Laboratórium fotoautotrofných mikroorganizmov, laboratórium športovej genetiky

Prvá časť výskumu je zameraná na štúdium mechanizmov rekombinácie DNA do genómu Chlamydomonas reinhradtii, indukciu reparačne deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii pomocou inzerčnej mutagenézy a identifikáciu génov zúčastňujúcich sa odpovede na poškodenie DNA.

Druhá časť výskumu v spolupráci s FTVŠ UK sa zaoberá variabilitou génových polymorfizmov a ich vzťah k vybraným fyzickým a motorickým parametrom v športe.

Členovia

Miroslava Slaninová

ORCID

Pedagogická činnosť 

Bc. stupeň

Genetika 1
Bioetika
Genetika 2
Genetika 3
Plánovanie a dizajn experimentov
Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky 

Mgr. stupeň

Špeciálna genetika 1
Odborný seminár (1)
Diplomová práca (1)Diplomová práca (2)
Cvičenia k diplomovej práci (1)
Cvičenia k diplomovej práci (2)
Preddiplomová prax

 

 

Dominika Gahurová

ORCID

Katarína Reichwalderová

ORCID