Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci, doktorandi, absolventi

Pracovníci katedry

Väčšina súčasných pracovníkov Katedry je jej bývalými študentmi. Zažili s ňou vzostupy i pády, radosti i tragédie, optimizmus i frustrácie. História katedry nie je snehobiela a priamočiara, ale  berieme ju ako užitočnú skúsenosť: snažíme sa vyhnúť chybám z minulosti a využiť potenciál, ktoré pracovisko malo a stále má. Vedecký, pedagogický i ľudský. Našich študentov vedieme nielen k maximálnym výkonom pri skúškach a v laboratóriách, ale snažíme sa, aby školu opustili ako slušní a všestranne vzdelaní ľudia.

Absolventi katedry

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
Vedúci katedry: 
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 60296 433lubomir.tomaskauniba.sk
Zástupca vedúceho katedry:    
 
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-519 30222 302+421 (02) 60296 302andrea.sevcovicovauniba.sk
Tajomník katedry: 
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-515 26822 268+421 (02) 60296 268eliska.galovauniba.sk
Sekretariát: 
Marcela MartanovičováB1-558 43422 434+421 (02) 60296 434kgefns.uniba.sk

 

 

Učitelia:

Miestnosť

Room

Klapka

Ext.

VoIP UKVoIPe-mail
Mgr. Filip Červenák, PhD.B1-554, CH1-202299filipkomuflugmail.com
Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 60296 302vladimira.dzugasovauniba.sk
Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.B1-51526822 268+421 (02) 60296 268eliska.galovauniba.sk
Mgr. Katarína Gaplovská, PhD.B1-520435

22 435

+421 (02) 60296 435

katarina.gaplovskauniba.sk
Mgr. Katarína Juríková, PhD.B1-554, B1-509299jurikovafns.uniba.sk
Mgr. Judit Kanovits, PhD.B1-516301j.richterova90gmail.com
Prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.B1-55751722 517+421 (02) 60296 517eva.miadokovauniba.sk
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.B1-52043522 435+421 (02) 60296 435regina.sepsiovauniba.sk
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 60296 669miroslava.slaninovauniba.sk
Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.B1-51930222 302+421 (02) 60296 302andrea.sevcovicovauniba.sk
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., emeritný profesorB1-55543222 432+421 (02) 60296 432subikfns.uniba.sk
Doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.B1-52523522 235+421 (02) 60296 235miroslav.svecuniba.sk
Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.B1-55943322 433+421 (02) 60296 433lubomir.tomaskauniba.sk

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., emeritný profesor

B1-55543222 432+421 (02) 60296 432vlcekfns.uniba.sk

Vedeckí a odborní pracovníci:

Mgr. Jana BakkaiováB1-52043522 435+421 (02) 60296 724jana.bakkaiovagmail.com
RNDr. Roman Dušinský, CSc.G-29, G-33, B1-52472422 724+421 (02) 60296 724roman.dusinskyuniba.sk
Mgr. Lucia Mentelová, PhD.B1-51166922 669+421 (02) 60296 669lucia.mentelovauniba.sk
Mgr. Katarína Procházková, PhD.B1-52043522 435+421 (02) 60296 435prochazkovakfns.uniba.sk

Ostatní pracovníci:

Iveta ČajkovičováB1-52323022 230+421 (02) 60296 230
Marcela MartanovičováB1-55843422 434+421 (02) 60296 434kgefns.uniba.sk
Dagmar JelenčiakovaB1-50844855 448+421 (02) 60296 448
Anna MichalíkováB1-50644822 448+421 (02) 60296 448
Marta UrminskáB1-52323022 230+421 (02) 60296 230
PhD. študenti (interní)
Mgr. Ivana ĎurovcováB1-520435durovcova4uniba.sk
Mgr. Ján FrankovskýB1-554158frankovskyfns.uniba.sk
Mgr. Dominika GahurováB1-557dominikagahurovayahoo.com
Mgr. Ľudmila HolubováB1-515268holubova18uniba.sk
Mgr. Barbora HuraiováB1-557, B1-517665huraiova2uniba.sk
Mgr. Stanislav KyzekB1-554158stanislavkyzekgmail.com
Mgr. Michaela Mikulová
Mgr. Mária Šmondrková
Mgr. Jana ŠpačkováB1-520435spackova8uniba.sk
Mgr. Lucia ZeiselováB1-554299 zeiselovafns.uniba.sk