Publikácie pracovníkov katedry

Department of Genetics

List of peer-reviewed articles

 

1.    Tomáška, Ľ., Neboháčová, M., (2024). A prelude: From Slovak mountains to cognitive biology. Biological Theory, in press.

2.    Rivosecchi, J., Juríková, K., Cusanelli, E. (2024). Telomere-specific regulation of TERRA and its impact on telomere stability. Semin. Cell Dev. Biol. 157: 3-23.

3.    Tomeková, J., Švubová, R., Slováková, Ľ., Holubová-Čerevková, Ľ., Kyzek, S., Gálová, E., Zahoranová, A. (2024). Interaction of cold atmospheric pressure plasma with soybean seeds: Effect on germination and DNA, seed surface characteristics and plasma diagnostics. Plasma Chemistry and Plasma Processing 44: 487-507.

4.    Brejová, B., Vozáriková, V., Agarský, I., Derková, H., Fedor, M., Harmanová, D., Kis, L., Korman, A., Pašen, M., Brázdovič, F., Vinař, T., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2023). y-mtPTM: Yeast mitochondrial post-translational modification database. Genetics 224(3): iyad087.

5.    Manzato, C., Larini, L., Oss Pegorar, C., Dello Stritto, M.R., Juríková, K., Jantsch, V., Cusanelli, E. (2023). TERRA expression is regulated by the telomere-binding proteins POT-1 and POT-2 in Caenorhabditis elegans. Nucleic Acids Res. 51(19): 10681-10699.

6.    Babišová, K., Mentelová, L., Geisseová, T.K., Beňová-Liszeková, D., Beňo, M., Chase, B.A., Farkaš, R. (2023). Apocrine secretion in the salivary glands of Drosophilidae and other dipterans is evolutionarily conserved. Front. Cell Dev. Biol. 10: 1088055.

7.    Červenák, F., Sepšiová, R., Peška, V., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2023). Primary scientific literature represents an essential source of telomeric repeat sequences. Microbiology Spectrum 11(4): e0123023.

8.    Červenák, Z., Červenák, F., Choma, A., Baldovič, M., Masnicová, S. (2023). Population genetic analysis of 12 X-STR markers in Slovakia. Annals of Human Biology 50(1): 431-435.

9.    Gonçalves, A., Sampaio, C.I., Ševčovičová, A., Dias, A.M., Oliveira, R. (2023). Cynaropicrin- and chlorogenic acid-rich extracts easily prepared from Cynara cardunculus var. scolymus: Antioxidant and antigenotoxic properties. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 52: 102808.

10. Joniak, J., Stankovičová, H., Budzák, Š., Sýkora, M., Gaplovská-Kyselá, K. Filo, J., Cigáň, M. (2023). Rigidized 3-aminocoumarins as fluorescent probes for strongly acidic environments and rapid yeast vacuolar lumen staining: mechanism and application. Phys. Chem. Chem. Phys. 25: 20212-20217.

11. Ščevková, J., Dušička, J., Záhradníková, E. Sepšiová, R., Kováč, J., Vašková, Z. (2023). Impact of meteorological parameters and air pollutants on airborne concentration of Betula pollen and Bet-v-1 allergen. Environmental Science and Pollution Research 30(42): 95438-95448.

12. Tvrdá, E., Ďuračka, M., Benko, F., Kováčik, A., Lovíšek, D., Gálová, E., Žiarovská, J., Schwarzová, M., Kačániová, M. (2023). Ejaculatory abstinence aAffects the sperm qQuality in normozoospermic me - How does the seminal bacteriome respond? Int. J. Mol. Sci. 24: 3503.

13. Zajíčková, T., Kyzek, S., Ďurovcová, I., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2023). Ratio-dependent effects of photoactivated hypericin and manumycin A on their genotoxic and mutagenic potential. Chemico-Biological Interactions 374: 110421.

14. Anrather, D., Poláková, S.B., Čipák, L., Gregáň, J. (2023). SILAC-based proteomic analysis of meiosis in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In: Luque-Garcia, J.L. (eds) SILAC. Methods in Molecular Biology, vol 2603. Humana, New York, NY.

15. Selický, T., Jurčík, M., Mikolášková, B., Piteľová, A., Mayerová, N., Kretová, M., Osadská, M., Jurčík, J., Holič, R., Kohútová, L., Bellová, J., Benko, Z., Gregáň, J., Bágeľová Poláková, S., Baráth, P., Čipák, L., Čipáková, I. (2022). Defining the functional interactome of spliceosome-associated G-patch protein Gpl1 in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Int. J. Mol. Sci. 23(21): 12800

16. Manganelli, M., Grossi, I., Corsi, J., D'Agostino, V.G., Juríková, K., Cusanelli, E., Molfino, S., Portolani, N., Salvi, A., De Petro, G. (2022). Int. J. Mol. Sci. 23(11): 6183.

17. Tomáška, Ľ. (2022). Let' bring games into university classrooms. EMBO Reports 23(11): e55730.

18. Juríková, K., Sepšiová, R., Ševčovičová, A., Tomáška, Ľ., Džugasová, V. (2022). Implementing CRISPR-Cas9 yeast practicals into biology curricula. The CRISPR Journal 5(2): 181-186. 

19. Mošovská, S., Medvecká, V., Klas, M., Kyzek, S., Valík, Ľ., Mikulajová, A., Zahoranová, A. (2022). Effect of a non-thermal atmospheric pressure plasma jet on four different yeasts. LWT - Food Science and Technology 154: 112720.

20. Medvecká, V., Omasta, S., Klas, M., Mošovská, S., Kyzek, S., Zahoranová, A. (2022). Plasma activated water prepared by different. Plasma Science and Technology 24(1): 015503.    

21. Gahurová, D., Krajčiová, D., Reichwalderová, K., Slaninová, M. (2022). Insertional mutagenesis in Chlamydomonas reinhardtii: An effective strategy for the identification of new genes involved in the DNA damage response. European Journal of Protistology 82: 125855.

22. Ďurovcová, I., Kyzek, S., Fabová, J., Makuková, J., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2022). Genotoxic potential of bisphenol A. (2022). Environmental Pollution 306: 119346.

23. Zajíčková, T., Horváthová, E., Kyzek, S., Šályová, E., Túryová, E., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2022). Comparison of cytotoxic, genotoxic, and DNA-protective effects of skyrin on cancerous vs. non-cancerous human cells. International Journal of Molecular Sciences 23(10): 5339.

24. Červenák, Z., Červenák, F., Adamičková, A., Šalingová, B., Gažová, A., Kyselovič, J. (2022). Normalization strategy for selection of reference genes  for RT-qPCR analysis in left ventricles of failing human hearts. BMC Cardiovascular Disorders 22(1): 180.

25. Kubalová, I., Šeršeň, F., Gálová, E., Filo, J. (2022). Imine resveratrol analogs (IRAs): The strong antioxidant that can protect lymphocytes from oxidative damage. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 36(3): e22975

26. Cillingová, A., Tóth, R., Mojáková, A., Zeman, I., Vrzoňová, R., Siváková, B., Baráth, P., Neboháčová, M., Klepcová, Z., Brázdovič, F., Lichancová, H., Hodorová, V., Brejová, B., Vinař, T., Tomáška, Ľ., Gácser, A., Gabaldón, T., Nosek, J. (2022). Transcriptome and proteome profiling reveals complex adaptations of Candida parapsilosis cells assimilating hydroxyaromatic carbon sources. PLoS Genetics 18(3): e1009815.

27. Červenák, Z., Červenák, F., Baldovič, M., Patlevičová, A., Masnicová, S. (2022). Mutational analysis of 16 STR markers in the Slovak population. Annals of Human Biology 49(5-6): 248-253.

28. Jambor, T., Zajíčková, T., Arvay, J., Ivanišová, E., Tirdilová, I., Knížatová, N., Greifová, H., Kováčik, A., Gálová, E., Lukáč, N. (2022). Exceptional properties of Lepidium sativum L. extract and its impact on cell viability, ROS production, steroidogenesis, and intracellular communication in mice Leydig cells in vitro. Molecules 27(16): 5127.

29. Tvrdá, E., Lovíšek, D., Gálová, E., Schwarzová, M., Kováčiková, E., Kunová, S., Žiarovská, J., Kačániová, M. (2022). Possible implications of bacteriospermia on the sperm quality,oxidative characteristics, and seminal cytokine network in normozoospermic men. International Journal of Molecular Sciences 23(15): 8678.

30. Vozáriková, V. (2022). Onkogénne formy izocitrátdehydrogenázy: mechanizmy karcinogenézy a vzniku rezistencie na chemoterapeutiká. Chemické listy 116(536-542).

31. Beňová-Liszeková, D., Mentelová, L., Babišová, K., Beňo, M., Pechan, T., Chase, B.A., Farkaš, R. (2021). An apocrine mechanism delivers a fully immunocompetent exocrine secretion. Scientific Reports 11(1): 15915.

32. Brzáčová, Z., Peťková, M., Veljačiková, K., Zajíčková, T., Tomáška, Ľ. (2021). Reconstruction of human genome evolution in yeast: An educational primer for use with “systematic humanization of the yeast cytoskeleton discerns functionally replaceable from divergent human genes“ Genetics 219(2): iyab118.

33. Frankovský, J., Keresztesová, B., Bellová, J., B., Kunová, N., Čanigová, N., Hanáková, K., Bauer, J.A.,  Ondrovičová, G., Lukáčová, V., Siváková, B., Zdráhal, Z., Pevala, V., Procházková, K., Nosek, J., Baráth, P., Kutejová, E., Tomáška, Ľ. (2021). The yeast mitochondrial succinylome: Implications for regulation of mitochondrial nucleoids.  Journal of Biological Chemistry 297(4): 101155.

34. Červenák, F. Sepšiová, R., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2021). Step by step evolution of yeast telomeres. Genome Biology & Evolution 13(2): evaa268.

35. Mišová, I., Piteľová, A., Budiš, J., Gazdarica, J., Sedláčková, T., Jordáková, A., Benko, Z., Smondrkova, M., Mayerová, N., Pichlerová, K., Striešková, L., Převorovský, M., Gregáň, J., Čipák, L., Szemeš, T., Poláková, S.B. (2021). Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. Nucleic Acids Research 49(4): 1914-1934.

36. Juríková, K., de Wulf, P., Cusanelli, E. (2021). Nuclear periphery and telomere maintenance: TERRA joins the stage. Trends in Genetics 37(7): 607-611.

37. Peťková, M., Švubová, R., Kyzek, S., Medvecká, V., Slováková, Ľ., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2021). The effects of cold atmospheric pressure plasma on germination parameters, enzyme activities and induction of DNA damage in barley. International Journal of Molecular Sciences 22(6): 2833.

38. Frankovský, J., Vozáriková, V., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2021). Mitochondrial protein phosphorylation in yeast revisited. Mitochondrion 57: 148-162.

39. Vrzoňová, R., Toth, R., Siváková, B., Moťovská, A., Gaplovská-Kyselá, K., Baráth, P., Tomáška, Ľ., Gácser, A., Gabaldón, T., Nosek, J., Neboháčová, M. (2021). OCT1 - a yeast mitochondrial thiolase involved in the 3-oxoadipate pathway. FEMS Yeast Research 21(5): foab03.

40. Siadati, S., Peťková, M., Jamaati Kenari, A., Kyzek, S., Gálová, E., Zahoranová, A. (2021). Effect of a non-thermal atmospheric pressure plasma jet on four different yeasts. Journal of Physics D: Applied Physics 54(2), 025204.

41. Tvrdá, E., Lovíšek, D., Kyzek, S., Kováčik, D., Gálová, E. (2021). The effect of non-thermal plasma on the structural and functional characteristics of human spermatozoa. International Journal of Molecular Sciences 22(9), 4979.

42. Červenák, Z., Mikula, M., Červenák, F., Choma, A., Masnicová, S. (2021). Population and forensic analysis of 9 non-CODIS markers in Slovak population. Leg. Med. (Tokyo) 53: 101953

43. Kostoláni, D., Ndiffo Yemeli, G.B., Švubová, R., Kyzek, S., Machala, Z. (2021). Physiological responses of young pea and barley seedlings to plasma-activated water. Plants (Basel) 10(8): 1750.

44. Ďurovcová, I., Goffa, E., Šestáková, Z., Mániková, D., Gaplovská-Kyselá, K., Chovanec, M., Ševčovičová, A. (2021). Acute exposure to bisphenol A causes oxidative stress induction with mitochondrial origin in Saccharomyces cerevisiae cells. Journal of Fungi (Basel) 7(7): 543.

45. Ševčovičová, A., Plavá, J., Gazdarica, M., Szabová, E., Huraiová, B., Gaplovská-Kyselá, K., Čipáková, I., Čipák, L., Gregáň, J. (2021). Mapping and analysis of Swi5 and Sfr1 phosphorylation sites. Genes (Basel) 12(7): 1014.

46. Holubová, Ľ., Švubová, R., Slováková, Ľ., Bokor, B., Chobotová Kročková, V., Renčko, J., Uhrin, F., Medvecká, V., Zahoranová, A., Gálová, E. (2021). Cold atmospheric pressure plasma treatment of maize grains—Induction of growth, enzyme activities and heat shock proteins. International Journal of Molecular. Sciences 22: 8509.

47. Švubová, R., Válková, N., Bathoova, M., Kyzek, S., Gálová, E., Medvecká, V., Slováková, Ľ. (2021). Enhanced in situ activity of peroxidases and lignification of root tissues after exposure to non-thermal plasma increases the resistance of pea seedlings. Plasma Chemistry and Plasma Processing 41(3): 903-922.

48. Ndiffo Yemeli G.B., Švubová, R., Kostoláni, D., Kyzek, S., Machala, Z. (2021). The effect of water activated by nonthermal air plasma on the growth of farm plants: Case of maize and barley. Plasma Processes and Polymers 18(1): e2000205.

49. Švubová, R., Slováková, Ľ., Holubová, Ľ., Rovňanová, D., Gálová, E., Tomeková, J. (2021). Evaluation of the impact of cold atmospheric pressure plasma on soybean seed germination. Plants (Basel) 10(1): 177.

50. Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2020). Co-evolution in the jungle: From leafcutter ant colonies to chromosomal ends. Journal of Molecular Evolution 88(4): 293-318.

51. Juríková, K., Gajarský, M., Hajikazemi, M., Nosek, J., Procházková, K., Paeschke, K., Trantírek, L., Tomáška, Ľ. (2020). Role of folding kinetics of secondary structures in telomeric G-overhangs in the regulation of telomere maintenance in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Biological Chemistry 295(27): 8958-8971

52. Tomáška, Ľ., Cesare, A.J., AlTurki, T.M., Griffith, J.D. (2020). Twenty years of t-loops: a case study for the importance of collaboration in molecular biology. DNA Repair 94: 102901.

53. Vozáriková, V., Kunová, N., Baure, J.A., Frankovský, J. Kotrasová, V., Procházková, K., Džugasová, V., Kutejová, E., Pevala, V., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2020). Mitochondrial HMG-box containing proteins: From biochemical properties to the roles in human diseases. Biomolecules 10(8): 1193.

54. Mayerová, N., Čipák, L., Gregáň, J. (2020). Cohesin biology: From passive rings to molecular motors. Trends in Genetics 36(6): 387-389.

55. Špačková, J., Oliveira, D., Puškár, M., Ďurovcová, I., Gaplovská-Kyselá, K., Oliveira, R., Ševčovičová, A. (2020). Endocrine-Independent Cytotoxicity of bisphenol A is mediated by increased levels of reactive oxygen species and affects cell cycle progression. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68(3): 869-875.

