskeho polostrova. Potrebné je tak na základe štúdia publikácií a svetového katalógu šťúrikov zistiť druhové zloženie jednotlivých krajín polostrova, vylúčiť sporné druhy a doplniť nové opísané druhy. Na základe výsledkoch vyhodnotiť diverzitu, endemizmus a rozšírenie druhov šťúrikov Balkánskeho polostrova.

 • Foretické asociácie šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) a dvojkrídlovcov (Insecta: Diptera) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Forézia je medzidruhový a dočasný vzťah, počas ktorého sa pasažier (šťúrik) prichytí na viac pohyblivého hostiteľa (vektor) na čas, ktorý je potrebný na migráciu z jedného prostredia do druhého. Primárnym výsledkom je tak disperzia. Forézia bola predmetom mnohých štúdií, aj keď väčšinou išlo len o náhodné nájdenia phorontov pri pozorovaní ich hostiteľov. Recentné foretické záznamy o šťúrikoch zahrňujú hostiteľov z deviatich radov hmyzu a z dvoch radov pavúkovcov. Okrem bezstavovcov sa ako hostitelia vo foretických asociáciách šťúrikov uvádzajú aj vtáky a cicavce. Cieľom práce je literárna rešerš o šťúrikoch prichytených na zástupcoch radu Diptera. Výsledkom bude zhrnutie druhov hostiteľov, phorontov a lokalít záznamov. Zároveň sa študent/ka pokúsi o získanie vlastného materiálu pomocou Malaiseho pascí a zberov aj iných kolegov.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Skriptá Základy arachnologického výskumu

 

Skriptá sú voľne stiahnuteľné
NA TOMTO ODKAZE

Citácia:
Krajčovičová K., Šestáková A., Christophoryová J., Litavský J., Purkart A. & Fenďa P. 2022. Základy arachnologického výskumu, Univerzita Komenského v Bratislave, 168 pp.

Najvýznamnejšie publikácie

Krajčovičová K., Ramage T., Jacq F.A. & Christophoryová J. 2024. Pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpiones) from French Polynesia with first species records and description of new species. ZooKeys 1192: 29–43. doi.org/10.3897/zookeys.1192.111308

Christophoryová J., Krajčovičová K., Šťáhlavský F., Španiel S. & Opatova V. 2023. Integrative Taxonomy Approach Reveals Cryptic Diversity within the Phoretic Pseudoscorpion Genus Lamprochernes (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Insects 14 (2): 122. doi.org/10.3390/insects14020122

Kolesnikov V.B., Christophoryová J., Przhiboro A.A. & Turbanov I.S. 2022. The pseudoscorpions of the Caucasian Sphagnum bogs: part I. Description of Neobisium (Neobisium) adjaricum sp. nov. and redescription of the holotype
of N. (N.) vilcekii Krumpál, 1983 (Arachnida, Pseudoscorpiones, Neobisiidae). ZooKeys 1100: 165–190. doi.org/10.3897/zookeys.1100.81910

Garbiec A., Christophoryová J. & Jędrzejowska I. 2022. Spectacular alterations in the female reproductive system during the ovarian cycle and adaptations for matrotrophy in chernetid pseudoscorpions (Pseudoscorpiones: Chernetidae). Scientific Reports 12: 6447. doi.org/10.1038/s41598-022-10283-z

Červená M., Gardini G., Jablonski D. & Christophoryová J. 2021. Checklist of Pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpiones) of Albania. Zoological Studies 60: 1–25. doi.org/10.6620/ZS.2021.60-17

Jędrzejowska I., Christophoryová J. & Garbiec A. 2021. Small body size of pseudoscorpions and a distinct architecture of the ovary: A step to miniaturization? Journal of Anatomy 239: 1182–1195. doi.org/10.1111/joa.13485

Krajčovičová K., Matyukhin A. V. & Christophoryová J. 2020. Two new pseudoscorpion species (Pseudoscorpiones, Chthoniidae, Cheiridiidae) from the Tonga Islands, Polynesia, with a redescription of the genus Nesocheiridium. ZooKeys 927: 37–51. doi.org/10.3897/zookeys.927.49351

Červená M., Krajčovičová K. & Christophoryová J. 2020. Updated checklist of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Central Europe. Arthropoda Selecta 29(2): 219–228. doi.org/10.15298/arthsel.29.2.06

Christophoryová J. & Krajčovičová K. 2020. The first species of the pseudoscorpion genus Lechytia Balzan, 1892 (Pseudoscorpiones, Chthoniidae) from New Zealand. ZooKeys 1000: 19–29. doi.org/10.3897/zookeys.1000.56313

Červená M., Šťáhlavský F., Papáč V., Kováč Ľ. & Christophoryová J. 2019. Morphological and cytogenetic characteristics
of Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 1977 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae), the northernmost troglobitic species of the subgenus Blothrus in Europe. ZooKeys 817: 113–130. doi.org/10.3897/zookeys.817.27189

Jureková N., Raschmanová N., Kováč Ľ., Miklisová D., Červená M. & Christophoryová J. 2019. Type of fixative solution in pitfall traps as a decisive factor affecting community parameters of Collembola (Hexapoda) inhabiting superficial subterranean habitats. The Science of Nature 106(5–6): 1–18. doi.org/10.1007/s00114-019-1611-3

Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. 2018. First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomologica Fennica 29(2): 49–53. https://journal.fi/entomolfennica/article/view/71011

Christophoryová J., Krajčovičová K., Henderickx H. & Španiel S. 2016. A multivariate study of differentiating characters between three European species of the genus Lasiochernes Beier, 1932 (Pseudoscorpiones, Chernetidae). ZooKeys 629: 51–81. doi.org/10.3897/zookeys.629.8445

Šťáhlavský F., Christophoryová J. & Henderickx H. 2013. A karyological study of four European species of Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). European Journal of Entomology 110(3): 393–399. doi.org/10.14411/eje.2013.052

Christian E. & Christophoryová J. 2013. Eukoenenia florenciae (Arachnida: Palpigradi): Lessons from a newcomer to Central Europe and the island of Tenerife. Biologia 68/6: 1182–1188. doi.org/10.2478/s11756-013-0266-3

Christophoryová J., Šťáhlavský F. & Fedor P. 2011. An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35–48. doi.org/10.11646/ZOOTAXA.2876.1.4

Christophoryová J., Krumpálová Z., Krištofík J. & Országhová Z. 2011. Association of pseudoscorpions with different types of bird nests. Biologia 66 (4): 669–677. doi.org/10.2478/s11756-011-0072-8