Keď sa bunky zbláznia

Prednáška

Rakovina je s ľudstvom spätá odnepamäti a spolu s ňou aj snaha ľudí porozumieť jej princípom a objaviť liečbu. V prednáške objasníme, ako a prečo sa zo zdravej bunky stáva nádorová bunka, aké typy nádorov poznáme a aké možnosti terapie sa začínajú uplatňovať. Cieľom genetiky je zmeniť rakovinu zo smrteľnej choroby na liečiteľnú.

Prednášajúca: Mgr. Veronika Vozáriková

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  19.3.2021 10:00 hod.

Link na pripojenie  v pondelok 22.3.2021 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk