2017/05/03 Prednáška ekologického krúžku Gaia

3.mája 2017 o 15:00 hod.

v zasadačke Katedry ekológie B1-407A.

Zuzana Hudeková: "Podpora biodiverzity v urbanizovanom prostredí - prírode blízka údržba zelene"

Cieľom prednášky je upriamiť pozornosť na ochranu biodiverzity v sídelnom prostredí a to prostredníctvom prírode blízkej údržby zelene.

Strata biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti, spolu so zmenou klímy patrí k najväčším súčasným výzvam ľudstva. K stavu a ochrane biodiverzity sa priamo radí aj problematika ochrany opeľovačov. Vedci odhadujú, že prežitie viac ako 80 % rastlín je priamo závislé na opeľovaní  hmyzom, a to najmä na opeľovaní včelami.Pomerne často sa stretávame s pohľadom na zastavané územie miest a obcí ako na protiklad krajiny, kde človekom zmenené prostredie nehrá dôležitú úlohu z pohľadu  prírodných zdrojov a biodiverzity.

Opak je pravdou – množstvo druhov, či už živočíšnych alebo rastlinných, čiže úroveň biodiverzity v urbanizovanom prostredí často dokonca prevyšuje okolité krajinné prostredie.

Pri správe miest a obcí máme k tomu viacero možností. Osobitne v oblasti tvorby a údržby zelene, kde je možné zaviesť také spôsoby, aby sme biodiverzitu vrátane ochrany opeľovačov na území svojej obce či mesta ochránili a podporili. Zavedenie princípov  tzv. prírode blízkej údržbe zelene komplexne pojednáva všetky úkony údržby, od prírodných postupov pri ochrane rastlín bez používania chemických preparátov, cez kosenie so zreteľom na ochranu hmyzu a iných živočíšnych druhov a zároveň s umožnením tvorby semien u jednoročných bylín, dôsledné mulčovanie záhonov, nielen kvôli obmedzeniu rastu nežiaducich bylín a buriny, ale aj kvôli zamedzeniu nežiaducemu vysušovaniu pôdy a pod.

Za organizátorov

Tomáš Derka
derkafns.uniba.sk
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296478
http://www.ekologiauk.sk/

Plagát

Kliknite sem alebo na plagát a plagát sa zväčší