Európska spoločnosť vedcov a odborníkov pre ochranu prírody ESSENCE

Nová iniciatíva ESSENCE spojí domácich aj európskych odborníkov zameraných na výskum a ochranu prírody

Prvotná myšlienka založiť Európsku spoločnosť vedcov a odborníkov pre ochranu prírody ESSENCE (z anglického European Society of Scientists and Experts for Nature Conservation) padla už v roku 2018 na Ekofestivale v Nitre. Činnosť tejto organizácie sa však naplno rozbieha až túto jeseň, pričom ako prvá vzniká jej slovenská sekcia. Tá by mala byť vzorom aj pre ostatné európske krajiny a jej členom sa môže stať každý, komu nie je ľahostajný osud prírody.

Hlavnou víziou ESSENCE je spojiť vedeckú a ochranársku obec naprieč štátmi, ale aj v rámci nich, do jedného silného a rozumne previazaného celku. Vďaka takémuto spojeniu bude možná efektívnejšia výmena informácií o prebiehajúcich vedeckých výskumov, praktických činnostiach či odborných výzvach a to prostredníctvom spoločnej e-mailovej skupiny, portálu www.es-sence.eu alebo plánovaných medzinárodných konferencií Ochrana prírody v praxi. „Poznáte to určite z vlastných skúseností  - často sa stáva, že vedci nevedia, čo vlastne robia ich kolegovia z praxe a naopak; ochranári niekedy potrebujú poradiť s odbornými otázkami a vedcom zas pomáhajú oni s informáciami priamo z terénu. Takisto všetci občas hľadáme nových kolegov či partnerov do projektov, organizujeme ochranárske aktivity a zháňame pomocníkov, alebo napríklad chceme vytvoriť a podporiť nejakú odbornú výzvu, napríklad teraz za reformu národných parkov“, hovorí Jakub Cíbik, národný koordinátor ESSENCE Slovakia.

Dlhodobé ciele a poslanie iniciatívy ESSENCE sú naozaj ambiciózne - zastaviť úbytok biodiverzity a neekonomickú likvidáciu ekosystémových služieb, zmierňovať následky klimatickej zmeny či znižovať environmentálnu stopu ľudstva. Prvým krokom k ich naplneniu je vybudovanie kvalitnej a širokej členskej základne. ESSENCE spúšťa svoje fungovanie ako neformálna iniciatíva, takže členstvo v nej nie je viazané žiadnymi povinnými aktivitami či poplatkami. „Členom ESSENCE sa môže stať naozaj každý, kto sa venuje výskumu či praktickej ochrane prírody. Je pritom jedno, či je akademickým vedcom, zamestnancom štátnej ochrany prírody alebo dobrovoľníkom v občianskom združení. Jediné, čo od našich členov očakávame, samozrejme na dobrovoľnej báze a v rámci ich časových možností, je aspoň trochu aktívny prístup. To napríklad znamená zdieľať z času načas výsledky svojho vedeckého výskumu alebo práce v teréne“, dodáva Cíbik.

Členmi iniciatívy sa už v prvých dňoch fungovania slovenskej sekcie stali výskumníci z našich popredných univerzít a Slovenskej akadémie vied, ale aj viacerí zástupcovia neziskových organizácií. Pridať sa k ESSENCE je možné prostredníctvom formuláru na stránke www.es-sence.eu/sk/members/, kde sa súčasne dajú nájsť ďalšie informácie o organizácii.

Tlačová správa

Jakub Cíbik, národný koordinátor ESSENCE Slovakia