Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

Oblasť výskumu:

Mojím hlavným zameraním je čeľaď Simuliidae (Diptera), venujem sa najmä štúdiu taxonómie, rozšírenia, fylogeografie a populačnej genetiky palearktických druhov. Muškovité (Simuliidae) predstavujú skupinu dvojkrídlovcov, ktorá vďaka cicaniu krvi na cicavcoch a vtákoch a početnému zastúpeniu nedospelých štádií vo vodných tokoch bola pomerne intenzívne študovaná, napriek tomu sa ukazuje, že poznanie fauny európskych druhov nie je dostatočné, sú tu zastúpené komplexy kryptických druhov, ktoré sa líšia napríklad svojou ekológiou a rozšírením.  Okrem toho sa najmä v rámci projektov LIFE venujem monitoringu a výskumu biodiverzity a ohrozených druhov živočíchov. 

Súčasne riešené výskumné projekty:

VEGA 1/0704/20
Biodiverzita modelových skupín článkonožcov (Arthropoda) strednej a juhovýchodnej Európy

APVV-19-0076
Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov

LIFE19 NAT/SK/001069
Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)

LIFE18 NAT/AT/000733
Dynamické línie života Dunaja

LIFE17 NAT/SK/000621
Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho

Pedagogická činnosť

Prednášky:

 • Systematická entomológia
 • Bioštatistika
 • Ochrana Fauny
 • Ekosozológia
 • Príroda orografických celkov Slovenska 

Cvičenia:

 • Mikroskopická technika
 • Bioštatistika

Témy záverečných prác:

 • Genetická štruktúra populácií druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) (Bakalárska práca)
  Anotácia: Simulium maximum je semiakvatický druh rozšírený vo vyšších pohoriach strednej a čiastočne južnej Európy, ktorý ma prirodzene fragmentovaný areál a je viazaný na rýchlo tečúce horské potoky. V práci sa na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu charakterizuje genetická variabilita viacerých genetických markerov jednotlivých populácii. Hľadajú a overujú sa scenáre, ktoré ju formovali do jej dnešného stavu

 • Molekulárna a morfologická variabilita druhu Simulium maximum (Diptera: Simuliidae) (Diplomová práca)
  Anotácia: Simulium maximum je semiakvatický druh rozšírený vo vyšších pohoriach strednej a čiastočne južnej Európy, ktorý ma prirodzene fragmentovaný areál a je viazaný na rýchlo tečúce horské potoky. V práci sa na materiáli z rôznych pohorí v rámci areálu druhu charakterizuje molekulárna variabilita viacerých genetických markerov jednotlivých populácii a morfologická variabilita taxonomicky rôznych vývinových štádií. Na základe kombinácie molekulárnych a morfologických znakov a porovnaním s blízko príbuznými druhmi sa rekonštruuje fylogenéza druhu a charakterizuje sa jeho fylogeografia.

          Ostatné témy záverečných prác pracovníkov Katedry zoológie možno nájsť TU.

Najvýznamnejšie publikácie

Peña, D.L., Kúdela, M., Kúdelová, T. & Falcó-Garí, J.V., 2024. Simuliids from Madrid Autonomous Region (Spain): update and new contributions: Simúlidos (Diptera: Simuliidae) de la Comunidad de Madrid (España): actualización y nuevas aportaciones. Cuadernos de Biodiversidad, (66), pp.15-27. doi.org/10.14198/cdbio.26427

Khanzadeh, F., Maleki-Ravasan, N., Adler, P.H., Karimian, F. & Kúdela, M., 2023. First report of filarial nematodes in the genus Onchocerca infecting black flies (Diptera: Simuliidae) in Iran. Scientific Reports, 13(1), p.14585. doi.org/10.1038/s41598-023-41890-z

Kúdelová, T., Krčmárik, S., Lužáková, I., Bujačková, B., Matická, K. & Kúdela, M., 2023. DNA Barcoding of Black Flies (Diptera: Simuliidae) in Slovakia and Its Utility for Species Identification. Diversity, 15(5), p.661. doi.org/10.3390/d15050661

Vršanský, P., Aristov, D., Hain, M., Kúdelová, T., Kúdela, M., Metscher, B., Palková, H., Káčerová, J. & Hinkelman, J., 2023. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. Biologia, 78(6), pp.1611-1626. doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7

