Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semináre katedry

Katedrový seminár

Katedry genetiky a biochemie PriF UK Vás pozývajú na seminár:

Povery našej éry alebo mýty šíri každý E.T.

Prezentuje: Ing. Pavol Sulo, CSc., Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

dňa 22. 3. 2019 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222

ABSTRAKT