Semináre katedry

Katedry biochémie a genetiky Vás pozývajú na seminár: ATP production in marine protist Paradiplonema papillatum

Prezentuje: Mgr. Barbora Bučková, Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár sa uskutoční dňa 2. 12. 2022 (piatok) o 13:30 v miestnosti CH1-222.

Abstrakt.