Semináre katedry

Katedry biochémie a genetiky Vás pozývajú na seminár: The mechanisms of action of drug-drug interactions involving secondary metabolites.

Prezentuje: Mgr. Terézia Zajičková, Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Dňa 10. 5. 2024 (piatok) o 13:30 v miestnosti B1-501.

Abstrakt.