Semináre katedry

Katedry biochémie a genetiky Vás pozývajú na seminár: Kvasinka ako model pre štúdium rakoviny, neurodegenerácií aj posttranslačných modifikácií proteínov

Prezentuje: Mgr. Veronika Vozáriková, Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dňa 28. 4. 2023 (piatok) o 13:30 v miestnosti B1-501

Abstrakt.