Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 9478

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 9257

RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent
+421 2 9014 9420

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
profesor
+421 2 9014 2028

Edita Kohýlová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik
+421 2 9014 9422

Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 2086

Mgr. Patrik Macko, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent

RNDr. Ondrej Petrus

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
technik

Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 2160

Mgr. Barbora Števove, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
odborný asistent
+421 2 9014 9324

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent
+421 2 9014 2139