Zamestnanci, doktorandi, absolventi

Pracovníci katedry

Väčšina súčasných pracovníkov Katedry je jej bývalými študentmi. Zažili s ňou vzostupy i pády, radosti i tragédie, optimizmus i frustrácie. História katedry nie je snehobiela a priamočiara, ale  berieme ju ako užitočnú skúsenosť: snažíme sa vyhnúť chybám z minulosti a využiť potenciál, ktoré pracovisko malo a stále má. Vedecký, pedagogický i ľudský. Našich študentov vedieme nielen k maximálnym výkonom pri skúškach a v laboratóriách, ale snažíme sa, aby školu opustili ako slušní a všestranne vzdelaní ľudia.

Absolventi katedry

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
Vedúci katedry: 
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 90149 433lubomir.tomaskauniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:    
 
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-519 30222 302+421 (02) 90149 302andrea.sevcovicovauniba.sk
Tajomník katedry: 
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-515 26822 268+421 (02) 90149 268eliska.galovauniba.sk
Sekretariát: 
Marcela MartanovičováB1-558 43422 434+421 (02) 90149 434kgefns.uniba.sk

 

 

Učitelia:

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
Mgr. Silvia Bágeľová -  Poláková, PhD.B1556,B1-522447, 665+421 (02) 90149 447silvia.bagelovauniba.sk
Mgr. Anetta Bakošová, PhD.B1-556,B1-522447, 665+421 (02) 90149 447anetta.bakosovauniba.sk
Mgr. Filip Červenák, PhD.B1-554, CH1-202+421 (02) 90149 536cervenak3uniba.sk
Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 90149 302vladimira.dzugasovauniba.sk
Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD.B1-557, B1-545+421 (02) 90149 517durovcova4uniba.sk
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-51526822 268+421 (02) 90149 268eliska.galovauniba.sk
Mgr. Katarína Gaplovská, PhD.B1-520435

22 435

+421 (02) 90149 435

katarina.gaplovskauniba.sk
Mgr. Katarína Juríková, PhD.B1-554, B1-509299+421 (02) 90149 158jurikovafns.uniba.sk
Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.B1-55543222432+421 (02) 90149 432kyzek2uniba.sk
Mgr. Ivana Kyzeková, PhD.B1-557, B1-545+421 (02) 90149 517ivana.kyzekovauniba.sk
Prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.B1-515+421 (02) 90149 268eva.miadokovauniba.sk
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.B1-52043522 435+421 (02) 90149 435regina.sepsiovauniba.sk
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 90149 669miroslava.slaninovauniba.sk
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 90149 302andrea.sevcovicovauniba.sk
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., emeritný profesorB1-55543222 432+421 (02) 90149 432subikfns.uniba.sk
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 90149 433lubomir.tomaskauniba.sk

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., emeritný profesor

B1-55543222 432+421 (02) 90149 432vlcekfns.uniba.sk

Vedeckí a odborní pracovníci:

Mgr. Nina Mayerová, PhD.B1-557, B1-522447, 665+421 (02) 90149 447mayerova18uniba.sk
Mgr. Lucia Mentelová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 90149 669lucia.mentelovauniba.sk
Mgr. Katarína Procházková, PhD.B1-520212622 435+421 (02) 90142 126katarina.prochazkovauniba.sk
Mgr. Veronika Vozáriková CH1-202+421 (02) 90149 536veronika.vozarikovauniba.sk
Lektori

Ostatní pracovníci:

Iveta ČajkovičováB1-52323022 230+421 (02) 90149 230
Marcela MartanovičováB1-55843422 434+421 (02) 90149 434kgefns.uniba.sk
Dagmar JelenčiakovaB1-508448
Anna MichalíkováB1-506448
PhD. študenti (interní)
Mgr. Zuzana Brzáčová B1-554, B1-509+421 (02) 90149 158brzacova1uniba.sk
Mgr. Jana Makuková
Mgr. Tomáš Petrík
Mgr. Mária PeťkováB1-555+421 (02) 90149 432petkova21@uniba.sk
Mgr. Sára Pišteková
Mgr. Mária Šmondrková
Mgr. Andrea Valentová
Mgr. Katarína VeljačikováB1-518, B1-554+421 (02) 90149 158veljacikova3uniba.sk
Mgr. Sofia Virágová
Mgr. Terézia ZajíčkováB1-515+421 (02) 90149 268zajickova21uniba.sk