Laboratórium bunkového cyklu

Laboratórium sa zaoberá štúdiom segregácie chromozómov počas mitotického a meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zameriavame sa na identifikáciu a charakterizáciu nových proteínov zúčastňujúcich sa homologickej rekombinácie a prestavby chromatínu. Vo svojom výskume využívame klasické metódy molekulárnej biológie, genetiky a biochémie a kombinujeme ich s najnovšími  zobrazovacími metódami mikroskopie. Naším dlhodobým cieľom je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských ochorení, akými sú napr. Downov syndróm a nádorové ochorenia. 

Členovia

 

 

Silvia Bágeľová-Poláková

ORCID

Anetta Bakošová

ORCID

Nina Mayerová

ORCID