Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov a doktorandov

Zoznam zamestnancov sa načítava z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii. Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku.

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 433
02/602 96 536
Miestnosť
B1-559
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Iveta Čajkovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 230
Miestnosť
B1-524

Mgr. Filip Červenák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Roman Dušinský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 302
Miestnosť
B1-519
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 268
Miestnosť
B1-515
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Gaplovská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 435
Miestnosť
B1-520

Mgr. Andrea Holíčková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)

Mgr. Jana Hricovíniová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)

Mgr. Barbora Huraiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (3.dGEN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Ihradská

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_CBR, denný)

Dagmar Jelenčiaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
umývačka

Mgr. Katarína Juríková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 299
Miestnosť
B1-554
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Klobučník

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_CBR, denný)

Marcela Martanovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 434
Miestnosť
B1-558

Mgr. Lucia Mentelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 669
Miestnosť
B1-511
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Procházková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 435
Miestnosť
B1520
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 669
Miestnosť
B1-511
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 302
Miestnosť
B1-519
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 235
Miestnosť
B1-525
Publikačná činnosť

Marta Urminská

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 230
Miestnosť
B1-514

Mireia Viñas Noguera

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN_BMC, denný)

Mgr. Lucia Zeiselová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť