2018/11/14 Prednáška O princípoch fungovania horských lesov a nefunkčnosti ich manažmentu

Katedra ekológie

a Ekologický krúžok

Vás pozývajú na prednášku

Doc. Ing. Michala Wiezika, PhD.

O princípoch fungovania horských lesov

a nefunkčnosti ich manažmentu

Prečo les nie je zelený a nedá sa vysadiť?
Prečo stromy nie sú les?
Čo, kedy a ako je les,
a akú úlohu v tom zohráva manažment lesa a jeho ochrana?

To všetko sa dozviete

v stredu 14.novembra 2018 o 15:00 hod.

v miestnoti AMOS.

Na Slovensku ale aj v Čechách rezonuje ochranársko-lesnícky spor o tom, ako manažovať horské lesy v chránených územiach. Lykožrút sa nezadržateľne šíri smrečinami, spolu s ním oblasti "mŕtveho" lesa, ktorý chcú ochranári ponechať na samovývoj, zato lesníci by chceli ťažiť drevo a sadiť nový les. Vyjadruje sa k tomu kde-kto, nedávno počas výjazdového zasadania vlády v Kežmarku aj samotný premiér Pelegrini. Čo o tejto problematike hovoria výskumy ekológov nám v stredu 14. novembra 2018 príde porozprávať doc. Michal Wiezik z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

Tešíme sa na vašu účasť.

Kontakt na organizátora

Tomáš Derka
tomas.derkauniba.sk
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296420
http://www.ekologiauk.sk/

Plagát

Plagát [.jpg]