56. Hricovíniová, J., Ševčovičová, A., Hricovíniová, Z. (2020). Evaluation of the genotoxic, DNA-protective and antioxidant profile of synthetic alkyl gallates and gallotannins using in vitro assays. Toxicology in Vitro 65, 104789.

57. Joniak, J., Stankovičová, H., Filo, J., Gaplovská-Kyselá, K., Garaj, V., Cigáň, M. (2020). Small-molecule coumarin fluorescent pH probes for extremely acidic conditions. Sensors & Actuators: B. Chemical 307: 127646.

58. Švubová, R., Kyzek, S., Medvecká, V., Slováková, Ľ., Gálová, E., Zahoranová, A. (2020). Novel insight at the effect of cold atmospheric pressure plasma on the activity of enzymes essential for the germination of pea (Pisum sativum L. cv. Prophet) seeds. Plasma Chemistry and Plasma Processing 40(5): 1221-1240.

59. Huraiová, B., Kanovits, J., Poláková, S.B., Čipák, L., Benko, Z., Ševčovicová, A., Anrather, D., Ammerer, G., Duncan, C.D.S., Mata, J., Gregáň, J. (2020). Proteomic analysis of meiosis and characterization of novel short open reading frames in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle 19(14):1777-1785.

60. Ščevková, J., Vašková, Z., Sepšiová, R., Dušička, J., Kováč, J. (2020). Relationship between Poaceae pollen and Phl p 5 allergen concentrations and the impact of the weather variables on their levels in the atmosphere. Heliyon 6: e04421.

61. Tomeková, J., Kyzek, S., Medvecká, V., Gálová, E., Zahoranová, A. (2020). Influence of cold atmospheric pressure plasma on pea seeds: DNA damage of seedlings and optical diagnostics of plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing 40(6): 1571-1584.

62. Holubová, Ľ., Kyzek, S., Ďurovcová, I., Fabová, J., Horváthová, E., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2020). Non-thermal plasma—A new green priming agent for plants? International Journal of Molecular. Sciences 21(24): 9466.

63. Ďurovcová, I., Špačková, J., Holubová, Ľ., Kyzek, S., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2020). Ohrozuje environmentálny polutant bisfenol A zdravie človeka? Chemické listy 114 (4): 265-270.

64. Benej, M., Danchenko, M., Ovečková, I., Červenák, F., Tomáška, Ľ., Grossmanová, K., Polčicová, K., Golias, T., Tomášková, J. (2019). Quantitative proteomics reveal peroxiredoxin perturbation upon persistent lymphocytic choriomeningitis virus infection in human cells. Frontiers in Microbiology 10: 2438.

65. Čipáková, I., Jurčík, M., Rubintová, V., Borbová, M., Mikolášková, B., Jurčík, J., Bellová, J., Baráth, P., Gregáň, J., Čipák, L. (2019). Identification of proteins associated with splicing factors Ntr1, Ntr2, Brr2 and Gpl1 in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle 18(14): 1532-1536.

66. Červenák, F., Juríková, K., Devillers, H., Kaffe, B., Khatib, A., Bonnell, E., Sopkovičová, M., Wellinger, R.J., Nosek, J., Tzfati, Y., Neuvéglise, C., Tomáška, Ľ. (2019). Identification of telomerase RNAs in species of the Yarrowia clade provides insights into the co-evolution of telomerase, telomeric repeats and telomere-binding proteins. Scientific Reports 9: 13365.

67. Bonchev, G., Dušinský, R., Hauptvogel, P., Gaplovská-Kyselá, K., Švec, M. (2019). On the diversity and origin of the barley complex agriocrithon inferred by iPBS transposon markers. Genet. Resour. Crop. Evol., v tlači.

68. Kyzek, S., Holubová, Ľ., Medvecká, V., Tomeková, J., Gálová, E., Zahoranová, A. (2019). Cold atmospheric pressure plasma can induce adaptive response in pea seeds. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 39(2): 475-486.

69. Tomáška, Ľ., Nosek, J., Kar, A., Willcox, S., Griffith, J.D. (2019). A new view of the t-loop junction: implications for self-primed telomere extension, expansion of disease-related nucleotide repeat blocks, and telomere evolution. Frontiers in Genetics 10: 792.

70. Kubalová, D., Káňovičová, P., Veselá, P., Awadová, T., Džugasová, V., Daum, G., Malínský, J., Balážová, M. (2019). The lipid droplet protein Pgc1 controls the subcellular distribution of phosphatidylglycerol. FEMS Yeast Research 19(5): pii: foz045

71. Kyzek, S., Uhrin, F., Holubová, Ľ., Tomeková, J., Ďurovcová, I., Špačková, J., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2019). Potenciálne využitie nízkoteplotnej plazmy v onkoterapii. Chemické Listy 113(8): 500-504.

72. Brejová, B., Lichancová, H., Hodorová, V., Neboháčová, M., Tomáška, Ľ., Vinař, T., Nosek, J. (2019). Genome sequence of an arthroconidial yeast Saprochaete fungicola CBS 625.85. Microbiology Resource Announcements 8(15). pii: e00092-19

73. Brejová, B., Lichancová, H., Brázdovič, F., Hegedűsová, E., Forgáčová, Jakúbková, M., Hodorová, V., Džugasová, V., Baláž, A., Zeiselová, L., Cillingová, A., Neboháčová, M., Raclavský, V., Tomáška, Ľ., Lang, B.F., Vinař, T., Nosek, J. (2019). Genome sequence of the opportunistic human pathogen Magnusiomyces capitatus. Current Genetics 65(2): 539-556.

74. Tomáška, Ľ., Nosek, J., Sepšiová, R., Červenák, F., Juríková, K., Procházková, K., Neboháčová, M., Willcox, S., Griffith, J.D. (2019). Commentary: Single-stranded telomere-binding protein employs a dual rheostat for binding affinity and specificity that drives function. Frontiers in Genetics 9: 742.

75. Virčíková, V., Pokorná, L., Tahotná, D., Džugasová, V., Balážová, M., Griač, P. (2018). Schizosaccharomyces pombe cardiolipin synthase is part of a mitochondrial fusion protein regulated by intron retention. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Biol. Lipids 1863(10): 1331-1344.

76. Zdurienčíková, M., Cholujová, D., Duraj, J., Mastihubová, M., Mastihuba, V., Karnisova Potocká, E., Gálová, E., Ševčovičová, A., Klapáková, M., Horváthová, E. (2018). Salidroside, a chemopreventive glycoside, diminishes cytotoxic effect of cisplatin in vitro. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 122(3): 346-354.

77. Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2018). Ten simple rules for writing a cover letter to accompany a job application for an academic position. PloS Computational Biology 14(5): e1006132.

78. Huraiová, B., Požgajová, M., Gregáň, J. (2018). Sexual reproduction: Preventing re-fertilization in fission yeast. Curr Biol. 28(22): R1300-R1303.

79. Ďurovcová, I., Špačková, J., Puškár, M., Gálová, E., Ševčovičová, A. (2018). Bisphenol A as an environmental pollutant with dual genotoxic and DNA-protective effects. Neuroendocrinology Letters 39(4): 294-298.

80. Sanyal, S., Molnárová, L., Richterová, J., Huraiová, B., Benko, Z., Poláková, S., Čipáková, I,, Ševcovičová, A., Gaplovská-Kyselá, K., Mechtler, K., Čipák, L., Gregáň, J. (2018). Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. J. Cell Sci. 131(13): pii: jcs214924.

81. Ferenc, J., Červenák, F., Birčák, E., Juríková, K., Goffová, I., Gorilák, P., Huraiová, B., Plavá, J., Demecsová, L., Ďuríková, N., Galisová, V., Gazdarica, M., Puškár, M., Nagy, T., Nagyová, S., Mentelová, L., Slaninová, M., Ševčovičová, A., Tomáška, Ľ. (2018). Intentionally flawed manuscripts as means for teaching students to critically evaluate scientific papers. Biochemical and Molecular Biology Education 46(1): 22-30.

82. Fekete, R., Žáková, T., Gabrišová, Ľ., Kotora, P., Peciar, P., Gahurová, D., Slaninová, M. (2018). Optimalization of photoreactor geometry for the cultivation of Chlamydomonas reinhardtii. Acta Polytechnica 58(2): 92-103.

83. Farkaš, R., Beňová-Liszeková, D., Mentelová, L., Beňo, M., Babišová, K., Trusinová-Pečeňová, L., Raška, O., Chase, B.A., Raška, I. (2018). Endosomal vacuoles of the prepupal salivary glands of Drosophila play an essential role in the metabolic reallocation of iron. Dev. Growth Differ. 60(7): 411-430.

84. Gaplovská, K., Šimonovičová, A., Halko, R., Okenicová, L., Žemberyová, M.,Čerňanský, S., Brandeburová, P., Mackuľak, T. (2018). Study of the binding sites in the biomass of Aspergillus niger wild-type strains by FTIR spectroscopy. Chemical Papers 72(9): 2283-2288.

85. Červenák, F., Juríková, K., Sepšiová, R., Neboháčová, M., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2017) Double-stranded telomeric DNA binding proteins:  Diversity matters. Cell Cycle 16(17): 1568-1577.

86. Cillingová, A., Zeman, I., Tóth, R., Neboháčová, M., Dunčková, I., Hölcová, M., Gérecová, G., Pryszcz, L., Tomáška, Ľ., Gabaldón, T., Gácser, A., Nosek, J. (2017). Eukaryotic transporters for hydroxyderivatives of benzoic acid. Scientific Reports 7: 8998.

87. Brejová, B., Lichancová, H., Brázdovič, F., Cillingová, A., Neboháčová, M., Tomáška, Ľ., Vinař, T., and Nosek, J. (2017) Draft genome sequence of an obligate psychrophilic yeast Candida psychrophila NRRL Y-17665T. Genome Announcements 5(15): e00851-17.

88. Horváthová, E., Kozics, K., Melušová, M., Gálová, E., Ševčovičová, A., Kusznierewicz, B., Chmiel, T., Slameňová, D. (2017). Chromatographic analyses of Lavandula angustifolia and Rosmarinus officinalis extracts and their biological effects in mammalian cells and cell-free systems. Neoplasma 64(6): 856-868.

89. Sanyal, S., Molnárová, L., Gregáň, J. (2017). Promoter interactions direct chromatin folding in embryonic stem cells. Nat. Struct. Mol. Biol. 24(6): 494-495.

90. Richterová, J., Huraiová, B., Gregáň, J. (2017). Genome organization: cohesin on the move. Mol. Cell 66(4): 444-445.

91. Gajarský, M., Lenarcic Zivkovic, M., Stadlbauer, P., Pagano, B., Fiala, R., Amato, J., Tomáška, Ľ., Šponer, J., Plavec, J., Trantírek, L. (2017). Structure of a stable G-hairpin. Journal of American Chemical Society 139(10):3591-3594.

92. Sersen, F., Gregáň, F., Kotora, P., Kmeťová, J., Filo, J., Loos, D., Gregáň, J. (2017). Synthesis and free radical scavenging activity of new hydroxybenzylidene hydrazines. Molecules 29;22(6). pii: E894

93. Bonchev, G., Dušinský, R., Hauptvogel, P., Švec, M. (2017). Patterns of evolutionary trajectories and domestication history within the genus Hordeum assessed by REMAP markers. J. Mol. Evol. 84(2-3):116-128

94. Hadariová, L., Vesteg, M., Birčák, E., Schwartzbach, S.D., Krajčovič, J. (2017). An intact plastid genome is essential for the survival of colorless Euglena longa but not Euglena gracilis. Curr. Genet. 63(2): 331-341.

95. Imreová, P., Feruszová, J., Kyzek, S., Bodnárová, K., Zdurienčíková, M., Kozics, K., Mucaji, P., Gálová, E., Ševčovičová, A., Miadoková, E., Chalupa, I. (2017). Hyperforin exhibits antigenotoxic activity of human and bacterial cells. Molecules 22(1): 167.

96. Jakúbková, M., Džugasová, V., Abelovská, L., Fričová, D., M., Bhatia-Kiššová, I., Valachovič, M., Klobučníková, V., Zeiselová, L., Griač, P., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2016). Identification of yeast mutants exhibiting altered sensitivity to valinomycin and nigericin demonstrate pleiotropic effects of ionophores on cellular processes. PloS One 11(10): e0164175.

97. Al-Beyroutiová, M., Sabo, M., Sleziak, P., Dušinský, R., Birčák, E., Hauptvogel, P., Kilian, A., Švec, M. (2016). Evolutionary relationships in the genus Secale revealed by DarTseq DNA polymorphism. Plant Systematics Evol. 302(8): 1083-1091.

98. Zeman, I., Neboháčová, M., Gérecová, G., Katonová, K., Jánošiková, E., Jakúbková, M., Centárová, I., Dunčková, I., Tomáška, Ľ., Pryszcz, L., Gabaldón, T., Nosek, J. (2016). Mitochondrial carriers link the catabolism of hydroxyaromatic compounds to the central metabolism in Candida parapsilosis. G3-Genes Genomes Genetics 6(12):  4047-4058.

99. Rendeková, J., Ward, T.A., Šimoničová, L., Thomas, P.H., Nosek, J., Tomáška, Ľ., McHugh, P.J., Chovanec, M. (2016). Mgm101: A double-duty Rad52-like protein. Cell Cycle 15(23): 3169-3176.

100.Farkaš, R., Pečeňová, L., Mentelová, L., Beňo, M., Beňová-Liszeková, D., Mahmoodová, S., Tejnecký, V., Raška, O., Juda, P., Svidenská, S., Hornáček, M., Chase, B.A., Raška, I. (2016). Massive excretion of calcium oxalate from late prepupal salivary glands of Drosophila melanogaster demonstrates active nephridial-like anion transport. Develop. Growth Differ. 58: 562-574.

101.Poláková, S., Molnárová, L., Hyppa, R.W., Benko, Z., Míšová, I., Schleiffer, A., Smith, G.R., Gregáň, J. (2016). Dbl2 regulates Rad51 and DNA joint molecule metabolism to ensure proper meiotic chromosome segregation. PloS Genet. 12: e1006102

102.Sepšiová, R., Nečasová, I., Willcox, S., Procházková, K., Gorilák, P., Nosek, J., Hofr, C., JD, G.,  Tomáška, Ľ. (2016). Evolution of telomeres in Schizosaccharomyces pombe was accompanied by diversification of telomere binding proteins according to their flexibility of binding to DNA. PloS One 11: e0154225.

103.Jancusova, M., Kováčik, L., Pereira, A.B., Dušinský, R., Wilmotte, A. (2016). Polyphasic characterization of 10 selected ecologically relevant filamentous cyanobacterial strains from the South Shetland Islands, Maritime Antarctica. FEMS Microbiol Ecol. 92: fiw100.

104.Feruszová, J., Imreová, P., Bodnárová, K., Ševčovičová, A., Kyzek, S., Chalupa, I., Gálová, E., Miadoková, E. (2016). Photoactivated hypericin is not genotoxic. General Physiology and Biophysics 35: 223-230.

105.Cojoc, G., Roscioli, E., Zhang, L., Garcia-Ulloa, A., Shah, J.V., Berns, M.W., Pavin, N., Cimini, D., Tolic, I. M., Gregáň, J. (2016). Laser microsurgery reveals conserved viscoelastic behavior of the kinetochore. J. Cell. Biol. 212: 767-776.

106.Sartro-Jackson, I., Tomáška, Ľ. (2016). How to bake a brain: Yeast as a model neuron. Curr. Genet. 62: 347-370.

