Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9478

Mgr. Kristína Boršová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9257

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9420

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 2028

Edita Kohýlová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9422

Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Veronika Michalková, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Ondrej Petrus

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ján Svetlík

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2139