Prednáška Ako funguje evolúcia?

30.04.2021 o 10:00 hod. a 03.05.2021 o 15:00 hod. online

Anotácia: Od roku 1859, kedy Charles Darwin publikoval svoje dielo „O pôvode druhov prírodným výberom“ uplynulo už mnoho rokov a za tento čas sa evolučná teória stala relevantnou vedeckou teóriou. Na akých princípoch je táto teória postavená? Čo je hnacou silou evolúcie a ako funguje selekcia? Môžeme vidieť evolúciu v reálnom čase? Na tieto, ale aj ďalšie otázky si odpovieme v ponúknutej prednáške.  

Prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  30. 4. 2021 o 10:00  hod.

Link na pripojenie  v pondelok 3. 5. 2021 o 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk