Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.

Oblasť výskumu:

Pravdepodobnosť prežitia, paternita, pomer pohlaví, hniezdna úspešnosť rybárika riečneho (Alcedo atthis)

Geografická variabilita spevu, vnútrodruhová a medzidruhová akustická komunikácia a vzájomné rozpoznávanie dvoch druhov rodu Locustella (Locustella naevia, L. fluviatilis)

Denná a sezónna variabilita hlasovej aktivity, geografická variabilita a signalizačná funkcia perového ornamentu lelka lesného (Caprimulgus europaeus)

Akustické vlastnosti spevu zodpovedné za komunikáciu pri teritoriálnych interakciách u trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) a trsteniarika spevavého (Acrocephalus palustris)

Výskumné projekty:

VEGA 1/0134/23

Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu

VEGA 2/0018/24
Potravná a akustická ekológia a trendy vlajkových druhov vtákov v čase globálnych zmien

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Ornitológia
 • Úvod do ekológie živočíchov
 • Bioakustika
 • Metódy zoologického výskumu stavovcov
 • Systematická ornitológia

Cvičenia:    

 • Fylogenéza a systém chordátov
 • Zoológia chordátov
 • Terénne práce zo zoológie stavovcov
 • Špeciálne terénne práce zo zoológie

Témy záverečných prác:

 • Zmena akustických vlastností spevu lelka lesného (Caprimulgus europaeus) v priebehu sezóny (Bakalárska práca)
  Anotácia: Sezónna zmena akustickej aktivity väčšiny vtákov, najmä spevavcov, je pomerne dobre známym faktom. Prevažne samce sú vokálne najaktívnejšie na začiatku hniezdnej sezóny, pretože musia obhajovať teritóriá a lákať samičky. Po spárení potreba signalizovať svoje kvality spevom postupne klesá a s ňou sa výrazne znižuje aj čas, ktorý samce trávia spievaním. U niektorých druhov sa zistilo, že postupom sezóny neklesá len hlasová aktivita samcov, ale menia sa aj akustické vlastnosti ich spevov. Dá sa povedať, že sa v priebehu sezóny znižuje ako kvantita, tak aj kvalita ich spevu. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, či k takýmto zmenám kvality spevu dochádza aj u samcov lelka lesného.

 • Rozdiely v hlasovom prejave medzi samcami a samicami lelka lesného (Caprimulgus europaeus) (Bakalárska práca)
  Anotácia: U väčšiny druhov vtákov žijúcich v miernom pásme spievajú prevažne samce, a to hlavne počas hniezdnej doby. Spev je ich doménou, venujú mu veľa času, obhajujú ním svoje teritóriá a lákajú partnerky. Samice mnohých druhov mierneho pásma nespievajú vôbec, alebo spievajú, no v oveľa menšej miere. Ich spev má často jednoduchšiu štruktúru a využívajú ho len v špecifických situáciách. Okrem spevu majú vtáky aj ďalšie hlasové prejavy, ako sú napríklad rôzne typy volaní. Volania majú jednoduchšiu štruktúru, sú viazané na určitý kontext, no sú využívané obomi pohlaviami v priebehu celého roka. Cieľom bakalárskej práce je zistiť, aké rôzne hlasové prejavy majú samice lelka lesného; či sú tieto hlasové prejavy podobné tým samčím a ak podobné nie sú, v čom sa odlišujú.

 • Miera vokálnej imitácie v spevoch slávika modráka počas hniezdnej sezóny (Diplomová práca)
  Anotácia: Slávik modrák je druh, ktorý dokáže vo svojom speve napodobňovať volania a motívy spevu iných druhov vtákov (až 45 rôznych druhov). Takýmto spôsobom navyšuje svoj repertoár až o 30%. Cieľom diplomovej práce je zistiť ako sa mení miera imitácie konkrétnych jedincov v priebehu hniezdnej sezóny. Ak je rozmanitosť spevu pod tlakom sexuálnej selekcie, dalo by sa predpokladať, že samce slávika budú spievať bohatšie spevy, s vyššou mierou imitácií na začiatku hniezdnej sezóny, v čase získavania partneriek. Naopak po zahniezdení bude rozmanitosť spevu klesať. Ak miera imitácií nesúvisí s preferenciou samíc, nemusí sa jej variabilita u samca v priebehu sezóny zmeniť.

 • Akustická a vizuálna komunikácia lelka lesného (Caprimulgus europaeus) v priebehu hniezdnej sezóny (Dizertačná práca)

 • Variabilita akustických signálov sysľa pasienkového v prostrediach s rôznymi podmienkami (Dizertačná práca)

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Darolová A., Krištofík J., Rubáčová L., Knauer F. and Hoi H. 2024. Is syllable repetitions a song parameter important for male-male interactions in Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)? Biologia 1-9. doi.org/10.1007/s11756-024-01636-2

Czocherová I., Svetlík J. and Rubáčová L. 2024. Intra-and interspecific interactions in the two coexisting Locustella warblers revealed by song playback experiments. Behavioural Processes 216, p.104992. doi.org/10.1016/j.beproc.2024.104992