107.Faktorová, D., Dobáková, E., Peña-Diaz, P., Lukeš, J. (2016). F1000Res. 5: F1000 Faculty Rev-392. doi: 10.12688/f1000research.8040.1

108.Pevala, V., Truban, D,. Bauer, J.A., Košťan, J., Kunová, N., Bellová, J., Brandstetter, M,, Marini, V., Krejčí, L., Tomáška, Ľ., Nosek, J., Kutejová, E. (2016). The structure and DNA-binding properties of Mgm101 from a yeast with a linear mitochondrial genome. Nucleic Acids Res. 44: 2227-2239.

109.Kotora, P., Šeršeň, F., Filo, J., Loos, D., Gregáň, J., Gregáň, F. (2016). The scavenging of DPPH, galvinoxyl and ABTS radicals by imine analogs of resveratrol. Molecules 21: E127.

110.Bakkaiová, J., Marini, V., Willcox, S., Nosek, J., Griffith, J.D., Krejčí, L., Tomáška, Ľ. (2016). Yeast mitochondrial HMG proteins: DNA-binding properties of the most evolutionarily divergent component of mitochondrial nucleoids. Bioscience Reports 36: e00288.

111.Verner, Z., Basu, S., Benz, C., Dixit, S., Dobáková, E., Faktorová, D., Hashimi, H., Horáková, E., Huang, Z., Paris, Z., Peña-Diaz, P., Ridlon, L., Týč, J., Wildridge, D., Zíková, A., Lukeš, J. (2015). Malleable mitochondrion of Trypanosoma brucei. Int. Rev. Cell Mol. Biol. 315: 73-151.

112.Šimoničová, L., Dudeková, H., Ferenc, J., Procházková, K., Neboháčová, M., Dušinský, R., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2015). Saccharomyces cerevisiae as a model for the study of extranuclear functions of mammalian telomerase. Current Genetics 61: 517-527.

113.Dobáková, E., Flegontov, P., Skalický, T., Lukeš, J. (2015). Unexpectedly streamlined mitochondrial genome of the euglenozoan Euglena gracilis. Genome Biol. Evol. 7: 3358-3367.

114.Kozminsky, E., Kraeva, N., Ishemgulova, A., Dobáková, E., Lukeš, J., Kment, P., Yurchenko, V., Votýpka, J., Maslov, D.A. (2015). Host-specificity of monoxenous Trypanosomatids: Statistical analysis of the distribution and transmission patterns of the parasites from neotropical Heteroptera. Protist 166: 551-568.

115.Ivan, B., Lajdová, D., Abelovská L., Balážová, M., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2015). Mdm31 protein mediates sensitivity to potassium ionophores but does not regulate mitochondrial morphology or phospholipid trafficking in Schizosaccharomyces pombe. Yeast 32: 345-354.

116.Šeršeň, F., Gregáň, F., Peško, M., Dvoranová, D., Kráľová, K., Matkovičová, Z., Gregáň, J., Donovalová, J. (2015). Synthesis and herbicidal activity of new hydrazide and hydrazonoyl derivatives. Molecules 20:14139-14154

117.Phadnis, N., Čipák, Ľ., Poláková, S., Hyppa, R.W., Čipáková, I., Anrather, D., Karvaiová, L., Mechtler, K., Smith, G.R., Gregáň, J. (2015). Casein kinase 1 and phosphorylation of cohesin subunit Rec11 (SA3) promote meiotic recombination through linear element formation. PLoS Genetics 11: e1005225.

118.Nicolai, S., Filippi, S., Caputo, M., Čipák, Ľ, Gregáň, J., Ammerer, G., Frontini, M., Willems, D., Prantera, G., Balajee, A.S., Proietti-De-Santis, L. (2015). Identification of novel proteins co-purifying with Cockayne syndrome Group B (CSB) reveals potential roles for CSB in RNA metabolism and chromatin dynamics. PLoS One 10: e0128558.

119.Krajčovič, J., Vesteg, M., Schwartzbach, S.D. (2015). Euglenoid flagellates: A multifaceted biotechnology platform. Journal of Biotechnology 202: 135-145.

120.Gérecová, G., Neboháčová, M., Zeman, I., Pryszcz, L., Tomáška, Ľ., Gabaldón, T., Nosek, J. (2015). Metabolic gene clusters encoding the enzymes of two branches of the 3-oxoadipate pathway in the pathogenic yeast Candida albicans. FEMS Yeast Research 15: fov006

121.Nosek, J., Tomáška, Ľ., Burger, G., Lang, B.F. (2015). Programmed translational bypassing elements in mitochondria: structure, mobility, and evolutionary origin. Trends in Genetics 31: 187-194.

122.Farkaš, R., Beňová-Liszeková, D., Mentelová, L., Mahmood, S., Ďatková, Z., Beňo, M., Pečeňová, L., Raška, O., Šmigová, J., Chase, B.A., Raška, I., Mechler, B.M. (2015). Vacuole dynamics in the salivary glands od Drosophila melanogaster during prepupal development. Dev. Growth Diff. 57: 74-96.

123.Ševčovičová, A., Šemeláková, M., Plšíková, J., Loderer, D., Imreová, P., Gálová, E., Kožurková, M., Miadoková, E., Fedoročko, P. (2015). DNA-protective activities of hyperforin and aristoforin. Toxicol In Vitro 29: 631-637.

124.Krnáčová, K., Rýdlová, I., Vinarčíková, M., Krajčovič, J., Vesteg, M., Horváth, A. (2015). Characterization of oxidative phosphorylation enzymes in Euglena gracilis and its white mutant strain WgmZOflL. FEBS Lett., 589: 687-694.

125.Ševčovičová, A., Bodnárová, K., Loderer, D., Imreová, P., Gálová, E., Miadoková, E. (2014). Dual activities of emodin – DNA protectivity vs mutagenicity. Neuroendocrinol. Lett. 35: 149-154.

126.Bakkaiová, J., Arata, K., Matsunobu, M., Ono, B., Aoki, T., Lajdová, D., Neboháčová, M.,  Nosek, J., Miyakawa, I., Tomáška, Ľ. (2014). A strictly aerobic yeast Yarrowia lipolytica tolerates a loss of a mitochondrial DNA-packaging protein. Eukaryotic Cell 13: 1143-1157.

127.Pleceníková, A., Slaninová, M., Říha, K. (2014). Characterization of DNA repair deficient strains of Chlamydomonas reinhardtii generated by insertional mutagenesis. PloS One 9: e105482.

128.Worley, K.C., ..., Brejová, B., ..., Tomáška, Ľ., ..., Vinař, T. a kol. (2014). The common marmoset genome provides insight into primate biology and evolution. Nature Genetics 46: 850-857.

129.Gerhold, J.,   Sedman, T., Višacká, K., Slezáková, J., Tomáška, Ľ., Nosek, J., Sedman, J. (2014). Replication intermediates of the linear mitochondrial DNA of Candida parapsilosis suggest a common recombination based mechanism for yeast mitochondria. J. Biol. Chem. 289: 22659-22670.

130.Horváthová, E., Navarová, J., Gálová, E., Ševčovičová, A., Chodáková, L., Sňahničanová, Z., Melušová, M., Kozics, K., Slameňová, D. (2014). Assessment of antioxidants, chelating and DNA-protective effects of selected oil components of plants (eugenol, carvacrol, borneol, eucalyptol) and intact rosmarinus officinalis oil. J. Agric. Food Chem. 62: 6632-6639.

131.Michalcová, V., Dušinský, R., Sabo, M., Al Beyroutiova, M., Hauptvogel, P., Ivaničová, Z., Švec, M. (2014). Taxonomical classification and origin of Kamut® wheat. Plant Syst. Evol. 300: 1749-1757.

132.Mikulášová, M., Valáriková, J., Dušinský, R., Chovanová, R., Belicová, A. (2014). Multiresistance of Staphylococcus xylosus and Staphylococcus equorum from Slovak Bryndza cheese. Folia Microbiol. 59: 223-227.

133.Farkaš, R., Datková, Z., Mentelová, L., Löw, P., Beňová-Liszeková, D., Beňo, M., Sass, M., Rehulka, P., Rehulková, H., Raška, O., Kováčik, L., Smigová, J., Raška, I., Mechler, B.M. (2014). Apocrine secretion in Drosophila salivary glands: Subcellular origin, dynamics, and identification of secretory proteins. PLoS One 9: e94383.

134.Lang, B.F.,  Jakúbková, M., Hegedűsová, E., Daoud, R., Forget, L., Brejová, B., Vinař, T., Kosa, P., Fričová, D., Neboháčová, Griač, P., Tomáška, Ľ., Burger, G., Nosek, J. (2014). Massive programmed translational jumping in mitochondria. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111: 5926-5931.

135.Čipák, L., Poláková, S., Hyppa, R.W., Smith, G.R., Gregáň, J. (2014). Synchronized fission yeast meiosis using an ATP analog-sensitive Pat1 protein kinase. Nat. Protoc. 9: 223-231.

136.Poláková, S., Benko, Z., Zhang, L., Gregáň, J. (2014). Mal3, the Schizosaccharomyces pombe homolog of EB1, is required for karyogamy and for promoting oscillatory nuclear movement during meiosis. Cell Cycle 13: 72-77.

137.Hyppa, R.W., Fowler, K.R., Čipák, L, Gregáň, J., Smith, G.R. (2014). DNA intermediates of meiotic recombination in synchronous S. pombe at optimal temperature. Nucleic Acids Res 42: 359-369.

138.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2014). Timing of meiosis: Microtubules on the move. Cell Cycle 13: 13.

139.Hegedűsová, E., Brejová, B., Tomáška, Ľ., Sipiczki, M., Nosek, J. (2014). Mitochondrial genome of the basidiomycetous yeast Jaminaea angkorensis. Curr. Genet. 60: 49-59.

140.Kollár, R., Boďová, K., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2014) Mathematical model of alternative mechanism of telomere length maintenance. Physical Review E 89: 032701

141.Gáfriková, M., Gálová, E., Ševčovičová, A., Imreová, P., Mucaji, P., Miadoková, E. (2014). Extract from Armoracia rusticana and its flavonoid components protect human lymphocytes against oxidative damage induced by hydrogen peroxide. Molecules 19: 3160-3172.

142.Záhonová, K., Hadariová, L., Vacula, R., Yurchenko, V., Eliáš, M., Krajčovič, J., Vesteg, M. (2014). A small portion of plastid transcripts is polyadenylated in the flagellate Euglena gracilis. FEBS Lett. 588: 783-788.

143.Angelova, O., Miadoková, E., Parvanova, P., Gregáň, F., Chankova, S. (2014). Differences in the bioactivity of methanolic and water extracts of poppy (Papaver rhoeas L.). Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 67: 243-250.

144.Pleceníková, A., Mages, W., Andrésson, Ó.S., Hroššová, D., Valúchová, S., Vlček, D., Slaninová, M. (2013). Studies on recombination processes in two Chlamydomonas reinhardtii endogenous genes, NIT1 and ARG7. Protist 164: 570-582.

145.Hapala, I., Griač, P., Nosek, J., Sychrová, H., Tomáška, Ľ. (2013). Yeast membranes and cell wall: from basics to applications. Curr. Genet. 59: 167-169.

146.Civáň, P., Ivaničová, Z., Brown, T.A. (2013). Reticulated origin of domesticated emmer wheat supports a dynamic model for the emergence of agriculture in the fertile crescent. PLoS One 8: e81955.

147.Chankova, S., Todorova, T., Parvanova, P., Miteva, D., Mitrovska, Z., Angelova, O., Imreová, P., Mucaji, P. (2013). Kaempferol and jatropham: Are they  protective or detrimental for Chlamydomonas reinhardtii. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 66: 1121-1128.

148.Sanyal, S., Kováčiková, I., Gregáň, J. (2013). Chromosome segregation: disarming the protector. Curr. Biol. 23(6):R236-R239.

149.Gaplovská-Kyselá, K., Ševčovičová, A. (2013). Phosphorylation: a key regulator of meiosis. Cell Cycle 12(5):716.

150.Čipák, L., Gupta, S., Rajovic, I., Jin, Q.W., Anrather, D., Ammerer, G., McCollum, D., Gregáň, J. (2013). Crosstalk between casein kinase II and Ste20-related kinase Nak1. Cell Cycle 12(6):884-888.

151.Kováčiková, I., Poláková, S., Benko, Z., Čipák, L., Zhang, L., Rumpf, C., Miadoková, E., Gregáň, J. (2013). A knockout screen for protein kinases required for the proper meiotic segregation of chromosomes in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle 12(4): 618-624.

152.Čuláková, H., Džugasová, V., Perzelová, J., Gbelská, Y., Šubík, J. (2013). Mutation of the CgPDR16 gene attenuates azole tolerance and biofilm production in pathogenic Candida glabrata. Yeast 30: 403-414.

153.Čuláková, H., Džugasová, V., Gbelská, Y., Šubík, J. (2013). Antibacterial activity of CTBT (7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazine) generating reactive oxygen species. Microbiol. Res. 168(3): 147-152.

154.Hua, H., Namdar, M., Ganier, O, Gregáň, J., Méchali, M., Kearsey, S.E. (2013). Sequential steps in DNA replication are inhibited to ensure reduction of ploidy in meiosis. Mol. Biol. Cell 24(5):578-587.

155.Višacká, K., Hofr, C., Willcox, S., Nečasová, I., Pavloušková, J., Sepšiová, R., Wimmerová, M., Šimoničová, L., Nosek, J., Fajkus, J., Griffith, J.D., Tomáška, Ľ. (2012). Synergism of the two Myb domains of Tay1 protein results in high-affinity binding to telomeres. J. Biol. Chem. 287(38): 32206-32215.

156.Horváthová, E., Kozics, K., Srančíková, A., Hunáková, L., Gálová, E., Ševčovičová, A., Slameňová, D. (2012). Borneol administration protects primary rat hepatocytes against exogenous oxidative DNA damage. Mutagenesis 27(5): 581-588.

157.Krnáčová, K., Vesteg, M., Hampl, V., Vlček, C., Horváth, A. (2012). Euglena gracilis and Trypanosomatids possess common patterns in predicted mitochondrial targeting presequences. J. Mol. Evol. 75(3-4):119-129

158.Hudecová, A., Kusznierewicz, B., Rundén-Pran, E., Magdolenová, Z., Hasplová, K., Rinna, A., Fjellsbø, L.M., Kruszewski, M., Lankoff, A., Sandberg, W.J., Refsnes, M., Skuland, T., Schwarze, P., Brunborg, G., Bjøras, M., Collins, A., Miadoková, E., Gálová, E., Dušinská, M. (2012). Silver nanoparticles induce premutagenic DNA oxidation that can be prevented by phytochemicals from Gentiana asclepiadea. Mutagenesis 27(6):759-769.

159.Drobná, E., Gazdag, Z., Čuláková, H., Džugasová, V., Gbelská, Y., Pesti, M., Šubík, J. (2012). Overexpression of the YAP1, PDE2, and STB3 genes enhances the tolerance of yeast to oxidative stress induced by 7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazine. FEMS Yeast Res. 12(8):958-968.

160.Mateášiková-Kováčová, B., Vesteg, M., Drahovská, H., Záhonová, K., Vacula, R., Krajčovič, J. (2012). Nucleus-encoded mRNAs for chloroplast proteins GapA, PetA and PsbO are trans-spliced in the flagellate Euglena gracilis irrespective of light and plastid function. J. Euk. Microbiol. 59(6): 651-653

161.Hudecová, A., Kusznierewicz, B., Hašplová, K., Huk, A., Magdolenová, Z., Miadoková, E., Gálová, E., Dušinská, M. (2012). Gentiana asclepiadea exerts antioxidant activity and enhances DNA repair of hydrogen peroxide- and silver nanoparticles-induced DNA damage. Food Chem. Toxicol. 50(9): 3352-3359.

162.Valach, M., Pryszcz, L.P., Tomáška, Ľ., Gacser, A., Gabaldón, T., Nosek, J. (2012). Mitochondrial genome variability within the Candida parapsilosis species complex. Mitochondrion 12(5):514-519.

163.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2012). A new tool for an old problem: Synchronizing fission yeast cells during meiosis using an ATP analog-sensitive protein kinase. Cell Cycle 11(9):1755-6

164.Vesteg, M., Šándorová, Z., Krajčovič, J. (2012). Selective forces for the origin of spliceosomes. J. Mol. Evol. 74(3-4):226-231.

165.Hudecová, A., Hašplová, K., Miadoková, E., Magdolenová, Z., Rinna, A., Collins, A.R., Gálová, E., Vaculčíková, D., Gregáň, F., Dušinská, M. (2012). Gentiana asclepiadea protects human cells against oxidation DNA lesions. Cell Biochem. Funct. 30(2):101-7

166.Oliveira, H.R., Civáň, P., Morales, J., Rodriguez-Rodriguez, A., Lister, D.L., Jones, M.K. (2012). Ancient DNA in archeological wheat grains: preservation conditions and the study of pre-Hispanic agriculture on the isleand of Gran Canaria (Spain). J. Archaeol. Sci. 39(4): 828-835.

167.Čuláková, H., Džugasová, V., Gbelská, Y., Šubík, J. (2012). CTBT (7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazine) producing ROS affects growth and viability of filamentous fungi. FEMS Microbiol. Lett. 328(2): 138-143

168.Magdolenová, Z., Bilaničová, D., Pojana, G., Fjellsbo, L.M., Hudecová, A., Hašplová, K., Marcomini, A., Dušinská, M. (2012). Impact of agglomeration and different dispersion of titanium dioxide nanoparticles on the human related in vitro cytotoxicity and genotoxicity. J. Envir. Monitoring 14: 455-464.

169.Hudecová, A., Hašplová, K., Kellovská, L., Ikréniová, M., Miadoková, E., Gálová, E., Horváthová, E., Vaculčíková, D., Gregáň, F., Dušinská, M. (2012). Gentiana asclepiadea and Armoracia rusticana can modulate the adaptive response induced by zeocin in human lymphocytes. Neoplasma 59(1): 62-69.

170.Hašplová, K., Hudecová, A., Magdolénová, Z., Bjøras, M., Gálová, E., Miadoková, E., Dušinská, M. (2012). DNA alkylation lesions and their repair in human cells: Modification of the comet assay with 3-methyladenine DNA glycosylase (AlkD). Toxicology Letters 208(1): 76-81.

171.Kopásková, M., Hadjo, L., Yankulova, B., Jovtchev, G., Gálová, E., Ševcovičová, A,. Mucaji, P., Miadoková, E., Bryant, P., Chankova, S. (2012). Extract of Lillium candidum L. can modulate the genotoxicity of the antibiotic zeocin. Molecules 17: 80-97.

172.Farkaš, R., Kuchárová-Mahmood, S., Mentelová, L., Juda, P., Raška, I., Mechler, B.M. (2011). Cytoskeletal proteins regulate chromatin access of BR-C transcription factor and Rpd3-Sin3Ahistone deacetylase complex in Drosophila salivary glands. Nucleus 2(5): 489-499.

173.Jones, H., Civáň, P., Cockram, J., Leigh, F.J., Smith, L.M., Jones, M.K., Charles, M.P., Molina-Cano, J.L., Powell, W., Jones, G., Brown, T.A. (2011). Evolutionary history of barley cultivation in Europe revealed by genetic analysis of extant landraces. BMC Evolutionary Biology 11(1): 320.

174.Vesteg, M., Krajčovič, J. (2011). The falsifiability of the models for the origin of eukaryotes. Current Genetics 57(6): 367-390.

175.Čipák, L., Zhang, C., Kováčiková, I., Rumpf, C., Miadoková, E., Shokat, K.M., Gregáň, J. (2011). Generation of a set of conditional analog-sensitive alleles of essential protein kinases in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle 10(20): 3527-3532.

176.Civáň, P., Švec, M., Hauptvogel, P. (2011). On the coevolution of transposable elements and plant genomes. Journal of Botany, ID 893546.

177.Holešová, Z., Jakubková, M., Zavadiaková, I., Zeman, I., Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2011). Gentisate and 3-oxoadipate pathways in the yeast Candida parapsilosis: Identification and functional analysis of the genes coding for 3-hydroxybenzoate 6-hydroxylase and 4-hydroxybenzoate 1-hydroxylase. Microbiology-SGM 157: 2152-2163.

178.Hašplová, K., Hudecová, A., Miadoková, E., Magdolenová, Z., Gálová, E., Vaculčíková, L, Gregáň, F., Dušinská, M. (2011). Biological activity of plant extract isolated from Papaver rhoeas on human lymphoblastoid cell line. Neoplasma 58: 386-391.

179.Tomáška, Ľ. (2011). Training biology's new romantics. The challenge of educating young biologists to keep up with the pace of modern molecular biology. EMBO Reports 12: 398-400.

180.Valach, M., Farkas, Z., Fričová, D., Kováč, J., Brejová, B., Vinař, T., Pfeiffer, J., Kucsera, J., Tomáška, Ľ., Lang, F., Nosek, J. (2011). Evolution of linear chromosomes and multipartite genomes in yeast mitochondria. Nucleic Acids Research 39: 4202-4219.

181.Breznenová, K., Demko, V., Pavlovič, A., Gálová, E., Balážová, R., Hudák, J. (2010). Light-independent accumulation of essential chlorophyll biosynthesis- and photosynthesis-related proteins in Pinus mugo and Pinus sylvestris seedlings. Photosynthetica 48: 16-22.

182.Brozmanová, J., Mániková, D., Vlčková, V., Chovanec, M. (2010). Selenium: A double-edge sword for defense and offence in cancer. Arch. Toxicol. 84: 919-938.

183.Kramara, J., Willcox, S., Gunišová, S., Kinský, S., Nosek, J., Griffith, J.D., Tomáška, Ľ. (2010). Tay1 protein: A novel yeast telomere-binding factor from Yarrowia lipolytica. J. Biol. Chem. 285(49): 38078-38092.

184.Hudecová, A., Hašplová, K., Miadoková, E., Magdolenová, Z., Rinna, A., Gálová, E., Ševčovičová, A., Vaculčíková, D., Gregáň, F., Dušinská, M. (2010). Cytotoxic and genotoxic effect of methanolic flower extract from Gentiana asclepiadea on COS 1 cells. Neuroendocrinology Letters 31(Suppl. 1): 101-105.

185.Slameňová, D., Kováčiková, I., Horváthová, E., Wsólová, L., Navarová, J. (2010). Carboxymethyl chitin-glucan (CM-CG) protects human HepG2 and HeLa cells against oxidative DNA lesions and stimulates DNA repair of lesions induced by alkylating agents. Toxicology In Vitro 24(7):1986-1992.

186.Kinský, S., Miháliková, A., Kramara, J., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2010). Lack of the catalytic subunit of telomerase leads to growth defects accompanied by structural changes at the chromosomal ends in Yarrowia lipolytica. Current Genetics 56: 413-425.

187.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2010). Filling out the gaps is the hardest (yet rewarding) task: The genome-wide collection of the fission yeast deletion mutants is near completion. Cell Cycle 9: 2274.

188.Rumpf, C., Čipák, L., Novatchkova, M., Li, Z., Poláková, S., Dudáš, A., Kováčiková, I., Miadoková, E., Ammerer, G., Gregáň, J. (2010). High-throughput knockout screen in Schizosaccharomyces pombe identifies a novel gene required for efficient homolog disjunction during meiosis I. Cell Cycle 9: 1802-1808.

189.Fričová, D., Valach, M., Farkas, Z., Pfeiffer, I., Kucsera, J., Tomáška, Ľ., and Nosek, J. (2010). The mitochondrial genome of the pathogenic yeast Candida subhashii: GC-rich linear DNA with a protein covalently attached to their 5' termini. Microbiology-SGM 156: 2153-2163.

190.Gunišová, S., Bartošová, Z., Kramara, J., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2010). Formation of C-terminally truncated version of the Taz1 protein employs cleavage-box structure in mRNA. Biochemical and Biophysical Research Communications 392: 391-396.

191.Miadoková, E., Chalupa, I., Vlčková, V., Ševčovičová, A., Naďová, S., Kopásková, M., Hercegová, A., Gašperová, P., Alfoldiová, Ľ., Komjatiová, M., Csányiová, Z., Gálová, E., Čellárová, E., Vlček, D. (2010). Genotoxicity and antigenotoxicity evaluation of non-photoactivated hypericin. Phytotherapy Research 24: 90-95.

192.Mániková, D., Vlasáková, D., Loduhová, J., Letavayová, L., Vigašová, D., Krascenitsová, E., Vlčková, V., Brozmanová, J., Chovanec, M. (2009). Investigations on the role of base excision repair and non-homologous end-joining pathways in sodium selenite-induced toxicity and mutagenicity in Saccharomyces cerevisiae. Mutagenesis 25(2): 155-162.

193.Miadoková, E. (2009). Isoflavonoids – and overview of their biological activities and potential health benefits. Interdisc. Toxicol. 2(4): 211-218.

194.Tomáška, Ľ., Nosek, J., Kramara, J., Griffith, J.D. (2009). Telomeric circles: universal players in telomere maintenance? Nature Structural and Molecular Biology 16(10): 1015.

195.Daubnerová, I., Roller, L., Žitňan, D. (2009). Transgenesis approaches for functional analysis of peptidergic cells in the slikworm Bombyx mori. General and Comparative Endocrinology 162: 36-42.

196.Miyakawa, I., Okamuro, A., Kinský, S., Višacká, K., Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009). Mitochondrial nucleoids from the yeast Candida parapsilosis: Expansion of the repertoire of proteins associated with mitochondrial DNA. Microbiology-SGM 155(5): 1558-1568.

197.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009). Telomere heterogeneity: Taking advantage of stochastic events. FEBS Letters 583(7): 1067-1071..

198.Gunišová, S., Elboher, E., Nosek, J., Gorkovoy, V., Brown, Y., Lucier, J.-F., Laterreur, N., Wellinger, R.J., Tzfati, Y., Tomáška, Ľ. (2009). Identification and comparative analysis of telomerase RNAs from Candida species reveal conservation of functional elements. RNA Journal 15(4): 546-559.

199.Višacká, K., Gerhold J.M., Petrovičová, J., Kinský, S., Jõers, P., Nosek, J., Sedman, J., Tomáška, Ľ. (2009). Novel subfamily of mitochondrial HMG-box containing proteins:  Functional analysis of Mhb1p from Candida albicans. Microbiology-SGM 155(4): 1226-1240.

200.Civáň, P., Švec, M. (2009). Genome-wide analysis of rice (Oryza sativa L. subsp. japonica) TATA box and Y Patch promoter elements. Genome 52: 294-297.

201.Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009). Individualita buniek v klonálnych populáciách: Stochastické procesy a ich adaptívny význam. (Kelemen, J., Kvasnička, V., Rybár, J., editori).  Kognícia a umelý život IX, 327-337.

202.Roller, L., Yamanaka, N., Watanabe, K., Daubnerová, I., Žitňan, D., Kataoka, H., Tanaka, Y. (2008). The unique evolution of neuropeptide genes in the silkworm Bombyx mori. Insect Biochem. Mol. Biol. 3: 1147-1157.

203.Slaninová, M., Hroššová, D., Vlček, D., Mages, W. (2008). Is it possible to improve homologous recombination in Chlamydomonas reinhardtii? Biologia 63(6): 937-942.

204.Ševčovičová, A., Hercegová, A., Gálová, E., Vlček, D. (2008). Use of algae in the study of essential cell processes. Biologia 63(6): 948-953.

205.Hercegová, A., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2008). UV light-induced DNA damage detection in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii. Biologia 63 (5): 1-4.

206.Gálová, E., Šalgovičová, I., Demko, V., Mikulová, K., Ševčovičová, A., Slováková, Ľ., Kyselá, V., Hudák, J. (2008). A short overview of chlorophyll biosynthesis in algae. Biologia 63, (6): 947-951.

207.Naďová, S., Miadoková, E., Alfodiová, Ľ., Kopásková, M., Hašplová, K., Hudecová, A., Vaculcikova, D., Gregáň, F., Čipák, Ľ. (2008). Potential antioxidant activity, cytotoxic and apoptosis-inducing effects of Chelidonium majus L. extract on leukemia cells. Neuroendocrinology Letters 29(5): 102-104.

208.Valach, M., Tomáška, Ľ., and Nosek, J. (2008). Preparation of yeast mitochondrial DNA for direct sequence analysis. Current Genetics 54:105-109.

209.Kogan, G., Pajtinka, M., Babincova, M., Miadoková, E., Rauko, P., Slameňová, D., Korolenko, T.A. (2008). Yeast cell wall polysacharides as antioxidants and antimutagens: Can the fight cancer? Neoplasma 55(5): 387-393.

210.Čížková, M., Pichová, A., Vítová, M., Hlavová, M., Hendrychová, J., Umysová, D., Gálová, E., Ševčovičová, A., Zachleder, V., Bišová, K. (2008). CDKA and CDKB kinases from Chlamydomonas reinhardtii are able to complement cdc28 temperature-sensitive mutants of Saccharomyces cerevisiae. Protoplasma 232: 183-191.

211.Letavayová, L., Vlasáková, D., Vlčková, V., Brozmanová, J., Chovanec, M. (2008). Rad52 has a role in the repair of sodium selenite-induced DNA damage in Saccharomyces cerevisiae. Mutation Research 652:198-203.

212.Vlček, D., Ševčovičová, A., Sviežená, B., Gálová, E., Miadoková, E. (2008). Chlamydomonas reinhardtii: a convenient model system for the study of DNA repair in photoautotrophic eukaryotes. Current Genetics 53:1-22.

213.Miadoková, E., Naďová, S., Vlčková, V., Dúhová, V., Kopásková, M., Čipák, L., Rauko, P., Mucaji, P., Grancai, D. (2008). Antigenotoxic effect of extract from Cynara cardunculus L. Phytotherapy Research 22:77-81.

214.Naďová, S., Miadoková, E., Mucaji, P., Grancai, D., Čipák, L. (2008). Growth inhibitory effect of ethyl acetate-soluble fraction of Cynara cardunculus L. in leukemia cells involves cell cycle arrest, cytochrome c release and activation of caspases. Phytotherapy Research 22:165-168.

215.Kogan, G., Pajtinka, M., Babincová, M., Miadoková, E., Rauko, P., Slameňová, D., Korolenko, T.A. (2008). Yeast cell wall polysaccharides as antioxidants and antimutagens: Can they fight cancer? Neoplasma 55(5): 387-393.

216.Nosek, J., Holešová, Z., Kosa, P., Gacser, A., Tomáška, Ľ. (2008). Biology and genetics of the pathogenic yeast Candida parapsilosis. Current Genetics 55: 497-509.

217.Steensma, H.Y., Tomáška, Ľ., Reuven, P., Nosek, J., Brandt, R. (2008). Disruption of pyruvate dehydrogenase kinases leads to retarded growth on acetate and ethanol in Saccharomyces cerevisiae. Yeast 25:9-19.

218.Petrezsélyová, S., Laláková, J., Abelovská, L., Klobučníková, V., and Tomáška, Ľ. (2008). A collection of yeast mutants selectively resistant to ionophores acting on inner mitochondrial membrane. Mitochondrion 8:117-129.

219.Mages, W., Heinrich, O., Treuner, G., Vlček, D., Daubnerová, I., Slaninová, M., (2007). Complementation of the Chlamydomonas reinhardtii arg7-8 (arg2) point mutation by recombination with a truncated nonfunctional ARG7 gene. Protist 158: 435-446.

220.Kogan, G., Miadoková, E., Slameňová, D., Babincová, M., Rauko, P., Khalikova, T.A., Korolenko, T.A. (2007). Antioxidant, antimutagenic and antitumor activity of yeast cell wall polysaccharides. In: Ďuračková, Z., Knasmuller, S. (eds). The activity of natural compounds in diseases prevention and theorapy, SAP, Bratislava, pp. 235-251.

221.Tomáška, Ľ. (2007). Teaching how to prepare a manuscript by means of re-writing published scientific papers. Genetics 175: 17-20.

222.Abelovská, L., Bujdoš, M., Kubová, J., Petrezsélyová, S., Nosek, J., and Tomáška, Ľ. (2007). Comparison of elements contents between minimal and complex yeast media. Canadian Journal of Microbiology 53(4): 533-535.

223.Naďová, S., Miadoková, E., Cipák, L. (2007). Flavonoids potentiate the efficacy of cytarabine through modulation of drug-induced apoptosis. Neoplasma 54: 202-206.

224.Tomáška, Ľ. (2007). Teaching undergraduates to write scientific papers. ASBMB Today 7(5): 20-21.

225.Kopásková, M., Miadoková, E., Naďová, S., Halászová, E., Kogan, G., Rauko, P., Čipák, L. (2007). Potential antimutagenic effect of polysacharide N-(2-carboxyethyl) chitosa. Chem. Listy 101: 110-112.

226.Miadoková, E., Naďová, S., Pražmáriová, E., Kopásková, M., Kogan, G., Rauko, P. (2007). Bio-modulatory effect of microbial polysacharide carboxymethyl glucan. Chem. Listy 101: 131-133.

227.Novotný, L., Phillips, O.A., Rauko, P., and Miadoková, E. (2006). Antileukemic activity of sulfonamide conjugates of arabinosylcytosine. Experimental Oncology 28: 293-298.

228.Vlčková, V., Naďová, S., Dúhová, V., Závodná, K., Moráňová, Z., Rauko, P., Kogan, G., Miadoková, E. (2006). Natural microbial polysaccharide sulphoethyl glucan as antigenotoxic and cancer preventing agent. Neoplasma 53: 524-529.

229.Miadoková, E., Naďová, S., Trebatická, M., Grolmus, J., Kopásková, M., Rauko, P., Mucaji, P., Grancal, D. (2006). Research of biomodulatory effect of natural compounds. Neuro. Endocrinol. Lett. 11: 101-104.

230.Letavayová, L., Vlčková, V., Brozmanová, J. (2006). Selenium: From cancer prevention to DNA damage. Toxicology 227: 1-14.

231.Cipák, L., Grausová, L., Miadoková, E., Novotný, L., Rauko, P. (2006). Dual activity of triterpenoids: apoptotic versus antidifferentiation effects. Archives of Toxicology 80: 429-435.

232.Miadoková, E., Svidová, S., Vlčková, V., Dúhová, V., Nad’ová, S., Rauko, P., Kogan, G. (2006). Diverse biomodulatory effects of glucomannan from Candida utilis. Toxicol. In Vitro 20: 649-657.

233.Letavayová, L., Marková, E., Hermanská, K., Vlčková, V., Vlasáková, D., Chovanec, M., Brozmanová, J. (2006). Relative contribution of homologous recombination and non-homologous end-joining to DNA double-strand break repair after oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae. DNA Repair 5: 602-610.

234.Kosa, P., Valach, M., Tomáška, Ľ., Wolfe, K.H., and Nosek, J. (2006). Complete DNA sequences of the mitochondrial genomes of the pathogenic yeasts Candida orthopsilosis and Candida metapsilosis: Insight into the evolution of linear DNA genomes from mitochondrial telomere mutants. Nucleic Acids Res. 34: 2472–2481.

235.Nosek, J., Tomáška, Ľ., Bolotin-Fukuhara, M., and Miyakawa, I. (2006). Structure and dynamics of the mitochondrial chromosome: An insight from complete yeast genomes analysis. FEMS Yeast Res. 6: 356-370.

236.Akdemir, F., Farkaš, R., Chen, P., Juhasz, G., Medveďová, L., Sass, M., Wang, L., Wang, X., Chittaranjan, S., Gorski, S.M., Rodriguez, A., Abrams, J.M. (2006). Autophagy occurs upstream or parallel to the apoptosome during histolytic cell death. Development 133: 1457-1465.

237.Nosek, J., Kosa, P., Tomáška, Ľ. (2006). On the origin of telomeres: A glimpse on the pre-telomerase world. BioEssays 28: 182-190.

238.Olexová, L., Dovičovičová, L., Švec, M., Siekel, P., Kuchta, T. (2006). Detection of gluten-containing cereals in flours and „gluten-free“ bakery products by polymerase chain reactions. Food Control 17: 234-237.

239.Holešová, Z., Ostatníková, D., Minárik, G., Ficek, A., Putz, Z., Celec, P. (2006). Has the brain a gender? Homeostasis 44: 40-48.

240.Kucejová, B., Kucej, M., Petrezsélyová, S., Abelovská, L., Tomáška, Ľ. (2005). A screen for nigericin-resistant yeast mutants revealed genes controlling mitochondrial volume and mitochondrial cation homeostasis. Genetics 171: 517-526.

241.Nosek, J., Ryčovská, A., Makhov. A.M., Griffith, J.D., Tomáška, Ľ. (2005). Amplification of telomeric arrays via rolling-circle mechanism. J. Biol. Chem. 280: 10840-10845.

242.Trebatická, M., Svidová, S., Grolmus, J., Rauko, P., Kogan, G., Miadoková, E. (2005). Sulphoethyl glucan – a biological active polysacharide. Biologia 60: Suppl. 17: 121-123.

243.Miadoková, E., Svidová, S., Vlčková, V., Dúhová, V., Pražmáriová, E., Tothová, K., Naďová, S., Kogan, G., Rauko, P. (2005). The role of natural biopolymers in genotoxicity of mutagens/carcinogens elimination. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 149: 493-496.

244.Beňová, A., Hlinková, E., Šimonovičová, A. (2005). Changes in protein pattern of microscopic fungi of Aspegillus niger TIEGH. and Aspergillus clavatus DESM by the stress conditions. Phytopedon 4: 19-27.

245.Zemanová, J., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2004). High efficiency transformation of the pathogenic yeast Candida parapsilosis. Curr. Genetics 45: 183-186.

246.Naumova, E.S., Naumov, G.I., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2004). Differentiation of the yeasts Williopsis, Zygowilliopsis and Komagatae by karyotypic and PCR analyses. Systematic and Applied Microbiology. 27: 192-197.

247.Ryčovská, A., Valach, M., Tomáška, Ľ., Bolotin-Fukuhara, M., Nosek, J. (2004). Linear versus circular mitochondrial genomes: intraspecies variability of mitochondrial genome architecture in Candida parapsilosis. Microbiology-SGM 150: 1571-1580.

248.Tomáška, Ľ., McEachern, M.J., Nosek, J. (2004). Alternatives to telomerase: Keeping linear chromosomes via telomeric circles. FEBS Lett. 567: 142-146.

249.Nosek, J., Novotná, M., Hlavatovičová, Z., Ussery, D.W., Fajkus, J., Tomáška, Ľ. (2004). Complete DNA sequence of the linear mitochondrial genome of the pathogenic yeast Candida parapsilosis. Mol. Genet Genom. 272: 173-180.

250.Tomáška, Ľ., Willcox, S., Slezáková, J., Nosek, J., Griffith, J.D. (2004). Taz1 binding to a fission yeast model telomere: formation of telomeric loops and higher order structures. J. Biol. Chem. 279: 50764-50772.

251.Weisenpacherová, R., Pribilincová, Z., Behulová, R., Mezenská, R., Lukáčová, M. (2004). Mutational analysis of CYP21 gene in Slovak patients with 21-hydroxylase deficiency and comparison with other European populations. Biologia, 59: 795-802.

252.Sviežená, B., Gálová, E., Kusenda, B., Slaninová, M., Vlček, D., Dušinská, M. (2004). The Comet Assay: Novel Technique for Genetic Toxicology Testing in Green Alga Chlamydomonas reinhardtii? Czech Phycology 4: 163-174.

253.Dudášová, Z..,  Dudáš, A..,  Alemayehu, A., Vlasáková, D., Marková. E., Chovanec. M., Vlčková. V., Brozmanová. J. (2004). Disruption of the RAD51gene sensitizes S. cerevisiae cells to the toxic and mutagenic effects of hydrogen peroxide. Folia Microbiol. 49: 259-264.

254.Brozmanová, J., Vlčková, V., Chovanec. M. (2004). How heterologously expressed Escherichia  coli genes contribute to understanding  DNA repair processes in  Saccharomyces cerevisiae. Curr.Genet. 46: 317-330.

255.Miadoková, E., Svidová, S., Vlčková, V., Kogan, G., Rauko, P. (2004). The role of microbial polysaccharides in cancer prevention and therapy. J. Canc. Integrat. Med. 2: 173-178.

256.Vlčková, V., Dúhová, V., Svidová, S., Farkašová, A., Kamasová, S., Vlček, D., Kogan, G., Rauko, P., Miadoková, E. (2004). Antigenotoxic potential of glucomannan on four model test systems. Cell Biol.Toxicol. 20: 325-332.

257.Švec, M., Miklovičová, M., Šudyová, V., Hudcovicová, M., Hauptvogel, P., Kraic, J. (2004). Powdery mildew resistance in some Aegilops species. Plant Protection Sci. 40: 87-93.

258.Slováková, T., Švec, M., Miklovičová, M. (2004). Do geographical barriers play any role in isolation of powdery mildew populations? Biologia 59: 121-126.

259.Bobák, M., Šamaj, J., Preťová, A., Blehová, A., Hlinková, E., Ovečka, M., Hlavačka, A., Kutarňová, Z. (2004). The histological analysis of indirect somatic embryogenesis of Drosera spathulata Labill. Acta Physiol. Plantarum 26: 353-361.

260.Hlinková, E., Bobák, M. (2004). Morphological and molecular changes induced in the callus culture of peanut (Arachis hypogaea L.) after gamma irradiation of 137Cs. J. Appl. Biomed. 2: 101-109.

261.Sviežená, B., Gálová, E., Kusenda, B., Slaninová, M., Vlček, D., Dušinská, M. (2004). The Comet assays and the troubles with its application in the green alga Chlamydomonas reinhardtii. Czech Phycol. Olomouc 4: 163-174.

262.Nagyová, B., Slaninová, M., Gálová, E., Vlček, D. (2003). Cell Cycle checkpoints: from yeast to algae. Biologia 58: 617-626.

263.Slaninová, M., Nagyová, B., Gálová, E., Hendrychová, J., Bišová, K., Zachleder, V., Vlček, D.(2003). The alga Chlamydomonas reinhardtii UVS11 gene is responsible for cell division delay and temporal decrease in histone H1 kinase activity caused by UV irradiation. Mut. Res-DNA Repair 2: 737-750.

264.Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2003). Mitochondrial genome diversity: evolution of the molecular architecture and replication strategy. Curr. Genet. 44: 73-84.

265.Kováč, L., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2003). An Overlooked Riddle of Life’s Origins: Nucleic Acid Unzipping. J. Mol. Evol. 57: S182-S189.

266.Čipák, Ľ., Rauko, P., Miadoková, E., Čipáková, I., Novotný, L. (2003). Effects of flavonoids on cisplatin-induced apoptosis of HL-60 and L1210 leukemia cells. Leukemia Res. 27: 65-72.

267.Miadoková, E., Svidová, S., Šubjaková, I., Kogan, G. (2003). Detection of antimutagenic potential of glucomannan in unicellular green algae and bacteria. Biologia 58: 627-631.

268.Bobák, M., Šamaj, J., Hlinková, E., Hlavačka, A., Ovečka, M. (2003). Extracellular matrix in early stages of direct somatic embryogenesis in leaves of Drosera spathulata. Biol. Plantarum 47: 161-166.

269.Medveďová, L., Knopp, J., Farkaš, R. (2003). Steroid regulation of terminal protein glycosyltransferase genes: Molecular and functional homologies within sialyltransferase and fucosyltransferase families. Endocrine Regul. 37: 203-210.

270.Farkaš, R., Daniš, P., Medveďová, L., Mechler, B.M., Knopp, J. (2002). Regulation of cytosolic malate dehydrogenase by juvenile hormone in Drosophila melanogaster. Cell Biochem. Biophys. 37: 37-52.

271.Miadoková, E., Dingová, H., Kogan, G., Liszeková, D., Rauko, P. (2002). Different genotoxicological responses of mine waters containing heavy metals. J. Trace Microp. Tech. 20: 429-437.

272.Miadoková, E., Mravcová, M., Vlčková, V., Slaninová, M., Dúhová, V., Vlášková, M., Vlček, D.(2002). Antimutagenic and anticlastogenic potential of α-lipoic acid. Biologia 57: 351-358.

273.Tomáška, Ľ. (2002). Yeast as a model for mitochondria-related human disorders. Conference report. FEMS Yeast Research. 2: VI-IX.

274.Nosek, J., Tomáška, Ľ., Ryčovská, A., Fukuhara, H. (2002). Mitochondrial telomeres as molecular marker for identification of the opportunistic yeast pathogen Candida parapsilosis. J. Clin. Microbiol. 40, 1283-1289.

275.Tomáška, Ľ., Makhov, A.M., Griffith, J.D., Nosek, J. (2002). t-loops in yeast mitochondria. Mitochondrion 1: 455-459.

276.Nosek, J., Adamíková, Ľ., Zemanová, J., Tomáška, Ľ., Zufferey, R., Ben Mamoun, C. (2002). Genetic manipulation of the pathogenic yeast Candida parapsilosis. Curr. Genet. 42, 27-35.

277.Slaninová, M., Ševčovičová, A., Nagyová, B., Miadoková, E., Vlčková, V., Vlček, D.(2002). Chlamydomonas reinhardtii UVS11 gene is required for cell cycle arrest in response to DNA damage. Algological Studies 107: 97-107.

278.Miadoková, E., Mašterová, I., Vlčková, V., Dúhová, V., Tóth, J. (2002). Antimutagenic potential of homoisoflavonoides from Muscari racemosum. J. Ethnopharmacol. 81: 381-386.

279.Švec, M., Szunics, L., Miklovičová, M., Slováková, T., Tisová, V., Hauptvogel, P. (2002). Identification of genes for resistance to wheat powdery mildew in Hungarian, Polish and Slovak wheat cultivars. Plant Protection Sci. 38: 64-72.

280.Holečková, B., Holoda, E., Fotta, M., Kalináčová, V., Gondoľ, J., Grolmus, J. (2002). Occurrence of enterotoxigenic Staphylococcus aureus in food. Ann. Agric. Environ. Med. 9: 179-182.

281.Brozmanová, J., Vlčková, V., Farkašová, E., Dudáš, A., Vlasáková, D., Chovanec, M., Mikulovská, Ž., Fridrichová, I., Saffi, J., Henriques, J.A.P. (2001). Increased DNA double strand breakage is responsible for sensitivity of the pso3-1 mutant Saccharomyces cerevisiae to hydrogen peroxide. Mutat. Res. 485: 345-355.

