73. Zjazd chemikov

V dňoch od 6.-10.9 2021 sa vo Vysokých Tatrách v Granto hotel Bellavue organizoval 73. Zjazd chemikov (https://73zjazd.schems.sk), organizovaný Slovenskou chemickou spoločnosťou. Zjazd sa konal prezenčne za prísnych protipandemických opatrení. Organizuje sa každoročne, avšak organizácia sa strieda s Českou chemickou spoločnosťou. Každoročne sa na ňom zúčastňujú zamestnanci, mladí vedeckí pracovníci ale aj doktorandi a študenti našej fakulty.

Tento rok na zjazde bola  po prvý krát odovzdaná aj cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Ba za najlepší príspevok v posterovej sekcií. Cenu vyhrala Mgr. Dominika Krištofíková Phd., ktorá si odniesla diplom a poukážku na nákup elektroniky. Okrem ceny dekana bola na zjazde odovzdaný cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú si odniesol mladý vedecký pracovník taktiež z našej fakulty Mgr. Tibor Peňaška, PhD. Cenu odovzdala z poverenia vedenia RNDr. Eva Viglašová, členka predsedníctva SCHS a garantka posterovej sekcie 73. Zjazdu chemikov.

Našim úspešným kolegom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom vedeckom napredovaní.

Viac informácií o dianí v Slovenskej chemickej spoločnosti nájdete na https://schems.sk.