Klasické experimenty v genetike

Na ceste k odhaleniu tajomstiev dedičnosti

Ľubomír Tomáška, Filip Brázdovič, Filip Červenák, Juraj Krajčovič, Andrea Ševčovičová, Andrea Cillingová#, Roman Dušinský, Vladimíra Džugasová, Eliška Gálová, Katarína Juríková, Eva Miadoková, Jozef Nosek#, Katarína Procházková, Regina Sepšiová, Miroslava Slaninová, Miroslav Švec, Július Šubík, Daniel Vlček. 2015.

CreateSpace Independent Publishing Platform, 242 s (14 AH). ISBN 978-1511481717.

Katedry genetiky a #biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Je nepochybné, že genetika je v súčasnosti jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín. Svedčí o tom exponenciálny nárast počtu publikácií zaoberajúcich sa rôznymi aspektami dedičnosti, počet vedcov, ktorí sa v súčasnosti venujú genetickému výskumu i rozsah základných učebných textov, ktoré musia zvládnuť študenti biológie, aby získali o genetike aspoň elementárnu predstavu.

Za úspechmi súčasnej genetiky je niekoľko neobyčajných príbehov ľudí, ktorí vďaka svojej intuícii, talentu, nekonvenčným metodickým prístupom a istej dávky šťastia dokázali prekonať dobové predstavy o mechanizmoch dedičnosti a položili základy pre modernú genetiku. Cesty k mnohým poznatkom, ktoré dnes považujeme za triviálne fakty, boli často nemenej zaujímavé, ako samotné výsledky, ku ktorým viedli. Kniha Klasické experimenty v genetike má ambíciu čitateľom niektoré z týchto ciest predstaviť a umožniť im prostredníctvom príbehov zaujímavých ľudí zúčastniť sa na odhaľovaní záhad dedičnosti.


Posudky recenzentov

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (publikované v Zpravodaji Československé biologické společnosti, ročník 25, číslo 1, 2015, str. 65)

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (publikované v Informačných listoch Genetickej spoločnosti Gregora Mendela, jún 2015, str. 29-30)


Recenzie

V aprílovom čísle Vesmír-u (2017) vyšla recenzia knihy. Pozrieť si ju môžete tu.


GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA
Občianske združenie NATURA

 

Vyšlo s podporou Genetickej spoločnosti Gregora Mendela a občianskeho združenia Natura pri príležitosti 150. výročia vystúpenia Gregora Mendela v Brnianskom prírodovednom spolku.

 

Knihu je možné zakúpiť prostredníctvom: