Projekt Genetika na kolesách

http://www.genetikanakolesach.sk

Projekt je zameraný na sprístupnenie modernej genetiky stredoškolským študentom a učiteľom.

V rámci projektu:

- môžu študenti získať možnosť návštevy genetického laboratória priamo na ich škole a vyskúšať si tak prácu vedca priamo na pôde ich strednej školy

- stredoškolskí učitelia majú možnosť rozšíriť svoje vyučovacie metódy v genetike prostredníctvom workshopu vedeného autorkami v súčasnosti používanej učebnice

- počas letných prázdnin sa zase študenti z celého Slovenska budú môcť zúčastniť týždňovej Letnej školy genetiky na PriF UK v Bratislave.

Bližšie informácie o projekte ako aj registračný formulár sa nachádza na stránke

http://www.genetikanakolesach.sk

alebo na fb stránke

https://www.facebook.com/genetikanakolesach/?ref=bookmarks

Link na reportáž komárňanskej televízie:

https://www.youtube.com/watch?v=b5tIESIZGbw

Video, ktoré pripravili z našej návštevy študenti z Gymnázia vo Vranove nad Topľou:

https://www.youtube.com/watch?v=ED2y3G6cLVY&feature=youtu.be

Kontakt:

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
PriF UK Bratislava, Katedra genetiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Miestnosť B1-519
Telefón +421 (02) 602 96 302    
Email sevcovicovafns.uniba.sk
http://fns.uniba.sk/kge

Fotogaléria

Pozrite si fotky vo fotogalérii