Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9519
B1-424

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2073
B1-421

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Samuel Krčmárik

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
2.dZOL

Mgr. Františka Križanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9252
B1-419

Mgr. Marek Linský

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
4.dZOL

Mgr. Anna Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
1.dZOL_PU

Mgr. Peter Miklós, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9716
B1-413

doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2056
B1-408
1 2 [3] 4 5 6