Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B1, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2055, E-mail: lucia.turcokovauniba.sk, Miestnosť: B1-408

 

Oblasť výskumu:

Výskum behaviorálnej ekológie vtákov zameraný hlavne na bioakustické adaptácie.

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 2/0034/15 2015–2018 „Vplyv typu hniezda, hniezdneho prostredia a antimikrobiálnych látkových a behaviorálnych mechanizmov na bakteriálne spoločenstvá povrchu vajec vybraných druhov vtákov“.

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Ornitológia
  • Úvod do ekológie živočíchov
  • Bioakustika
  • Metódy zoologického výskumu stavovcov
  • Výzvy súčasnej biológie

Cvičenia:    

  • Fylogenéza a systém chordátov
  • Zoológia chordátov
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Svoboda A., Marthinsen G., Pavel V., Chutný B., Turčoková L., Lifjeld J.T., Johnsen A. 2015. Blood parasite prevalence in the Bluethroat is associated with subspecies and breeding habitat. Journal of Ornithology, 156: 371–380.

Budka M., Olech B., Mikkelsen G., Turčoková L., Dále S., Osiejuk T.S. 2014. Geographic variation in calls of the corncrake Crex crex. Journal of Avian Biology, 45: 65–74.

Turčoková L., Kocian Ľ., Kürthy A. & Balázs Cs. 2012. Reakcia samcov európskeho poddruhu dudka chocholatého (Upupa epops epops) na nahrávku spevu vlastného a cudzieho poddruhu (U. e. marginata). Tichodroma, 24: 3–11.

Turčoková L. 2011. Rozmanitosť vtáčieho spevu. Sylvia, 47: 1–16.

Turčoková L., Pavel V., Chutný B., Petrusek A., Petrusková T. 2011. Differential response of males of an arctic population of bluethroat, Luscinina svecica svecica to playbacks of their own and foreign subspecies. Journal of Ornithology, 152 (4): 975–982.

Turčoková L. & Baláž M. 2011. Vplyv klimatických podmienok na zimnú početnosť fúzatky trstinovej (Panurus biarmicus) na Levických rybníkoch. Tichodroma, 23: 1–6.

Turčoková L., Osiejuk T.S., Pavel V., Glapan J., Petrusková T. 2010. Song divergence of two Bluethroat subspecies (Luscinia s. svecica, Luscinia s. cyanecula). Ornis Fennica, 87: 168–179.

Svoboda A., Marthinsen G., Turčoková L., Lifjeld J.T., Johnsen A. 2009. Identification of Blood Parasites in Old World Warbler Species from the Danube River Delta. Avian Diseases, 53 (4): 634–636.