DNA deň

26. apríla 2021 o 14:00 cez link, ktorý bude uvedený na stránke www.dnaday.sk

Vážení pedagógovia,

DNA DEŇ je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia dvojšpirály DNA. Celosvetovo majú študenti  možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom z odbornej oblasti, ako aj absolvovať rôzne prednášky, tento rok však iba virtuálne.

V roku 2021 si pripomenieme 68. výročie objavu DNA a na Slovensku sa opäť uskutoční podujatie DNA DAY. Toto podujatie bude zahŕňať súťaže pre základné a stredné školy a vedeckú prednášku určenú pre študentov, ako aj pre širokú verejnosť, zameranú na vývoj a využitie vakcín (na princípe DNA, RNA). DNA DEŇ zahŕňa virtuálnu posterovú výstavu a tiež aj vedecké videá, ktoré si môžete spolu so svojimi žiakmi pozrieť na webe: www.dnaday.sk

Podujatie sa uskutoční 26. apríla 2021 o 14:00 cez link, ktorý bude uvedený na stránke www.dnaday.sk

Podrobnejší program a informácie nájdete na webe: www.dnaday.sk.
Prosíme posuňte túto informáciu svojim študentom a kolegom, ktorí by o podujatie mohli mať záujem.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk