Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény?

Genetická informácia väčšiny živých organizmov je uložená v DNA. Táto informácia je dôležitá pre vývin organizmu. Mnohé experimenty však ukázali, že výsledný fenotyp do určitej miery závisí aj od vonkajšieho prostredia. Práve takýmto výskumom sa zaoberá vedný odbor epigenetika. Prednáška sa bude venovať základným princípom epigenetiky a otázkam súvisiacim s vývinom mnohobunkových organizmov.

Prednášajúci: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  12. 3. 2021 o 10:00

Link na pripojenie  v pondelok 15. 3. 2021 o 15:00

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail:andrea.sevcovicova@uniba.sk