Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre študentov

MOODLE

Študijné materály a všetky informácie k predmetom sa nachádzaju v systéme E-learning Moodle.

  • Pre vstup k materiálom sa musíte najprv do kurzu zapísať, kliknutím na názov kurzu, použitím svojho AIS loginu a hesla a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške.
  • Po tomto zápise sa budete prihlasovať už len s AIS-ovým loginom a heslom.

Záverečné práce pokyny

  • Všeobecné informácie pre záverečné práce, smernica rektora UK, vysporiadanie záväzkov, katalóg záverečných prác >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác:   31.5.2020 len v elektronickej forme

Obhajoby bakalárskych prác:      22.6. - 23.6.2020

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác:   31.5.2020 len v elektronickej forme

Obhajoby diplomových prác a ŠZS:       15.6. - 17.6.2020

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Termíny sú kvôli situácii s COVID19 zmenené.
Konkrétne pokyny poslal emailom dekan fakulty študentom aj pedagógom.
Harmonogram

Termíny prijímacích skúšok

Termíny pre všetky stupne budú vyhlásené všeobecne pre PriF UK.

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>