DNA zoznámte sa!

Anotácia: Molekuly DNA poznáme aj ako nositeľky genetickej informácie. Prenos vlastností (génov) z rodičov na potomkov je umožnený replikáciou DNA, ktorá prebieha počas bunkového cyklu. V prednáške sa dozviete, ako takáto replikácia prebieha, čo pri nej zohráva kľúčovú úlohu a čo všetko je potrebné k tomu, aby sa gény mohli prejaviť. Nebudú chýbať ani príklady z praxe a ukážky, ako je možné tieto vedomosti využiť nielen pri výskume.  

Prednášajúca: Mgr. Katarína Veljačiková

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  16.4.2021 o 10:00 hod.

Link na pripojenie  v pondelok 19.4.2021 o 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk