Semináre katedry

Katedry biochémie a genetiky Vás pozývajú na seminár: Mykobakteriálna galaktozyltransferáza GlfT2 ako perspektívny cieľ pre vývoj nových antituberkulotík?

Prezentuje: prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dňa 31. 3. 2023 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222.

Abstrakt.