Semináre katedry

Katedry biochémie a genetiky Vás pozývajú na seminár: Investigation of the mechanism of action of the latest TB drug, Pretomanid?

Prezentuje: RNDr. Adrian Pál, Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dňa 8. 12. 2023 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222.

Abstrakt.