Doktorandi

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Erwan Loréal

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
4.dEOZP

Mgr. Michaela Šamulková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
3.dEOZP

Mgr. Kornélia Tuhrinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
3.dEOZP