PhD. Students

Mgr. Katarína Gregušová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
PhD Student (3.dEKL, daily)
Publications

Mgr. Katarína Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
PhD Student (4.dEKL, daily)
Room
B2-400
Note
Aktualny email: jakubcinovafns.uniba.sk
Publications

Mgr. Alexandra Rogánska

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
PhD Student (4.dEKL, daily)
Publications