Veľvyslanectvo mladých

Ocenenie nášho študenta Jozefa Balcerčíka

Aj tento rok sa uskutočnila súťaž projektov študentov stredných a vysokých škôl Slovenka – Veľvyslanectvo mladých. Spomedzi projektov z rôznych oblastí bol krásnym tretím miestom ohodnotený projekt nášho študenta Jozefa Balcerčíka (1. ročník magisterského štúdia v odbore Environmentálna ekológia) o zvyšovaní povedomia o biodiverzite cintorínov ako významných biocentier v urbánnom prostredí. Projekt bol ohodnotený veľmi kladne, pričom bola vyzdvihnutá jeho vysoká aktuálnosť a potreba jeho riešenia. Niekoľko sľubných rozhovorov sa odohralo aj v zákulisí.

Viac sa dozviete na tomto linku

http://www.velvyslanec-mladych.sk/pozname-vitazov-projektu-velvyslanectvo-mladych/

Logo Velvyslanectvo mladých
Fotografia, študent Jozef Balcerčík
Fotografia, študent Jozef Balcerčík