Prednáška ekologického krúžku o hadoch

Katedra ekológie vás pozýva

na prednášku Ekologického krúžku

na tému evolúcie plazov

Evolution of snakes in the Cenozoic of Europe

Prednášajúci bude hosť zo zahraničia Dr. Georgios L. Georgalis.

Prednáška sa uskutoční 16.5.2019 o 14:30 h v miestnosti CPS+.

Za organizátorov

Jakub Cíbik
cibik6uniba.sk
Katedra ekológie

Plagát

Plagát [.jpg]