História katedry

V r. 1958 vznikla Katedra antropológie a genetiky.
Pri vzniku výuky genetiky stáli:

VALŠÍK Jindřich (vedúci katedry)
KOVÁČOVÁ Vlasta (odb. asistent)

Katedra sa postupne rozrastala o pracovníkov
budúceho oddelenia genetiky:

PODSTAVKOVÁ Svetlana (asistent), HARČARIKOVÁ Mária (laborant), DÚBRAVSKÁ (Dúhová) Viola (asistent), DUBOVSKÝ Ján (docent), BŐHMOVÁ Blanka (odb. asistent), BELOVIČOVÁ (Zemanová) Mária (technik), VLČEK Daniel (asistent), HLÁSNIKOVÁ (Zigová) Aurélia (výskumný pracovník), MÜLLNEROVÁ (Trebatická) Mária (ašpirant), LETKO Emil (odb. asistent), MIČEKOVÁ Štefánia (lab. robotník)

V r. 1968 vznikla samostatná Katedra genetiky, jej vedúcim sa stal Ján Dubovský.

V r. 1981 sa Katedra genetiky zlúčila s Katedrou molekulárnej biológie
a vznikla Katedra molekulárnej biológie a genetiky.

V r. 1985 sa v dôsledku zamerania katedry zmenil jej názov na Katedru genetiky a molekulárnej biológie. Vedúcim sa stal Daniel Vlček.

Od 1. 9. 1998 bol vedúcim Katedry genetiky Ján Grolmus.

Od 1. 9. 2004 je vedúcim Katedry genetiky Ľubomír Tomáška.