Peter Vďačný Lab

Oblasť výskumu:

Morfologická a molekulárna fylogenéza dravých nálevníkov triedy Litostomatea. Taxonómia a systematika voľne žijúcich, predovšetkým pôdnych nálevníkov.
Diverzita a evolúcia nálevníkov žijúcich v symbióze s ploskavcami, obrúčkavcami a švábmi.

Výskumné projekty:

VEGA 1/0248/13 2013–2016
Taxonómia, fylogenéza a rozšírenie voľne žijúcich litostomátnych nálevníkov
(Protista: Ciliophora: Litostomatea)

VEGA 1/0041/17 2017–2020
Rekonštrukcia evolučnej minulosti nálevníkov (Protista: Ciliophora)

VEGA 1/0013/21 2021–2024
Evolúcia a diverzita nálevníkov asociovaných s bezstavovcami

APVV-0436-12 2012-2016
Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými

APVV-15-0147 2016-2020
Rekonštrukcia fylogenézy a vymedzenie druhov prvokov a živočíchov

APVV-19-0076 2020-2024
Diverzita a evolúcia vybraných skupín prvokov a živočíchov

Pedagogická činnosť

Prednášky:

  • Evolučná biológia (1)
  • Fylogenetika - teória a prax fylogenetickej systematiky
  • Fylogenéza živočíchov
  • Výzvy súčasnej biológie

Semináre:

  • Teória druhu
  • Zoologická nomenklatúra

Cvičenia:

  • Anatómia a morfológia živočíchov
  • Fylogenéza a systém bezchordátov (1)

Najvýznamnejšie publikácie

Obert T., Zhang T., Rurik I., Vďačný P. (2022) First molecular evidence of hybridization in endosymbiotic ciliates (Protista, Ciliophora). Frontiers in Microbiology 13: e1067315.

Obert T., Rurik I., Vďačný P. (2021) Diversity and eco-evolutionary associations of endosymbiotic astome ciliates with their lumbricid earthworm hosts. Frontiers in Microbiology 12: e689987.

Vďačný P. 2018. Evolutionary associations of endosymbiotic ciliates shed light on the timing of the marsupial-placental split. Molecular Biology and Evolution 35: 1757–1769.

Vďačný P. 2017. Integrative taxonomy of ciliates: assessment of molecular phylogenetic content and morphological homology testing. European Journal of Protistology 61: 388–398.

Vďačný P. 2015. Estimation of divergence times in litostomatean ciliates (Ciliophora: Intramacronucleata), with Bayesian relaxed clock and 18S rRNA gene. European Journal of Protistology 51: 321–334.

Vďačný P., Foissner W. 2012. Monograph of the dileptids (Protista, Ciliophora, Rhynchostomatia). Denisia 31: 1–529.

Vďačný P., Foissner, W. 2013. Synergistic effects of combining morphological and molecular data in resolving the phylogenetic position of Semispathidium (Ciliophora, Haptoria) with description of Semispathidium breviarmatum sp. n. from tropical Africa. Zoologica Scripta 42: 529–549.

Vďačný, P., Bourland, W.A., Orsi, W., Epstein, S.S., Foissner, W. 2011: Phylogeny and classification of the Litostomatea (Protista, Ciliophora), with emphasis on free-living taxa and the 18S rRNA gene. Molecular Phylogenetics and Evolution 59: 510–522.

Vďačný, P., Bourland, W.A., Orsi, W., Epstein, S.S., Foissner, W. 2012: Genealogical analyses of multiple loci of litostomatean ciliates (Protista, Ciliophora, Litostomatea). Molecular Phylogenetics and Evolution 65: 397–411.

Vďačný, P., Breiner, H.-W., Yashchenko, V., Dunthorn, M., Stoeck, T., Foissner, W. 2014: The chaos prevails: molecular phylogeny of the Haptoria (Ciliophora, Litostomatea). Protist 165: 93–111.

Vďačný, P., Orsi, W., Bourland, W.A., Shimano, S., Epstein, S.S., Foissner, W. 2011: Morphological and molecular phylogeny of dileptid and and tracheliid ciliates: Resolution at the base of the class Litostomatea (Ciliophora, Rhynchostomatia). European Journal of Protistology 47: 295–313.

Vďačný, P., Orsi, W., Foissner, W. 2010: Molecular and morphological evidence for a sister group relationship of the classes Armophorea and Litostomatea (Ciliophora, Intramacronucleata, Lamellicorticata infraphyl. nov.), with an account on basal haptorid litostomateans. European Journal of Protistology 46: 298–309.

Vďačný, P., Rajter, Ľ., Shazib, S.U., Jang, S.W., Kim, J.H., Shin, M.K. 2015: Reconstruction of evolutionary history of pleurostomatid ciliates (Ciliophora, Litostomatea, Haptoria): interplay of morphology and molecules. Acta Protozoologica 54: 9–29.

Vďačný, P., Slovák, M., Foissner, W. 2014. Multivariate morphometric analyses of the predatory ciliate genus Semispathidium (Ciliophora: Litostomatea), with description of S. longiarmatum nov. spec. European Journal of Protistology 50: 329–344.