282.Miadoková, E., Vlčková, V., Dúhová, V., Trebatická, M., Grolmus, J., Fislová, T., Danková, A., Kečkešová, Z., Baborová, I. (2001). Potential genotoxicity assessment of a new environment- riendly repellent preparation. Biologia  56: 703-707.

283.Tomáška, Ľ., Makhov, A., Nosek, J., Kucejová, B., Griffith, J.D. (2001). Electron-microscopic analysis supports a dual role for the mitochondrial telomere-binding protein of Candida parapsilosis. J. Mol. Biol. 305, 61-69.

284.Tomáška, Ľ., Nosek, J., Kucejová, B. (2001). Mitochondrial single-stranded DNA binding proteins: In search for new functions. Biol. Chem. 382, 179-186.

285.Čipák, Ľ., Miadoková, E., Dingová, H., Kogan, G., Novotný, L., Rauko, P. (2001). Comparative DNA protectivity and antimutagenicity studies using DNA-topology and Ames assays. Toxicol. in Vitro 15: 667-681.

286.Szunics, L., Szunics, L., Vida, G., Bedo, Z., Švec, M. (2001). Dynamics of changes in the races and virulence of wheat powdery mildew in Hungary between 1971 and 1999. Euphytica 119: 143-147.

287.Tomáška, Ľ. (2000). Mitochondrial protein phosphorylation: Lessons from yeasts. Gene 255, 59-64.

288.Tomáška, Ľ. (2000). Increasing student involvement in lectures by error-prone talks. Biochem. Mol. Biol. Edu. 28, 242-243.

289.Tomáška, Ľ., Nosek, J., Makhov, A., Pastoráková, A., Griffith, J.D. (2000). Extragenomic double-stranded DNA circles in yeast with linear mitochondrial genomes: Novel players in the mitochondrial telomere maintenance? Nucleic Acids Res. 28, 4479-4487.

290.Ryčovská, A., Szabo, R. Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2000). The respiratory complex I in yeast: Isolation of a gene NUO51 coding for the nucleotide-binding subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase from obligately aerobic yeast Yarrowia lipolytica. Folia Microbiol. 45, 429-433.

291.Vlčková, V., Podstavková, S., Slaninová, M., Miadoková, E., Vlček, D. (2000). The green alga Chlamydomonas reinhardtii: bioactivator of nitrosoamines. Arch. Hydrobiol. Algological Studies 100:181-193.

292.Gálová, E., Böhmová, B., Ševčovičová, A.(2000). Analysis of some barley chlorophyll mutants and their response to temperature stress. Photosynthetica 38: 29-35

293.Farkašová, E., Chovanec, M., Vlasáková, D., Vlčková, V., Margison, G.P., Brozmanová, J. (2000). Effect of stable integration of the Escherichia coli ada gene on the sensitivity of Saccharomyces cerevisiae to the toxic and mutagenic effects of alkylating  agents. Environ. Mol. Mutagen. 35: 66-69.

294.Gálová, E., Böhmová, B., Ševčovičová, A. (2000).Analysis of some barley chlorophyll mutants and their response to temperature stress. Photosynthetica 38: 29-35.

295.Farkašová, E., Chovanec, M., Vlasáková, D., Vlčková, V., Margison, G.P., Brozmanová, J. (2000). Effect of stable integration of the Escherichia coli ada gene on the sensitivity of Saccharomyces cerevisiae to the toxic and mutagenic effects of alkylating agents. Environ. Mol. Mutagenesis 35: 66-69.

296.Szunics, L., Švec, M., Szunics, L., Miklovičová, M., Vida, G., Slováková, T., Bedo, Z. (2000). Race composition and virulence of Erisiphe graminis and the resistance genes of wheat varieties bred in Martonvásár. Acta Phytopathol. Entomol. Hungarica 35: 413-420.

297.Miadoková, E., Vlčková, V., Jendraššáková, N., Vlček, D., Šucha, V. (2000). Mutagenic and comutagenic effects of acid-mine  water containing  heavy metals. J. Trace Microb. Techniq. 18: 201-207.

298.Miadoková, E., Vlčková, V., Dúhová, V. (2000). Antimutagenic effect of a-lipoic acid on three model test systems. Pharmazie 55: 862-863.

299.Hovmoller, M.S., Caffier, V., Jalli, M., Andersen, O., Besenhofer, G., Cyembor, J.H., Dreieitl, A., Felsenstein, F., Fleck, A., Heinrics, F., Jonsson, R., Limpert, E., Mercer, P., Plesník, S., Rashal, I., Skinnes, H., Slater, S., Vronska, O. (2000). The European barlez powderz mildew virulence survey and disease nursery 1993-1999. Agronomie 20: 729-743.

300.Hajduch, M., Debre, F., Böhmová, B., Pretova, A. (2000). Effect of sodium azide and gamma-irradiation on the seed protein composition of soybean. Biologia 55: 115-120.

301.Nosek, J., Tomáška, Ľ., Pagáčová, B., Fukuhara, H. (1999). Mitochondrial telomere-binding protein of a yeast Candida parapsilosis suggests an evolutionary adaptation of a nonspecific single-stranded DNA-binding protein. J. Biol. Chem. 274, 8850-8857.

302.Naumov, G.I., Kondratieva, V.I., Dudkina, N.G., Tomáška, Ľ., Naumova, E.S. (1999). Genetically isolated species of the yeast Arthroascus fermentans in Taiwan. Dokl. Biol. Sci. 367, 705-708.

303.Vlčková, V., Slaninová, M., Miadoková, E., Podstavková, S., Závodná, M., Vlček, D. (1999). Comparison of the phenylenediamine isomers bioactivation by the green alga Chlamydomonas reinhardtii. J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 18: 191-201.

304.Švec, M., Gregová, E., Miklovičová, M. Kraic, J. (1999). Changes in expression of HMW glutenins of wheat (Triticum aestivum L.) induced by nitrosoethylurea. Plant Breeding 118: 272-274.

305.Vlček, D., Závacká, K., Dušinská, M. (1999). Detection of DNA oxidation and DNA alkylation in Chlamydomonas reinhardtii by the comet assay. Different sensitivity of wild type and DNA repair mutants. Neoplasma 46: 90-92.

306.Miadoková, E., Dúhová, V., Sládková, L., Šucha, V., Vlček, D. (1999). Genetic risk assessment of acid waste water containing heavy metals. Gen. Physiol. Biophys. 18: 92-98.

307.Morais, M.A,Vlčková,V., Fridrichová, I., Slaninová, M., Brozmanová, J. Henriques, J.A.P. (1998). Effect of bacterial recA expression on DNA repair in the rad51 and rad52 mutants of Saccharomyces cerevisiae. Genet. Mol. Biol. 21: 3-9.

308.Miadoková, E., Vlčková, V., Podstavková, S., Slaninová, M., Vlček, V. (1998). Unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii as an activation system for 2-aminofluorene. Environ. Mol. Mut. 31: 383-389.

309.Miadoková, E., Vlček, D., Slivková, A., Podstavková, S. (1998). Algae as bioactivation system for promutagens. Biologia 53: 583-586.

310.Miadoková, E., Dúhová, V., Režná, M., Králiková, A., Šucha, V., Vlček, D. (1998). Genotoxicological research on the waste drainage water. J . Trace Microp. Tech. 16: 453-463.

311.Miadoková E., Režná, M., Vlček, D., Šucha, V. (1998). Mutagenicity of acid.rock drainage from Banská Štiavnica-Šobov containing high concentrations of toxic elements. Biologia 53: 795-799.

312.Slivková, A., Miadoková, E., Podstavková, S., Vlček, D. (1998). Responses of Chlamydomonas reinhardtii repair-deficient strains to X-ray irradiation. Biologia 53: 587-589.

313.Tomáška, Ľ. (1998). Phosphorylation of mitochondrial telomere binding protein of Candida parapsilosis by cAMP-dependent protein kinase. Biochem. Biophys. Res. Commun. 242, 457-460.

314.Nosek, J., Tomáška, Ľ., Fukuhara, H., Suyama, Y., Kováč, L. (1998). Linear mitochondrial genomes: 30 years down the line. Trends Genet. 14, 183-188.

315.Adamíková, Ľ., Griač, P., Tomáška, Ľ., Nosek, J. (1998). Development of a transformation system for the multinuclear yeast Dipodascus (Endomyces) magnusii. Yeast 14, 805-812.

316.Švec, M., Miklovičová, M., Čaputa, F. (1998). Chemically indiced dwarf mutant line in Triticale. Cereal Res. Commun. 26: 391-396.

317.Hlinková, E., Obert, B., Filipp, D. (1998). Phenotypes of tobacco plants expressing genes for the synthesis of growth regulators. Biol. Plantarum 1: 25-37.

318.Hlinková, E., Ružičková, C., Hlinková, V. (1998). Influence of sodium azide on the gene expression of soybean calli cultures. Folia Biologica 44: S3.

319.Švec, M., Miklovičová, M. (1998). Structure of populations of wheat powdery mildew (Erysiphe graminis DC f. sp. Tritici Marchal) in Central Europe in 1993-1996: I. Dynamics of virulence. Eur. J. Plant Pathol. 104: 537-544.

320.Slivková, A., Miadoková, E., Podstavková, S., Vlček, D. (1998). Responses of Chlamydomonas reinhardtii repair-deficient strains to X-ray irradiation. Biologia, 53: 587-589.

321.Miadoková E., Macáková, K., Vlček, D. (1997). Antimutagenic activity of vitamin mixtures. Pharmazie 52: 168-169.

322.Miadoková E., Macáková, K., Podstavková, S., Vlček, D. (1997). Genotoxic properties of the newly synthesized antineoplastic agents amidox, didox and trimidox. Pharmazie 52: 540-544.

323.Podstavková S., Vlček, D., Miadoková, E. (1997). Bioactivation of promutagens by the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii.  J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 16: 21-26.

324.Rauko P., Romanova, D., Miadoková, E., Macakova, K., Novotny, L., Elford, H. L.., Szekeres, T. (1997). DNA-protective activity of new ribonucleotide reductase inhibitors. Anticancer Res. 17: 3437-3440.

325.Tomáška, Ľ., Nosek, J. Fukuhara, H. (1997). Identification of a putative mitochondrial telomere-binding protein of the yeast Candida parapsilosis. J. Biol. Chem. 272, 3049-3056.

326.Vlčková, V., Slaninová, M., Morais, M.A., Henriques, J.A.P., Brozmanová, J. (1997). Searching for a functional analogy between yeast Pso4 and bacterial RecA proteins in induced mitotic recombination. Neoplasma 44: 374-379.

327.Vlček, V., Miadoková, E., Vlčková, V., Slaninová, M., Podstavková, S. (1997). Metabolic activation of meta-phenylenediamine by the alga Chlamydomonas reinhardtii. Mut. Res. 391: 143-151.

328.Vlček, D., Slivková, A., Podstavková, S., Miadoková, E. (1997). A Chlamydomonas reinhardtii UV-sensitive mutant uvs15 is impaired in a gene involved in several repair pathways. Mut. Res. 385: 243-249.

329.Farkašová, E., Slaninová, M., Dérerová, M., Vlčková, V., Henriques, J.A.P., Brozmanová, J. (1996). The E. coli methyltransferase increases the resistance of recombination deficient pso4-1 haploid mutant of S. cerevisiae to N-methyl-N´-nitro-N-nitrosoguanidine. Biologia 51: 645-649.

330.Adamíková, Ľ., Resnick, R.J. Tomáška, Ľ. (1996). Enrichment of yeast protein tyrosine kinase activity by substrate affinity chromatography. Yeast 12, 833-838.

331.Miadoková, E., Vlčková, V., Dúhová, V., Trebatická,  M.,  Grolmus, J., Böhmová, B., Podstavková, S., Rauko, P., Plesníková, I., Vlček, D. (1996). The comparative genotoxicological study of new local anesthetics, 3-(2-alkoxyphenylcarbamoyloxy)quinuclidium chlorides on Salmonella typhimurium, Saccharomyces cerevisiae, Vicia faba, Hordeum vulgare and Drosophila melanogaster. Cell Biol. Toxicol. 12: 135-145.

332.Podstavková, S., Vlček, D., Miadoková, E., Slivková, A. (1996). The localization of Chlamydomonas reinhardtii repair genes. Archiv für Hydrobiol.- Suppl. 116, Algological Studies 82: 97-102.

333.Miadoková E., Šepáková, K., Podstavková, S., Vlček, D. (1995). Effects of 3-/2-alkoxyphenylcarmaboyloxy/ chinuclidium chlorides on repair-deficient strains of Chlamydomonas reinhardtii. Biol. Plant. 37: 15-19.

334.Miadoková E., Podstavková, S., Vlček, D. (1995). Caffeine effects on mutability of repair-deficient strains of Chlamydomonas reinhardtii. Archiv für Hydrobiol.- Suppl. 111: Algolog. Studies 79: 109-117.

335.Vlček D., Podstavková, S., Miadoková, E. (1995). Interactions between photolyase and dark-repair processes in Chlamydomonas reinhardtii. Mutation Res. 336: 251-256.

336.Dúhová, V., Blaškovičová, M., Miadoková, E. (1996). Phytotoxic and clastogenic effects of new local anaethetics, 3-(2-alkoxyphenylcarbamoyloxy) chinuclidium chlorides, on Vicia sativa. Biologia 51: 37-41.

337.Hlinková, E., Ondřej, M. (1996). Characteristic of transgenic tobacco carrying phytohormone synthesis T-DNA genes. Biologia 51: 43-48.

338.Hlinková E., Bobák M., Sebesteyen, J. (1996). Influence of overproduction of cytokinins and auxins on phenotype of transgenic plants of peanut. Biologia 51: 94.

339.Tomáška, Ľ. Nosek, J. (1995). Several polymers enhance the sensitivity of the southwestern assay. Anal. Biochem. 227, 387-389.

340.Slaninová, M., Farkašová, E., Chovanec, M., Vlčková, V., Naslund, M., Henriques, J.A.P. Brozmanová, J. (1995). Expression of E. coli recA and ada genes expression in the yeast S. cerevisiae using 2um based vector with geneticin resistance. Folia Microbiol., 40: 257-262.

341.Slaninová, M., Vlčková, V., Brozmanová, J., Morais, M.A., Henriques, J.A.P. (1995). Biological consequences of E. coli RecA protein expression in the repair defective pso4-1 and rad51::URA3 mutants of S. cerevisiae after treatment with N-methyl-N´-nitro-N-nitrosoguanidine. Neoplasma 43: 315-319.

342.Filipp, D., Filipp, P., Nosek, J., Hladká, M. (1995). Electrophoretic karyotype of Dipodascus (Endomyces) magnusii: two main intraspecific chromosomal polymorphisms associated with the difference in total genome size. Curr. Genet. 29: 81-87.

343.Resnick, R.J. Tomáška, Ľ. (1994). Stimulation of yeast adenylyl cyclase activity by lysophospholipids and fatty acids. Implications for the regulation of Ras/effector function by lipids. J. Biol. Chem. 269, 32336-32341.

344.Miadoková, E., Podstavková, S., Vlčková, V., Dúhová, V., Böhmová, B., Trebatická, M., Grolmus, J., Húska, J., Vlček, D. (1994). Genotoxicity evaluation of Rastim 30 DKV, the plant growth regulator, on five test systems.  Mutation Res. 320: 181-187.   

345.Vlčková, V., Černáková, Ľ., Farkašová, E., Brozmanová, J. (1994). The Escherichia coli recA gene  increases  UV-induced mitotic gene conversion  in Saccharomyce scerevisiae. Curr.Genet. 25: 472-474.

