Medzinárodný deň životného prostredia 5. jún 2021

5. jún je medzinárodným dňom životného prostredia. Kvalita životného prostredia priamo ovplyvňuje všetky aspekty našich životov, ako aj celej spoločnosti. Starostlivosť o zložky prírodného prostredia a zavádzanie udržateľných princípov v našej spoločnosti by malo byť prioritou pre nás všetkých.

Pri príležitosti tohtoročného MDŽP sme pripravili informačné panely, na ktorých sa dozviete niečo viac o 17 udržateľných cieľoch (SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín a ktoré predstavujú univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Panely budú umiestnené v hale pri vchode do fakulty.

V piatok 4.júna 2021 od 9:30 do cca 12:00 budeme pri PriF UK realizovať tiež úpravu vybranej zatrávnenej plochy a vysiatie lúčnych kvetov pre podporu zvyšovania biodiverzity. Príďte nás podporiť, pozdraviť, urobiť si selfíčko, ale môžete sa samozrejme do prác aj zapojiť. Za každú pomocnú ruku budeme radi : )

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.

Sadenie