Leroy H., Bowie R.C., Rubáčová L., Matysioková B. and Remeš V. 2024. A late burst of colour evolution in a radiation of songbirds (Passeriformes: Parulidae) suggests secondary contact drives signal divergence. Journal of Evolutionary Biology p.voae023. doi.org/10.1093/jeb/voae023

Rubáčová L., Melišková M., Cepková M., Balážová M. Matysioková B. 2023. Male’s age and plumage coloration predicts brood sex ratio in the Common Kingfisher (Alcedo atthis). Journal of Ornithology 1-10. doi.org/10.1007/s10336-023-02107-2

Remeš V., Harmáčková L., Matysioková B., Rubáčová L., Remešová E. 2022. Vegetation complexity and pool size predict species richness of forest birds. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 964180. doi.org/10.3389/fevo.2022.964180

Cepková M., Melišková M., Rubáčová L. 2022. Low Extra-Pair Paternity and Polygamy in the Common Kingfisher Alcedo atthis. Ardeola 70(1): 41-58. doi.org/10.13157/arla.70.1.2023.ra2

Cepková M., Balážová M., Melišková M., Rubáčová L. 2022. Influence of age and body condition on breeding performance in Common Kingfisher Alcedo atthis. Journal of Ornithology 163(1): 251-261. doi.org/10.1007/s10336-021-01922-9

Czocherová I., Rubáčová L., Petrusek A., Petrusková T. 2022. Contrasting patterns of geographical song variation in two closely related passerine species with a simple song. Journal of Ornithology 163(1): 93-104. doi.org/10.1007/s10336-021-01924-7

Cepková M., Melišková M., Rubáčová, L. 2022. No evidence of the presence of blood parasites in the Danube population of the common kingfisher Alcedo atthis in Slovakia. Biologia pp. 1-4. doi.org/10.1007/s11756-022-01081-z

Rubáčová L., Čech P., Melišková M., Čech M., Procházka P. 2021. The effect of age, sex and winter severity on return rates and apparent survival in the Common Kingfisher Alcedo atthis. Ardea 109: 15-25. doi.org/10.5253/arde.v109i1.a2

Remeš V., Remešová E., Friedman N. R., Matysioková B., Rubáčová L. 2021. Functional diversity of avian communities increases with canopy height: From individual behavior to continental‐scale patterns. Ecology and Evolution 11(17): 11839-11851. doi.org/10.1002/ece3.7952

Cepková M., Balážová M., Melišková M., Rubáčová L. 2020. No Seasonal Variation of the Sex Ratio in the Common Kingfisher Alcedo atthis Broods. Acta Ornithologica 54(2): 149-155. doi.org/10.3161/00016454AO2019.54.2.002

Remešová E., Matysioková B., Rubáčová L., Remeš V. 2020. Foraging behaviour of songbirds in woodlands and forests in eastern Australia: resource partitioning and guild structure. Emu - Austral Ornithology 120: 22-32. doi.org/10.1080/01584197.2019.1644183

Hoi H., Darolová A., Krištofík J., Poláček M., Majtán J., Zeman, M., Okuliarová M., Turčoková L., Knauer F. 2019. Covariation between eggshell colouration and eggshell bacteria abundance and egg characteristics in blackbirds. Ethology Ecology & Evolution 31(3): 249-265. doi.org/10.1080/03949370.2019.1575910

Turčoková L., Chutný B., Pavel V., Svoboda A., Osiejuk T. S. 2018. Older is better? Age-related variation in ornamental and breeding traits in bluethroats, Luscinia s. svecica. Folia Zoologica 67 (1): 9-16. doi.org/10.25225/fozo.v67.i2.a2.2018

Matysioková B., Friedman N., Turčoková L., Remeš V. 2017. The evolution of feather coloration and song in Old World orioles (genus Oriolus ). Journal of Avian Biology 48: 1015-1024. doi.org/10.1111/jav.01175

Svoboda A.,  Marthinsen G., Pavel V., Chutný B.,  Turčoková L., Lifjeld J. T., Johnsen A. 2015. Blood parasite prevalence in the Bluethroat is associated with subspecies and breeding habitat. Journal of Ornithology 156: 371-380. doi.org/10.1007/s10336-014-1134-9

Budka M., Olech B., Mikkelsen G., Turčoková L., Dále S., Osiejuk T. S. 2014. Geographic variation in calls of the corncrake Crex crex.  Journal of Avian Biology 45: 65-74. doi.org/10.1111/j.1600-048X.2013.00208.x

Turčoková L., Pavel V., Chutný B., Petrusek A., Petrusková T. 2011.  Differential response of males of an arctic population of bluethroat Luscinina svecica svecica to playbacks of their own and foreign subspecies. Journal of Ornitology 152(4): 975-982. doi.org/10.1007/s10336-011-0680-7

Turčoková L., Osiejuk T.S., Pavel V., Glapan J., Petrusková T. 2010. Song divergence of two Bluethroat subspecies (Luscinia s. svecica, Luscinia s. cyanecula) Ornis Fennica 87: 168-179. doi.org/10.51812/of.133756

Svoboda A., Marthinsen G., Turčoková L., Lifjeld J. T., Johnsen A. 2009. Identification of Blood Parasites in Old World Warbler Species from the Danube River Delta. Avian Diseases 53(4): 634-636. doi.org/10.1637/8842-040409-Case.1