346.Morais, M.A. Jr.,  Brozmanová, J.,  Benfato, M.S., Duraj, J., Vlčková, V.,  Henriques, J.A.P. (1994). The E.coli recA gene can restore the defect in mutagenesis of the pso4-1 mutant of S. cerevisiae. Mutation Res. 314: 209-220.   

347.Brozmanová, J., Vlčková, V., Chovanec, M., Černáková, Ľ., Škorvaga, M., Margison, G.P. (1994). Expression of the E.coli ada  gene in S.cerevisiae provides cellular resistance to N-methyl-N´-nitro-N-nitrosoguanidine in rad6 but not in rad52 mutants. Nucleic Acids Res. 22: 5717-5722.

348.Miadoková, E., Podstavková, S., Vlček, D. (1994). Different responses of repair-deficient strains of Chlamydomonas reinhardtii to UV and MNNG treatments. Biologia 49: 633-637.

349.Podstavková S., Vlček, D., Miadoková, E. (1994). Repair genes of Chlamydomonas reinhardtii. Biologia, 49: 629-663.

350.Miadoková, E., Podstavková, S., Šimonová, M., Červenák, Z., Vlček, D. (1994). Effects of caffeine and ARG7 locus on mutability of UV-treated photoreactivation-deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii. Biol. Plant. 36: 47-52.

351.Nosek, J., Fukuhara, H. (1994). NADH dehydrogenase subunit genes in the mitochondrial DNA of yeasts. J. Bacteriol. 176: 5622-5930.

352.Nosek, J., Fukuhara, H. (1994). Mitochondrial transfer RNA genes of the yeast Candida parapsilosis. Gene 142: 307-308.

353.Drissi, R., Sor, F., Nosek, J., Fukuhara, H. (1994). Genes of the linear mitochondrial DNA of Williopsis mrakii: coding sequences for a maturase-like protein, a ribosomal protein VAR1 homologue, cytochrome oxidase subunit 2 and methionyl tRNA. Yeast 10: 391-398.

354.Hlinková, E., Ondřej, M. (1994). Changes in protein spectra of transgenic plants carrying different Agrobacterium tumefaciens C58 T-DNA genes. Biol. Plant. 36: 29-36.

355.Hlinková E. (1994). Protein patterns of transgenetic soybean carrying different morphoregulatory genes from T-DNA pTi C58. Cell Biol. Int. 18: 542.

356.Munce, D.B., Cox, J.L., Small, G.D., Vlček, D., Podstavková, S., Miadoková, E. (1993). Genetic and biochemical analysis of photolyase mutants of Chlamydomonas reinhardtii. Folia Microbiol. 38: 435-440.

357.Vlčková, V., Miadoková, E., Podstavková, S., Vlček, D. (1993). Mutagenic activity of phosmet, the  active component  of  the organophosphorus insecticide Decemtione EK 20 in Salmonella and Saccharomyces assays. Mutation Res. 302: 153-156.

358.Nosek, J., Filipp, D., Bederková, K., Griač, P. (1993). Isolation of a dsRNA virus from Dipodascus (Endomyces) magnusii. Curr. Genet. 23: 219-222.

359.Griač, P., Nosek, J. (1993). Mitochondrial DNA of Endomyces (Dipodascus) magnusii.
Curr. Genet. 23: 549-552.

360.Tomáška, Ľ. Resnick, R.J. (1993). Involvement of a phosphotyrosine protein phosphatase in the suppression of platelet-derived growth factor receptor autophosphorylation in ras-transformed cells. Biochem. J. 293, 215-221.

361.Tomáška, Ľ. Resnick, R.J. (1993). Suppression of platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase activity by unsaturated fatty acids. J. Biol. Chem. 268, 5317-5322.

362.Švec, M., Miklovičová, M., Sýkora, M. (1993). Virulence analysis of wheat powdery mildew population (Erisiphe graminis f.sp. tritici) from region of Slovakia and Hungary. Folia Microbiol. 38: 497-500.

363.Švec, M., Miklovičová, M. Sýkora, M. Krippel, E. (1993). Fungicide sensitivity of populations of wheat powdery mildew (Erysiphe graminis f.sp.tritici) in Central Europe in 1993. Pestic.Sci. 43: 47-52.

364.Sutoris, V., Gaplovsky, A., Sekerka, V., Ertl, P. (1993). Benzothiazole compounds. 44. Preparation and growth-regulation properties of 3-substituted 2-benzothiazolinones and their 4-chloro derivatives. Chemical Papers 47: 251-255.

365.Sutoris, V., Sekerka, V., Gaplovsky, A., (1993). Benzothiazole compounds. 45. Compounds based on 3-phenoxycarbonylmethyl-2-benzothiazolinone as potential plant-growth regulators. Chemical Papers 47: 256-259.

366.Sutoris, V., Gaplovsky, A., Sekerka, V. (1993). Benzothiazole compounds. 46. 3,4-disubstituted 2-benzothiazolinones with plant growth regulation activity. Chemical Papers 47: 260-262.

367.Vlčková, V., Žuffová, Z., Brozmanová, J. (1992). UV-induced mutability in repair-deficient rad6-1 strains of Saccharomyces cerevisiae is caused by a suppressor gene. Folia  Microbiol. 37: 267-272.

368.Hudák, J., Lux, A., Masarovičová, E., Böhmová, B. (1993). Plastid ultrastructure and pigment content in byrley mutant induced by ethylnitrosourea. Acta Physiol. Plantarum 15: 155-161.

369.Miadoková,  E.,  Vlčková, V.,  Dúhová, V.,  Trebatická, M., Garajová, Ľ., Grolmus, J., Podstavková, S., Vlček, D. (1992). Effects of  supercypermethrin, a synthetic developmental pyrethroid, on four biological test systems. Mutation Res. 280: 161-168.

370.Podstavková, S., Vlček, D., Miadoková, E. (1992). New DNA repair-deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii. Mutation Res. 293: 65-69.

371.Sutoris, V., Sekerka, V., Konecny., V. (1992). Benzothiazole compounds. 42. Synthesis of 3-alkoxycarbonyloxymethyl-2-benzothiazolinones. Chemical Papers 46: 58-60.

372.Miadoková, E., Miklovičová, M., Dúhová, V., Garajová, Ľ., Böhmová, B., Podstavková, S., Vlček, D. (1991). Effects of the insecticide pyrethroid II in the Ames test, and Hordeum vulgare and Vicia faba. Biol. Plant. 33: 156-162.

373.Podstavková, S., Miadoková, E., Vlček, D. (1991). Induction of new UV-sensitive mutants of Chlamydomonas reinhardtii. Arch. Protistenkde. 139: 201-206.

374.Miadoková, E., Gururaj, M.E. (1991). Lack of the antimutagenic activity of the Indian herbal drug Liv. 52 in Salmonella typhimurium. Biologia 46: 657-662.

375.Miadoková, E., Podstavková, S., Vlček, D., Šimonová, M. (1991). Characterization of photoreactivation-deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii. Arch. Protistenkde. 139: 207-211.

376.Brozmanová, J., Černáková, Ľ., Vlčková, V., Duraj, J., Fridrichová, I. (1991). The Escherichia coli recA gene increases resistance of the yeast Saccharomyces cerevisiae to ionizing and ultraviolet radiation. Mol. Gen. Genet. 227: 473-480.  

377.Vlček, D., Podstavková, S., Miadoková, E., Vlčková, V.(1991). The repair systems in green algae as compared with present knowledge in heterotrophic microorganisms. Arch. Protistenkd. 139: 193-199.

378.Hlinková, E., Belková, A. (1991). Vplyv 3-benzyloxykarbonylmetyl-2-benzotiazolinónu na mitotický cyklus a jeho parametre u Vicia sativa cv. Fatima. Biologia, 46-7: 647-655.

379.Sutoris, V., Sekerka, V., Gaplovsky, A. (1991). Benzothiazole compounds. 40. Synthesis of 3-(2-alkoxycarbonylethyl)-2-benzothiazolinones and their regulating activity on the growth of Triticum aestivum L.. Chemical Papers 45: 687-695.

380.Girmanova, I., Chalupa, I., Sekerka, V. (1991). Genotoxicity of hexamethylenetetraamine. Biologia 46: 1009-1015.

381.Brozmanová, J., Kleibl, K., Vlčková, V., Škorvaga, M.,  Černáková, Ľ., Margison, G. P. (1990). Expression  of the  E.coli  ada  gene  in  yeast  protects against the toxic and mutagenic effects of N-methyl-N´-nitro-N-nitroso-guanidine. Nucleic Acids Res. 18: 331-335.

382.Miadoková, E., Trebatická, M., Podstavková, S., Vlček, D. (1990). Testing of mutagenicity of bis(1,2-dicarbollyl) cobalt (III) acid in Salmonella typhimurium strains and Drosophila melanogaster. Biologia 11: 917-923.

383.Culak, I., Sutoris, V., Sekerka, V. (1990). Benzothiazole compounds. 35. Synthesis of 3-substituted 2-benzylbenzothiazolium salts and their growth-regulating effect on Triticum aestivum L. Chemical Papers 44: 131-138.

384.Culak, I., Gaplovsky, A., Sutoris, V., Sekerka, V. (1990). Benzothiazole compounds. 37. Synthesis and spectral characteristics of 3,3‘-disubstituted-2,2‘-polymethylethylenedibenzothiazolium salts. Chemical Papers 44: 381-388.

385.Culak, I., Sutoris, V., Sekerka, V. (1990). Benzothiazole compounds. 38. Synthesis and spectral characteristics of 3,3‘-dimethyl-2,2‘-(polymethylethylenedithio)benzothiazolium salts. Chemical Papers 44: 389-397.

386.Culak, I., Sutoris, V., Gaplovsky, A., Sekerka, V. (1990). Benzothiazole compounds. 39. Synthesis of 3-substituted 2-phenyl-benzothiazole and 2-(2-phenlylethyl)benzothiazolium salts. Chemical Papers 44: 693-702.

387.Tran, T.T., Sutoris, V., Sekerka, V., Gaplovsky, A., Perjessy, A., Loos, D. (1989). Benzothiazole compounds. 34. Preparation of (E)-3-(2-R-vinyl)-2-benzothiazolinones and investigation of their growth-regulating activity. Chemical Papers 43: 567-578.

388.Bobak, M., Sekerka, V. (1988). Ultrastructural changes of mitochondria during cell dedifferentiation of explants. Acta Botanica Hungarica 34: 281-289.

389.Podstavková, S., Vlček, D., Miadoková, E. (1988). Hodnotenie potenciálneho genetického rizika insekticídu chlórizofosu na troch modelových systémoch. Biologia 43: 969-975.

390.Sekerka, V. (1988). Relationships between ploidy degree and number of nucleoli in vetch (Vicia sativa) cells during callus formation. Biologia 43: 201-208.

391.Sekerka, V., Kubica, S. (1988). Size and number of nucleoli of brad bean (Vicia faba) cells after colchicine treatment. Biologia 43: 191-200.

392.Sutoris, V., Bajci, P., Sekerka, V., Halgas, J. (1988). Benzothiazole compounds. 33. Benzothiazolium salts which increase sugar and chlorophyll contents in plants. Chemical Papers 42: 249-261.

393.Vlcek, D., Sekerka, V. (1989). Dubovsky Jan – 60th birthday. Biologia 44: 695-696.

394.Hudák, J., Vlček, D., Pongrácová´, I. (1987). Chloroplast structure and pigment content in mutant P-11 of Chlamydomonas reinhardtii. Acta F.R.N.U.C.- Physiologia Plantarum 23: 21-25.

395.Vlček, D., Podstavková, S., Miadoková, E., Adams, G.M.W., Small, G.D. (1987). General characteristics, molecular and genetic analysis of new UV-sensitive mutants of  Chlamydomonas reinhardtii. Mutation Res. 183: 169-175.

396.Chrebecek, P., Sutoris, V., Foltinova, P. Sekerka, V., Gaplovsky, A. (1987). Benzothiazole compounds. 28. Synthesis of 2-styrylbenzothiazolium salts substituted at position-3 and their biological activity. Chemical Papers 41: 655-669.

397.Sutoris, V., Gaplovsky, A., Sekerka, V. (1986). Benzothiazole compounds. 24. Synthesis of 2-alkylthio-3-alkylbenzothiazolium salts and their growth-regulating activity. Chemical Papers 40: 103-114.

398.Miertus, S., Frecer, V., Belková, J., Bella, J., Bahna, L., Böhmová, B. (1986). Spectroscopic study of nitroso compounds decomposition in presence of DNA bases. Neoplasma 33: 283-296.

399.Bajci, P., Sutoris, V., Sekerka, V. (1985). The effect of some, physiologically active substances on the yield and quality of sugar-beet. Rostl. Vyr. 31: 817-830.

400.Sutoris, V., Gaplovsky, A., Sohlerova, R., Sekerka, V. (1985). Benzothiazole compounds. 23. Synthesis, structure, and growth-regulating activity of 2-alkoxycarbonylmethylthio-3-alkylbenzothiazolium salts. Chemical Papers 39: 491-501.

401.Vlčková, V., Kováčová, V. (1984). Comparison of the reversibility of loci pet23 and lys2 after UV irradiation in the standard and UV-sensitive strains of Saccharomyces cerevisiae. Folia Microhiol. 29: 14-18.

402.Vlčková, V., Vlček, D. (1984). Repair systems and their relationship to mutagenesis in heterotrophic and autotrophic eukaryotic microorganisms. Biol. Listy 49: 241-256 [In Slovak]

403.Podstavková, S., Vlček, D., Miadoková, E. (1983). Modifikačný účinok kofeínu na letalitu a mutabilitu buniek Chlamydomonas reinhardtii ovplyvnených UF žiarením. Biologia 38: 251-255/255-284.

404.Miadoková, E., Vlček, D., Podstavková, S. (1983). Modifikačný účinok kofeínu na letálny a mutagénny účinok ENM aplikovanej na bunky Chlamydomonas reinhardtii. Biologia 38: 257-262.

405.Miadoková, E., Vlček, D., Podstavková, S. (1982). Relation between survival and mutability of radiosensitive strains of algae. I. Effect of UV radiation on survival of cells of Chlamydomonas reinhardtii. Biologia 37: 305-311.

406.Podstavková, S., Vlček, D., Miadoková, E. (1982). Relation between survival and mutability of radiosensitive strains of algae. II. Effect of UV radiation on mutability of cells of Chlamydomonas reinhardtii. Biologia 37: 313-319.

407.Vlčková, V., Kováčová, V. (1982). Reverzibilita PET9 lokusu po pôsobení ultrafialového žiarenia pri štandardnom a UF-citlivom kmeni (RAD18) Saccharomyces cerevisiae. Biologia 37: 1087-1093.

408.Petrovský, E., Grolmus, J., Kálová, J., Dubovský, J. (1981). Effects of ethylnitrosourea on the hatchability and survival of chicks. Br. Poult. Sci. 22: 85-91.

409.Vlček, D., Podstavková, S., Miadoková, E. (1981). Study of selected characteristics of the Chlamydomonas reinhardtii strains with altered sensitivity to UV radiation Biol. Plant. 23: 427-433.

410.Vlčková, V., Dubovský, J. (1981). Suppressors and mechanisms of their action. Biol. Listy 46: 161-172. [In Slovak]

411.Podstavková, S., Miadoková, E., Vlček, D., Vargová, M. (1980). Toxic and potentially mutagenic effect of the systemic fungicide trimorfamid when tested on microorganisms. Mutation. Res. 77: 181-184.