Sendi, H., Vršanský, P., Podstrelena, L., Hinkelman, J., Kúdelová, T., Kúdela, M., Vidlička, Ľ., Ren, X. & Quicke, D.L., 2020. Nocticolid cockroaches are the only known dinosaur age cave survivors. Gondwana Research, 82, pp.288-298. doi.org/10.1016/j.gr.2020.01.002

Sendi, H., Hinkelman, J., Vršanská, L., Kúdelová, T., Kúdela, M., Zuber, M., van de Kamp, T. & Vršanský, P., 2020. Roach nectarivory, gymnosperm and earliest flower pollination evidence from Cretaceous ambers. Biologia, 75, pp.1613-1630. doi.org/10.2478/s11756-019-00412-x

Vršanský, P., Koubová, I., Vršanská, L., Hinkelman, J., Kúdela, M., Kúdelová, T., Liang, J.H., Xia, F., Lei, X., Ren, X. & Vidlička, Ľ., 2019. Early wood-boring ‘mole roach’ reveals eusociality “missing ring”. AMBA projekty, 9(1), pp.1-28. LINK

Kúdela, M., Adler, P.H. & Kudelova, T., 2018. Taxonomic status of the black fly Prosimulium italicum Rivosecchi (Diptera: Simuliidae) based on genetic evidence. Zootaxa, 4377(2), pp.280-290. doi.org/10.11646/zootaxa.4377.2.8

Vidlička, Ľ., Vršanský, P., Kudelova, T., Kúdela, M., Deharveng, L. & Hain, M., 2017. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. Zootaxa, 4232(3), pp.361-375. doi.org/10.11646/zootaxa.4232.3.5

Ivkovic, M., Kúdela, M. & Kúdelová, T., 2016. Blackflies (Diptera: Simuliidae) in Croatia: species richness, distribution and relationship to surrounding countries. Zootaxa 4109: 16-30. doi.org/10.11646/zootaxa.4109.1.2

Adler, P.H., Kúdelová, T., Kúdela, M., Seitz, G. & Ignjatović-Ćupina, A., 2016. Cryptic biodiversity and the origins of pest status revealed in the macrogenome of Simulium colombaschense (Diptera: Simuliidae), history’s most destructive black fly. PLoS One, 11(1), p.e0147673. doi.org/10.1371/journal.pone.0147673

Adler, P.H., Inci, A., Yildirim, A., Duzlu, O., McCreadie, J.W., Kúdela, M., Khazeni, A., Brúderová, T., Seitz, G., Takaoka, H. & Otsuka, Y., 2015. Are black flies of the subgenus Wilhelmia (Diptera: Simuliidae) multiple species or a single geographical generalist? Insights from the macrogenome. Biological Journal of the Linnean Society, 114(1), pp.163-183. doi.org/10.1111/bij.12403

Kúdela, M., Bruderova, T., Jedlička, L., Bernotienė, R., Celec, P. & Szemes, T., 2014. The identity and genetic characterization of Simulium reptans (Diptera: Simuliidae) from central and northern Europe. Zootaxa, 3802(3), pp.301-317. doi.org/10.11646/zootaxa.3802.3.1

Ignjatović Ćupina, A., Werner, D., Kúdela, M., Vujanović, L., Brúderová, T., Giannelli, A., Zgomba, M. & Petrić, D., 2014. Outbreaks of blackflies and related problems in Serbia: past and present situation. Parasites & Vectors, 7, pp.1-1. doi.org/10.1186/1756-3305-7-S1-O3

Ivković, M., Kesić, M., Mihaljević, Z. & Kúdela, M., 2014. Emergence patterns and ecological associations of some haematophagous blackfly species along an oligotrophic hydrosystem. Medical and Veterinary Entomology, 28(1), pp.94-102. doi.org/10.1111/mve.12019

Jedlička, L., Kúdela, M., Szemes, T. & Celec, P., 2012. Population genetic structure of Simulium degrangei (Diptera: Simuliidae) from Western Carpathians. Biologia, 67, pp.777-787. doi.org/10.2478/s11756-012-0057-2

Dušinský, R., Kúdela, M., Stloukalová, V. & Jedlička, L., 2006. Use of inter-simple sequence repeat (ISSR) markers for discrimination between and within species of blackflies (Diptera: Simuliidae). Biologia, 61, pp.299-304. doi.org/10.2478/s11756-006-0055-3