Zamestnanci


Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 9257
B1 432

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
profesor
+421 2 9014 2028
B1429

Edita Kohýlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik
+421 2 9014 9422
B2-407

Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 2086

Mgr. Patrik Macko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

RNDr. Ondrej Petrus

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 2160
B2-400

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 9324
B2-400

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent
+421 2 9014 2139
B2-400