Podujatia

2020

2020/05/25 Terénne práce z ekológie

2020/07/18 Exkurzia Biotopy Európy - Dunajská delta

2019

2019/01/24 Exkurzia - Ekvádor - Ekosystémy tropickej Ameriky

2019/03/14 Prednáška Ekologického krúžku o motýloch - jasoň červenooký

2019/03/28 Prednáška Čo chráni WWF na Slovensku? Lesy. Vody. Šelmy.

2019/04/04 Prednáška "Ornitológ v Ekvádore"

2019/04/10 Prednáška Biologická diverzita, bioindikace a životní stretegie vážek (Odonata)

2019/04/24  Prednáška Old stones and new perspectives: Paleoptera back in the game.

2019/05/16 Prednáška ekologického krúžku o hadoch

2019/07/20 Exkurzia Biotopy Európy

2019/11/13 Prednáška o klimatických zmenách

2019/11/27 Prednáška Ekologického krúžku - Karpatské lúky a pasienky

2019/12/11 Prednáška "Potulky po Peru"

2018

2018/12/11 Prednáška "Odpady naše každodenné"

2018/11/14 Prednáška O princípoch fungovania horských lesov a nefunkčnosti ich manažmentu

2018/11/08 Prednáška o ekológii a ochrane mačkovitých šeliem v Thajsku

2017

2017/11/21 Diskusia o situácii včelárenia na Slovensku

2017/10/10 Prednáška o koraloch

2017/10/05 Seminár Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov

2017/05/03 Prednáška ekologického krúžku Gaia "Podpora biodiverzity v urbanizovanom protredí - prirode blízka údržba zelene"

2017/04/25 Prednáška Ekologického krúžku "Autochthonous Brown Trout (Salmo cf. trutta) in the Western Balkans: Implications for Conservation and Fishery"

2017/04/19 Prednáška Obnova riečnych procesov ako cesta k účinnej revitalizácii vodných tokov. Prípadová štúdia: rieka Morava.

2017/04/11 Prednáška o koralových útesoch

2017/04/06 Prednáška o ochrane oceánov

2017/03/29 Prednáška Veľké šelmy v Čechách, na Morave a na Slovensku

2017/03/08 Dokumentárny film "Život v oblakoch" - o živote kamzíkov v Tatrách