2017/12/12 Prednáška o ochrane lesov

Katedra ekológie PriF UK

a Ekologický krúžok GAIA

Vás srdečne pozývajú

12. decembra (utorok) o 16:40 v miestnosti B1-305

ZMENA miestnosti, pre veľký záujem sa prednáška bude konať v B1-301. 

na prednášku Ing. Juraja Lukáča (Náčelník lesoochranárskeho zoskupenia VLK)

https://www.wolf.sk/

Prednáška

  • o zasahovaní a ovplyvňovaní prírody,
  • o tom či musíme robiť všade všetko,
  • o rozdieloch medzi prirodzeným a pôvodným
  • a o tom prečo VLK už nesadí stromčeky, ale zachraňuje lesy.


TÉMA: Všetko alebo NIČ

Tešíme sa na Vašu účasť!

Za organizačný tím

Katarína Jakubčinová
jakubcinova3uniba.sk
Katedra ekológie PriF UK

Plagát

Plagát.jpg