Geneticky modifikované organizmy

Geneticky modifikované organizmy sa už v dnešnej dobe nachádzajú v okolí nás všetkých, vo forme potravín, producentov liekov a hormónov, či v prostredí vedeckého výskumu. Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa ľudská spoločnosť s týmto typom organizmov bude stretávať čoraz častejšie, a tak je základné povedomie o tom, čo "geneticky modifikovaný organizmus" vlastne je, aké má vlastnosti a na čo sa využíva, čoraz dôležitejšie pre nás všetkých. V prednáške budú tieto základné koncepty vysvetlené jednoduchou a zrozumiteľnou formou.  

Prednášajúci: Mgr. Filip Červenák, PhD.

Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na prednášku na piatok 5.3.2021 o 10:00 hod.

Link na prednášku na pondelok 8.3.201 o 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail:andrea.sevcovicova@uniba.sk