Noc Geografov

Podujatie zamerané najmä pre študentov stredných škôl, ktorí s obľubou sledujú dianie nielen u nás doma ale aj vo Svete.

Jednotlivé prednášky budú vysielané formou on-line podujatia v MS Teams s názvom GeoNight 2021.

Prihlásenie sa na prednášky bude možné 9. apríla 2021 od 17:01 do 20:37.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov

Bližšie informácie

Kontakt: RNDr. Katarína Danielová, PhD.  katarina.danielovauniba.sk

Plagát  [.pdf]   [.jpg]

Kliknie na plagát a plagát sa zväčší