Geologická prednáška

10.11.2021 o 13:00 hod. online MS Teams

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK

a Slovenská asociácia inžinierskych geológov

Vás srdečne pozývajú na prednášku:

Dátum konania: 10.11.2021 o 13:00 hod.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Pavilón G, miestnosť G-130

Témy:
Shallow fastening in rock - influence of rock characteristics on the load capacity
Reuse of tunnel excavation material - illustrated by the example of the Brenner Base Tunnel

Prednášajúci: Assist. Prof. Dr. Klaus Voit,
BOKU Wien, Institut fuer Angewandte Geologie

Možnosť sledovať prednášku online v prostredí MS-Teams TU

Pozvánka  [.pdf]  [.jpg]