prof. Karol Jesenák

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

email: karol.jesenakuniba.sk

Publikácie pre študentov, žiakov, učiteľov základných a stredných škôl a verejnosť

Úvodný komentár k všetkým prácam (Prečo som ich písal?)   [.pdf]    [.rtf

Knižné publikácie

Variabilita uhlíkových nanorúrok na vybraných anorganických substrátoch (2022)

Chemická literatúra (2019)

Nanokompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vybraných silikátových mimerálov (2018)

Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku (2017)

Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov (2012) 2. rozšírené vydanie

Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov (2011)

Pôvod názvov významných minerálov (2011)

Exkurzia po miestach ťažby a spracovania rudných surovín na Slovensku (2011)

Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických nerudných surovín na Slovensku (2011)

Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku (2010)

Analýza veľkosti častíc (2008)

Sól-gélové metódy  (2005)

Environmentálna anorganická chémia (2005)

Vedecko-populárne články

Vedecko-populárne články

Články v časopise Biológia, Ekológia, Chémia

Články pre učiteľov v časopise Dnešná škola

Príspevky na konferenciách a seminároch pre učiteľov chémie

Články v časopise ChemZi

Články v časopise Esemestník

Články v časopise Posterus.sk

Články v časopise Naša univerzita

Články v časopise Československá fyzika

Časopis Quark

Anorganické hlúposti. Asi (určite) sa Jesenák zbláznil

Rôzne

Potrebuje akademická obec na Slovensku nový vedecko-populárny časopis?

Fotogaléria

Fotogaléria - Svet očami anorganického chemika

Fotosúťaž s časopisom Quark

Stolný tenis

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

 

Poďakovanie:  Týmto si dovoľujem úprimne poďakovať za pomoc pri tvorbe tejto stránky Ing. Ildikó Takácsovej, správkyni webu PRIF UK a RNDr. Štefanovi Karolčíkovi, PhD., vedúcemu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PRIF  UK.