Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci


Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9257
B1 429

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9420
B2-409

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 2028
B1429

Edita Kohýlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9422
B2-407

prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 2029
B2 400

Mgr. Veronika Michalková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Pavlína Mosná

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Ondrej Petrus

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik, i. n.

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
B2-400

RNDr. Lucia Strelková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Ján Svetlík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
B2-400

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2139
B2-400