412.Vargová, M., Poláková, L., Podstavková, S., Šišková, A., Dolán, L., Vlček, D., Miadoková, E. (1980). The mutagenic effect of new insecticide and acaricide pyridation. Mutation Res. 78: 353-360.

413. Vargová, M., Poláková, H., Podstavková, S., Šišková, A., Dolan, L. (1980). Evaluation of the mutagenic effect of the new fungicide trimorphamide. Mutat. Res. 78: 361-367.

414.Kováč, L., Gbelská, I., Poliachová, V., Šubík, J., Kováčová, V. (1980). Membrane mutants: a yeast mutant with a lesion in phosphatidylserine biosynthesis. Eur. J. Biochem. 111: 491-501.

415.Hlinková, E. (1980). Štúdium účinkov homogénneho magnetického poľa na delenie buniek. Biologia 35: 693-700.

416.Miadoková E., Vlček, D., Podstavková, S. (1979). Testovanie toxického a mutagénneho účinku systémového fungicídu trimorfamidu na baktériách. Biologia 34: 227-231.

417.Vlček, D., Podstavková, S., Dubovský, J. (1978). Effect of combined treatment of mutagens on the Chlamydomonas reinhardtii cells. I.Dependence of the lethal effect on the sequence of mutagens application and the conditions of cultivation. Biologia 33: 515-524.

418.Podstavková, S., Vlček, D., Dubovský, J. (1978). Effect of combined treatment of mutagens on the Chlamydomonas reinhardtii cells. II. Dependence of the lethal effect on the dose of mutagens and the condition of cultivation Biologia 33: 963-969.

419.Šubík, J., Kováčová, V., Takacsová, G. (1977). Mucidin resistance in yeast. Isolation, characterization and genetic analysis of nuclear and mitochondrial mucidin-resistant mutants of Saccharomyces cerevisiae. Eur J. Biochem 73: 275-286.

420.Gahne, B., Juneja, R.K., Grolmus, J. (1977). Horizontal polyacrylamide gradient gel electrophoresis for the simultaneous phenotyping of transferrin, post-transferrin, albumin and post-albumin in the blood plasma of cattle. Anim Blood Groups Biochem Genet. 8: 127-137.

421.Grolmus, J., Trebatická, M., Malík, J. (1977). Obsah RNK v erytrocytoch u rôznych plemien oviec a ich hybridov. Živ. výroba 22: 209-214.

422.Miadoková, E., Podstavková, S. (1975). Genetic variability of Chlamydomonas reinhardtii induced by six urea derivatives. Folia Microbiol 20: 452-459.

423.Grolmus, J., Trebatická, M., Malík, J. (1975). Osmotická fragilita erytrocytov u geneticky rozdielnych populácií oviec a ich hybridov. Živ. výroba 20: 379-386.

424.Vlčková, V., Kováčová, V. (1975). Genetická analýza deficiencie cytochrómu b u Saccharomyces cerevisiae. Biologia 30: 209-215.

425.Miadoková E., Podstavková, S., Hoa, T.T. (1973). Fyziologické reakcie buniek Chlamydomonas reinhardtii Dang. po pôsobení N-   nitrózomočoviny a ultrafialového žiarenia. Biologia 28: 451-462.

426.Miadoková E., Podstavková, S. (1973). Mutagénny účinok nenitrózovaných derivátov močoviny aplikovaných na riasy. Biologia 29: 947-952.

427.Podstavková S., Miadoková, E. (1973). Porovnanie mutačných spektier N-nitrózo-N-metyl a N-nitrózo-N-etylmočoviny aplikovaných na riasy. Biologia 30: 197-207.

428.Miadoková E., Podstavková, S. (1973). Genetic variability of Chlamydomonas reinhardtii cells induced by six urea derivatives. Folia Microbiol. 22: 452-459.

429.Podstavková S., Miadoková, E., Hoa, T.T. (1973). Mutgénny účinok N-nitrózo-N-metylmočoviny aplikovanej samostatne a v kombinácii s UF žiarením na bunky Chlamydomonas reinhardtii. Biológia 28: 469-476.

430.Grolmus, J., Bolvanský, M., Müllnerová, M., Malík, J. (1972). Vzťahy medzi hladinami niektorých zložiek krvi a úžitkovými vlastnosťami u geneticky rozdielnych populácií oviec. Živ.výroba 17: 37-44.

431.Petrovský, E., Grolmus, J. (1971). Hormonal dependence of lysibility of chicken erythrocytes by Bovine seminal plasma. Folia Biologica 17: 61-64.  

432.Grolmus, J., Petrovský, E. (1970). Vývojové změny osmotické fragility erytrocytů u geneticky rozdílnych populací slepic. Živ. výroba 15: 399-408.

433.Grolmus, J., Petrovský, E., Čepica, S. (1970) Vývojové změny RNK v krvinkách drůbeže. Živ.výroba 16: 1970, 581-596.

434.Kováčová, V., Vlček, D., Miadoková, E. (1969). Induction of respiration-deficient mutants by ultraviolet radiation in a synchronous yeast cell culture. Folia Microbiologica 14: 554-556.

435.Kováč, L., Šubík, J., Kolarov, J., Kužela, Š., Kováčová, V. (1970). The use of biochemical mutants in the study of the biogenesis of mitochondria.

436.Kováčová, V., Irmlerová, J., Kováč, L (1968). Oxidative phosphorylatiion in yeast. IV. Combination of a nuclear mutation affecting oxidative phosphorylation with cytoplasmic mutation to respiratory deficiency. Biochim. Biophys. Acta 162: 157-163.

437.Kováč, L. Kováčová, V. (1962). Notes on the relationship between the permeability and viability of yeast cells. Folia Microbiol. 7: 257-258.

 

 

 

 

List of Monographs, Chapters in monographs and Textbooks

 

1.      Polčic, P., Mentel, M., Nosek, J., Neboháčová, M., Kollárová, M., Zeman, I., Kolarov, J., Tomáška, Ľ., Bhatia, I., Čermáková, P., Gavurníková, G., Hegedüsová, E., Horváth, A., Chovančíková, P., Korduláková, J., Leksa, V., Lichancová, H., Mikušová, K., Šubík, J., Zemanová, J., (2024). Klasické experimenty v biochémii. Univerzita Komenského Bratislava.

2.      Ševčovičová, A., Červenák, F., Sepšiová, R., Vozáriková, V., Veljačiková, K., Brázdovič, F., Ďurovcová, I., Kyzek, S., Peťková, M., Reichwalderová, K., Gálová, E., Zajíčková, T., Džugasová, V. (2022). Genetika pre každého. Univerzita Komenského Bratislava. 320 str.

3.      Sepšiová, R., Brázdovič, F., Červenák, F., Džugasová, V., Gálová, E., Juríková, K., Kyzek, S., Mentelová, L., Slaninová, M., Ševčovičová, A., Zeiselová, L., Tomáška, Ľ. (2018). Laboratórne cvičenia z genetiky a molekulárnej biológie. Univerzita Komenského Bratislava, 64 str. ISBN 978-80-223-4555-2.

4.      Tomáška, Ľ., Brázdovič, F., Červenák, F., Krajčovič, J., Ševčovičová, A., Cillingová, A., Dušinský, R., Džugasová, V., Gálová, E., Juríková, K., Miadoková, E., Nosek, J., Procházková, K., Sepšiová, R., Slaninová, M., Švec, M., Šubík, J., Vlček, D. (2015). Klasické experimenty v genetike: Na ceste k odhaleniu tajomstiev dedičnosti. CreateSpace Independent Publishing Platform & Mill Valley Publishing House, 14.2 AH, 242 pp.

5.      Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2013). Laboratory protocols in molecular and cell biology of yeasts. CreateSpace Independent Publishing, Charleston, ISBN 9781492877684, 8 AH, 182 pp.

6.      Nosek, J., Brejová, B., Neboháčová, M., Baráth, P., Bhatia I., Valent I., Kollár, R., Tomáška, Ľ. (2013). Genomika. CreateSpace Independent Publishing, Charleston, ISBN-13: 978-1493731336, 25 AH, 276 pp.

7.      Slaninová, M. (2010). Genetická analýza eukaryotických mikroorganizmov. Univerzita Komenského, 84 str., 6,12 AH, ISBN 978-80-223-2852-4

8.      Mečiarová, M., Sigmundová, I., Poláčková, V., Magdolen, P., Valent, I., Petrovič, P., Smreková, E., Benko, J., Boháč, A., Gálová, E., Kiššová, I., Nosek, J., Polčic, P., Slaninová, M., Ševčovičová, A., Tomáška, Ľ. (2010). Poďme experimentovať..., doplnené druhé vydanie. Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-2857-9, 364 str.

9.      Tomáška, Ľ., Nosek, J. (2009). Individualita buniek v klonálnych populáciách: Stochastické procesy a ich adaptívny význam. (Kelemen, J., Kvasnička, V., Rybár, J., editori).  Kognícia a umelý život IX. Stará lesná, 1.-4. jún, 2009, str. 327-337.

10.   Gálová, E., Kiššová, I., Magdolen, P., Mečiarová, M., Nosek, J., Poláčková, V., Polčic, P., Sigmundová, I., Slaninová, M., Ševčovičová, A., Valent, I., Boháč, A., Tomáška, Ľ. (2008). Poďme experimentovať v biológii a chémii, Univerzita Komenského, 171 strán, ISBN 978-80-223-2583-7.

11.   Nosek, J., Tomáška, Ľ. (eds.). (2008). Origin and Evolution of Telomeres. Landes Bioscience, Austin, Texas, USA, ISBN 978-1-58706-309-1, 176 pp.

12.   Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2008). Mitochondrial Telomeres: An Evolutionary Paradigm for the Emergence of Telomeric Structures and Their Replication Strategies. In: Nosek, J., Tomáška, Ľ. (eds.). Origin and Evolution of Telomeres. Landes Bioscience, Austin, Texas, USA, pp. 163-171; ISBN 978-1-58706-309-1.

13.   Gálová, E., Gavurníková, G., Mentelová, L., Mikušová, K., Nosek, J., Petrezsélyová, S., Slaninová, M., Sviežená, B., Ševčovičová, A., Tomáška, Ľ. (2007). Recruitment of talents for life sciences in Slovakia: Finally moving. NATO-UNESCO Advanced Research Workshop on Science Education: Talent Recruitment and Public Understanding. Balatonfüred, Hungary, October 20-22, 2006. In: Science Education: Models and Networking of Student Research Training under 21. Csermely, P., Korlevic, K., Sulyok, K. IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, ISSN: 1574-5597, ISBN 978-1-58603-721-5, pp. 225-229.

14.   Hudák, J., Gálová, E., Zemanová, L. (2005). Plastid Morphogenesis. Pessarakli, M. (Ed.): Handbook of Photosynthesis, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 221-245.

15.   Ušáková, K., Trebatická, M., Miadoková, E. (2005). Biológia. A gimnáziumok számára. Genetika. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, ISBN 80-10-00039-6.

16.   Gálová, E., Ševčovičová, A., Miklovičová, M., Švec, M. (2004). Vybrané texty a príklady na cvičenia z genetiky, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 5-106, ISBN 80-223-1882-5. Druhé vedanie 2006.

17.   Tomáška, Ľ., Sadovská, J., Nosek, J., Griffith, J.D. (2003). Yeast telomeres: how to ignore essential double-strand breaks? In: Berger, J. (Ed.) Advances in Cell Biology, Kopp Publ., ISBN 80-7232-205-2, pp. 39-59.

18.   Nosek, J., Tomáška, Ľ., Kucejová, B. (2003). The chromosome end replication: lessons from mitochondrial genetics. In: Berger, J. (Ed.) Advances in Cell Biology, Kopp Publ., ISBN 80-7232-205-2, pp. 61-78.

19.   Ušáková, K., Trebatická, M., Miadoková, E. (2003). Biológia pre gymnázia 5. Bratislava, SPN, 71 s.

20.   Nosek, J., Tomáška, Ľ., (2002) Mitochondrial telomeres: Alternative solutions to the end-replication problem. In: Krupp, G., Parwaresch, R. (eds.) Telomerases, Telomeres and Cancer. Landes Bioscience and Kluwer Academic/Plenum Press, ISBN 1-306-47437-9, pp. 396-417.

21.   Nosek, J., Tomáška, Ľ., Vlček, D. (2001). Extrachromozomálne genetické elementy. Skriptá.Univerzita Komenského, Bratislava, ISBN 80-223-1545-1.

22.   Tomáška, Ľ. (2000). Rozum a cit: Sme v zajatí chemických signálov? In: Hľadanie spoločného jazyka v kognitívnych vedách. Beňušková, Ľ., Kvasnička, V., Pospíchal, J. (eds). Vydavateľstvo IRIS, Bratislava, str. 145-158.

23.   Vlček, D. (1998). Genetika, In : Prehľad biológie, SPN, Bratislava, 184 – 215.

24.   Miadoková, E., Klimaková, K., Trebatická, M. (1992). Biotechnológie. Bratislava, Pedagogický ústav, 80 s.

25.   Margison, G.P.,  Harris, L.C., Černáková, Ľ., Vlčková, V., Brozmanová, J., Kleibl, K., Škorvaga, M. (1990). O6-alkylguanine-DNA-alkyltransferase gene expression and the cytotoxicity of triazenes. In: Triazenes; Chemical, Biological and Clinical Aspects. Giraldi T., Cornecs T.A., Castei G. (Eds.), Plenum Press, New York, London, pp.161-172.

26.   Rosypal a kol. (1990). Základní terminológie molekulárni genetiky. Academia Praha, 113 s.

27.   Vlček, D. (1990). Ontogenetika. UK Bratislava, 105 s.

28.   Vargová, M., Čerey, K., Krampl, V., Mózesová, G., Miadoková, E., Vlček, D., Podstavková, S., Vlčková, V., Karelová, J., Kobzová, D., Lahitová N. (1986). Testy na zisťovanie genetického rizika chemických látok. Učebné texty IVVPS, Bratislava, 140 s.

29.   Grolmus, J. (1985) Chemicky indukovaná mutagenéza aviárnych druhov a možnosti jej využitia. Poľnohosp. Veda, SAV Bratislava, 167s.

30.   Kminiak, M., Vlček, D., Letko, E., Ondrišová, M., Kroupová, Z., Miadok, D. (1983). Špeciálna biologická technika. UK Bratislava, 115 s.

31.   Dúhová V., Trebatická, M., Vlček, D. (1976). Genetické praktikum II - Genetická analýza. UK Bratislava, 157 s.

32.   Kováčová, V. (1974). Genetické praktikum I. Univerzita Komenského v Bratislave, 128 s.

33.   Vlček, D., Vlčková, V. (1975).Mimojadrová dedičnosť. Genetika mikroorganizmov, In : Biológia pre postgraduálne štúdium, SPN, Bratislava, 172-193 (2 kapitoly)

34.   Dubovský, J., Letko, E., Kováčová, V., Vlček, D., Mullnerová, M.,, Böhmová, B., Podstavková, S., Dúhová, V., Kubová, M., Miadoková, E., Danko, V., Grolmus, J. (1971). Štúdijné materiály z biológie. SPN, Bratislava, 232 s.

35.   Dubovský, J., Podstavková, S., Böhmová, B., Danko, D., Trebatická, M., Kováčová, V., Grolmus, J., Kroupová, Z., Drobná, Msúčasnosť a perspektívy súčasnej biológie, Bratislava, SAKS, 121 s.

36.   Vlčková, V., Podstavková, S., Miadoková, E., Dúhová, V., Vlček, D., Kubová, M., Grolmus, J., Danko, V., Letko, E., Mullnerová, M. (1970). Aktuálne problémy súčasnej genetiky. SAS, Bratislava, 140 s.