Rastliny ako inšpirácia v biomedicíne

9.4.2021 o 10:00 hod. a 12.4.2021 o 15:00 hod. online prednáška

Anotácia: Rastliny ako mnohé iné organizmy v rámci svojho metabolizmu vytvárajú esenciálne zložky, bez ktorých by nebolo možné ich prežitie (sacharidy, proteíny a pod.). Okrem toho však produkujú zlúčeniny označované aj ako sekundárne metabolity, ktoré hoci nie sú nevyhnutné pre ich život, spĺňajú množstvo dôležitých úloh, akými sú napríklad signalizácia, ochrana pred patogénmi či lákanie opeľovačov. Tieto fytozlúčeniny však nemusia byť prospešné iba pre rastliny, ale aj pre človeka. Mnoho liekov má pôvod práve v týchto rastlinných zložkách a vďaka širokému spektru ich biochemických vlastností nachádzajú uplatnenie v mnohých odvetviach medicíny a farmácie. V prednáške si predstavíme prečo a ako takéto látky v rastlinách vznikajú a na príkladoch vysvetlíme, ako ich môžeme využiť v náš prospech.

Prednášajúce: Mgr. Terézia Zajičková, doc. Eliška Gálová, PhD.

Výzva k pripojeniu: Pripojiť sa môže každý, nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

https://www.genetikanakolesach.sk/

Link na pripojenie  v piatok  9.4.2021 o 10:00 hod.

Link na pripojenie  v pondelok 12.4.2021 o 15:00 hod.

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk