Laboratórium mikroskopických metód

Laboratórium sa zaoberá využitím mikroskopických metód pri štúdiu bunkového delenia, genotoxických poškodení ale aj iných procesov odohrávajúcich sa v bunkách. Primárne pri výskume využívame kvasinky Schizosaccharomyces pombe a Sacharomyces cerevisiea, ale aj bunky z iných modelových organizmov. Na vizualizáciu využívame rôzne typy fluorescenčných proteínov a fluorescenčných farbičiek. Laboratórium sa tiež zaoberá snímaním dynamických procesov v bunkách, ktoré zachytávame pomocou presne naprogramovaných algoritmov. Optimalizujeme metódy farbenia a snímania. Na prípravu kmeňov exprimujúcich fluorescenčné proteíny využívame klasické metódy molekulárnej biológie a genetiky. Dlhodobým vedeckým cieľom laboratória je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k poruchám bunkového delenia.

Členovia

Katarína Gaplovská

ORCID