Mgr. Dávid Žiak, PhD.

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava

Tel. +421-2-9014-2059; E-mail: david.ziak@uniba.sk; Miestnosť: B1-413

 

Orientácia výskumu:

Populačná ekológia a diverzita drobných cicavcov v horských a nížinných biotopoch, rozšírenie a ekológia chránených druhov drobných cicavcov

 

Súčasne riešené výskumné projekty:

LIFE+: Ochrana sysľa pasienkového (LIFE19 NAT/SK/001069)

LIFE+: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho (LIFE17 NAT/SK/000621)

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Zoológia
  • Populačná ekológia
  • Zoológia chordátov
  • Metódy zoologického výskumu 2
  • Úvod do ekológie živočíchov

Cvičenia:

  • Zoológia
  • Zoológia chordátov
  • Metódy zoologického výskumu 2
  • Terénne práce zo zoológie stavovcov

Najvýznamnejšie publikácie

Kocian Ľ., Žiak D., Kocianová-Adamcová M. 2012. Hraboš snežný - Chionomys nivalis. pp. 98‑102. In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. Vydavateľstvo Veda, Bratislava.

Ambros M., Dudich A., Miklós P., Stollmann A., Žiak D. 2010. Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius) - nový druh cicavca Podunajskej roviny (Rodentia: Muridae). Lynx, nová serie, 41: 5-13.

Rudá M., Kocian Ľ., Martínková N., Žiak D. 2010. Population dynamics and spatial behaviour of Microtus tatricus (Arvicolinae, Rodentia). Acta Theriologica, 55 (1): 81‑88.

Rudá M., Žiak D., Kocian Ľ., Martínková N. 2010. Low genetic variability in a mountain rodent, the Tatra vole. Journal of Zoology, 281 (2): 118‑124.

Žiak D., Kocianová-Adamcová M., Kocian Ľ., Martínková N. 2004. Vysoká diverzita drobných zemných cicavcov v subalpínskom stupni Západných Tatier, [High diversity of small mammals in the subalpine zone of theWestern Tatra Mts. In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 6. - Banská Bystrica : Technická univerzita Zvolen, 2004: 45-57.

Hanincová K., Schäfer S. M., Etti S., Sewell H.-S., Tarageľová V., Žiak D., Labuda M. Kurtenbach K. 2003. Association of Borrelia afzelii with rodents in Europe. Parasitology, 126: 11‑20.

Miklós P., Žiak D. 2002. Microhabitat selection by three small mammal species in oak-elm forest. Folia zoologica, 51 (4): 275‑288.

Žiak D., Urban P. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska. Ochrana prírody, 20, Suppl.: 154‑156.