Mgr. Lucia Rubáčová, PhD.

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B1, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2055, E-mail: lucia.turcokovauniba.sk, Miestnosť: B1-408

 

Oblasť výskumu:

Pravdepodobnosť prežitia, paternita, pomer pohlaví, hniezdna úspešnosť rybárika riečneho (Alcedo atthis)

Geografická variabilita spevu, vnútrodruhová a medzidruhová akustická komunikácia a vzájomné rozpoznávanie dvoch druhov rodu Locustella (Locustella naevia, L. fluviatilis)

Denná a sezónna variabilita hlasovej aktivity, geografická variabilita a signalizačná funkcia perového ornamentu lelka lesného (Caprimulgus europaeus)

Akustické vlastnosti spevu zodpovedné za komunikáciu pri teritoriálnych interakciách u trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) a trsteniarika spevavého (Acrocephalus palustris)

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0134/23 Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu

VEGA 2/0018/24 Potravná a akustická ekológia a trendy vlajkových druhov vtákov v čase globálnych zmien

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Ornitológia
  • Úvod do ekológie živočíchov
  • Bioakustika
  • Metódy zoologického výskumu stavovcov
  • Systematická ornitológia

Cvičenia:    

  • Fylogenéza a systém chordátov
  • Zoológia chordátov
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov
  • Špeciálne terénne práce zo zoológie

Najvýznamnejšie publikácie

Rubáčová L., Melišková M., Cepková M., Balážová M. Matysioková B. 2023. Male’s age and plumage coloration predicts brood sex ratio in the Common Kingfisher (Alcedo atthis). Journal of Ornithology (2023). https://doi.org/10.1007/s10336-023-02107-2.

Remeš V., Harmáčková L., Matysioková B., Rubáčová L., Remešová E. 2022. Vegetation complexity and pool size predict species richness of forest birds. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 964180.

Cepková M., Melišková M., Rubáčová L. 2022. Low Extra-Pair Paternity and Polygamy in the Common Kingfisher Alcedo atthis. Ardeola 70(1): 41-58.

Cepková M., Balážová M., Melišková M., Rubáčová L. 2022. Influence of age and body condition on breeding performance in Common Kingfisher Alcedo atthis. Journal of Ornithology 163(1): 251-261.

Czocherová I., Rubáčová L., Petrusek A., Petrusková T. 2022. Contrasting patterns of geographical song variation in two closely related passerine species with a simple song. Journal of Ornithology 163(1): 93-104.

Cepková M., Melišková M., Rubáčová, L. 2022. No evidence of the presence of blood parasites in the Danube population of the common kingfisher Alcedo atthis in Slovakia. Biologia pp. 1-4.

Rubáčová L., Čech P., Melišková M., Čech M., Procházka P. 2021. The effect of age, sex and winter severity on return rates and apparent survival in the Common Kingfisher Alcedo atthis. Ardea 109: 15-25.

Remeš V., Remešová E., Friedman N. R., Matysioková B., Rubáčová L. 2021. Functional diversity of avian communities increases with canopy height: From individual behavior to continental‐scale patterns. Ecology and Evolution 11(17): 11839-11851.

Cepková M., Balážová M., Melišková M., Rubáčová L. 2020. No Seasonal Variation of the Sex Ratio in the Common Kingfisher Alcedo atthis Broods. Acta Ornithologica 54(2): 149-155.

Remešová E., Matysioková B., Rubáčová L., Remeš V. 2020. Foraging behaviour of songbirds in woodlands and forests in eastern Australia: resource partitioning and guild structure. Emu - Austral Ornithology 120: 22-32.

Hoi H., Darolová A., Krištofík J., Poláček M., Majtán J., Zeman, M., Okuliarová M., Turčoková L., Knauer F. 2019. Covariation between eggshell colouration and eggshell bacteria abundance and egg characteristics in blackbirds. Ethology Ecology & Evolution 31(3): 249-265.

Turčoková L., Chutný B., Pavel V., Svoboda A., Osiejuk T. S. 2018. Older is better? Age-related variation in ornamental and breeding traits in bluethroats, Luscinia s. svecica. Folia Zoologica 67 (1): 9-16.

Matysioková B., Friedman N., Turčoková L., Remeš V. 2017. The evolution of feather coloration and song in Old World orioles (genus Oriolus ). Journal of Avian Biology 48: 1015-1024.

Svoboda A.,  Marthinsen G., Pavel V., Chutný B.,  Turčoková L., Lifjeld J. T., Johnsen A. 2015. Blood parasite prevalence in the Bluethroat is associated with subspecies and breeding habitat. Journal of Ornithology 156: 371-380.

Budka M., Olech B., Mikkelsen G., Turčoková L., Dále S., Osiejuk T. S. 2014. Geographic variation in calls of the corncrake Crex crex.  Journal of Avian Biology 45: 65-74.

Turčoková L., Pavel V., Chutný B., Petrusek A., Petrusková T. 2011.  Differential response of males of an arctic population of bluethroat Luscinina svecica svecica to playbacks of their own and foreign subspecies. Journal of Ornitology 152(4): 975-982.

Turčoková L., Osiejuk T.S., Pavel V., Glapan J., Petrusková T. 2010. Song divergence of two Bluethroat subspecies (Luscinia s. svecica, Luscinia s. cyanecula) Ornis Fennica 87: 168-179.

Svoboda A., Marthinsen G., Turčoková L., Lifjeld J. T., Johnsen A. 2009. Identification of Blood Parasites in Old World Warbler Species from the Danube River Delta. Avian Diseases 53(4): 634-636.