Pre stredné školy

Deň otvorených dverí PriF UK

Študenti a učitelia stredných škôl sa môžu príjsť pozrieť na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt "Genetika na kolesách"

je zameraný na sprístupnenie modernej genetiky stredoškolským študentom a učiteľom.  Genetické laboratórium príde na strednú školu.  Študenti si môžu vyskúšať prácu vedca priamo na pôde ich strednej školy.