Genetika a ontogenéza Drosophila melanogaster

Laboratórium je profilované na výskum využívajúci modelový organizmus Drosophila melanogaster na skúmanie procesu apokrinnej sekrécie, ktorý je na rozdiel od známej exokrinnej sekrécie doposiaľ  málo geneticky preskúmaný. Prepracované genetické metódy, množstvo dostupných mutantov u drozofily ponúkajú možnosť identifikovať gény kontrolujúce priebeh tejto sekrécie a možnosť extrapolovať poznatky neskôr aj na úroveň vyšších organizmov, nakoľko poruchy apokrinnej sekrécie u človeka môžu mať súvis s niektorými druhmi rakoviny kože a rôznymi kožnými ochoreniami. 

Iná časť výskumu v spolupráci s laboratóriom Genetickej toxikológie a mutagenézy používa drozofilu na štúdium genotoxického a mutagénneho účinku rôznych fyzikálnych a chemických mutagénov.

Laboratórium disponuje rozsiahlou zbierkou mutantných línií s viditeľným fenotypom, ktoré boli pôvodne popísané v štúdiách skupiny T.H. Morgana a dlhoročne sa využívajú na pedagogické účely. 

 

 

Členovia

Lucia Mentelová

ORCID

Pedagogická činnosť

Bc. stupeň

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky
Genetika 1 
Genetika 2: Modelové organizmy
Plánovanie a dizajn experimentov

Mgr. stupeň

Diplomová práca (1)
Diplomová práca (2)
Cvičenia k diplomovej práci (1)
Cvičenia k diplomovej práci (2)
Preddiplomová prax
Odborný seminár 1
Pokročilé cvičenia z genetiky (2)
Špeciálna genetika 1 - Mapovanie génov a ontogenetika