Keď sa mikroorganizmy bránia

Anotácia: Keď Alexander Fleming v roku 1928 objavil penicilín, započal revolúciu v liečení dovtedy smrteľných ochorení a tým predĺžil priemernú dĺžku života. Napriek tomu, že v súčasnosti poznáme široké spektrum rôznych liečiv zacielených na mikroorganizmy, ich účinnosť sa neustále znižuje. Prednáška bude zameraná na spôsoby obrany mikroorganizmov proti antibiotikám, aké sú rozdiely obrany medzi baktériami a kvasinkami, ako dochádza k vzniku multidrug rezistencie. Je možné, že nás patogény v tomto boji porazia alebo má ľudstvo v zálohe aj iné zbrane ako antibiotiká? 

Prednášajúca: Mgr. Mária Peťková

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  23. 4. 2021 o 10:00 hod.

Link na pripojenie  v utorok 27. 4. 2021 o 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk